Giáo án môn Tin học 6 - Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính

1. MỤC TIÊU.

1.1 Kiến thức:

 HĐ 2: Nhận biết được một số bộ phận cấu thành cơ bản của máy tính cá nhân ( loại máy tính thông dụng nhất hiện nay ).

1.2. Kỹ năng:

 HĐ 2: Biết cách bật / tắt máy tính.

 HĐ 2: Làm quen với bàn phím và chuột.

1.3. Thái độ:

 Tạo cho học sinh tính tò mò, khám phá máy vi tính.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP.

 Phn biệt cc bộ phận của my tính c nhn

 Cách bật / tắt máy tính.

 Lm quen với bn phím v chuột

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 1021Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 4
Tiết 8	
Ngày dạy:
Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ THIẾT BỊ MÁY TÍNH
1. MỤC TIÊU.
1.1 Kiến thức:
 HĐ 2: Nhận biết được một số bộ phận cấu thành cơ bản của máy tính cá nhân ( loại máy tính thông dụng nhất hiện nay ).
1.2. Kỹ năng:
 HĐ 2: Biết cách bật / tắt máy tính.
 HĐ 2: Làm quen với bàn phím và chuột.
1.3. Thái độ:
 Tạo cho học sinh tính tò mò, khám phá máy vi tính.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP.
 Phân biệt các bộ phận của máy tính cá nhân
 Cách bật / tắt máy tính.
 Làm quen với bàn phím và chuột
3. CHUẨN BỊ. 
3.1. GV: Phòng máy thực hành.
3.2. HS: Các kiến thức ở bài 4.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 6A3:.
Lớp 6A4:.
Lớp 6A5:..
 4.2/ Kiểm tra miệng(5ph):
- GV: Phần mềm là gì? (4đ)
 Có mấy loại phần mềm? Nêu cụ thể? (6đ)
- GV: Gọi 1 HS lên bảng trả lời.
- HS: Nhận xét.
- GV: Kết luận. Cho điểm.
Phần mềm là các chương trình nhằm làm cho may tính làm việc
Có hai loại:
+ Phần mềm hệ thống:
Là các chương trình tổ chức việc quản lí , điều phối các chức năng của máy tính 
+ Phần mềm ứng dụng:
Là các phần mềm như : Sọan thảo văn bản, đồ họa..
4.3. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
HĐ 1 (7ph):
- GV: Nêu mục đích yêu cầu của bài thực hành. 
- HS: Lắng nghe.
- GV: Gọi 3 HS nhắc lại.
- HS: Trả lời, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV: Nhắc lại và nhấn mạnh một lần nữa yêu cầu của bài thực hành.
HĐ 2 (25ph):
- GV: Em hãy quan sát các bơl phận của máy tính và tìm các thiết bị nhập?
- HS: Tìm các thiết bị
- GV: Giới thiệu hai thiết bị nhập thơng dụng là: Bàn phím và chuột
-HS: Tìm hiểu và quan sát theo sự hướng dẫn của giáo viên
- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát bàn phím , chuột và chức năng của nĩ
- HS: Quan sát.
- GV: Hướng dẫn cách sử dụng chuột, cách lick chuột.
- HS: quan sát
- GV: Giới thiệu về thân máy tính và một số thiết bị phần cứng.
- HS: Quan sát và liên hệ với bài học
- GV: Hãy quan sát và tìm ra các thiết bị xuất?
- HS: Hoạt động nhĩm và ghi nhận biết các thiết bị xuất.
- GV: Giới thiệu thiết bị xuất dữ liệu cơ bản là màn hình và một số thiết bị khác.
- HS: Quan sát và ghi nhận
- GV: Hãy quan sát và tìm xem cĩ các thiết bị lưu trữ nào?
- HS: Quan sát trực quan và ghi nhận xét vào vở
 - GV: Cho học sinh quan sát một số thiết bị lưu trữ: đĩa cứng, đĩa mềm, USB...
- HS: Quan sát và phân biệt được các thiết bị lưu trữ.
- GV: Giới thiệu cho HS các bộ phận cấu thành một máy tính hồn chỉnh.
- HS: Chú ý quan sát.
- GV: Hướng dẫn HS cách bật cơng tắc màn hình và cơng tắc trên thân máy tính
- HS: Thực hành mở máy và làm theo hướng dẫn của GV
- GV: Cho HS làm quen với bàn phím và chuột.
- GV: Hướng dẫn phân biệt vùng chính của bàn phím, nhĩm các phím số, nhĩm các phím chức năng.
- GV: Hướng dẫn HS mở Notepad sau đĩ thử gõ một vài phím và quan sát kết quả trên màn hình.
- HS: Phân biệt cách gõ tổ hợp phím và gõ một phím, thực hành theo hướng dẫn của giáo viên
- GV: Cho HS phân biệt tác dụng của việc gõ một phím và gõ tổ hợp phím.
- HS: Phân biệt
- GV: Hướng dẫn cách di chuyển chuột và cách lick chuột.
- HS: Thực hiện theo cách hướng dẫn của GV.
- GV: Hướng dẫn HS cách tắt máy
1/ Mục đích, yêu cầu:
Sgk/20.
2/ Nội dung.
a/ Phân biệt các bộ phận của máy tính cá nhân.
- Các thiết bị nhập dữ liệu cơ bản: Bàn phím, chuột,..
- Thân máy tính: Chứa nhiều thiết bị phức tạp.
- Các thiết bị xuất dữ liệu: Màn hình, máy in, loa, CD/VCD.
- Các thiết bị lưu trữ: Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa quang, flash (USB)
- CaÙc bộ phận cấu thành máy tính hoàn chỉnh: Bao gồm các thiết bị trên và phải ổn định lưới điện.
b/ Bật máy tính.
c/ Làm quen với bàn phím và chuột.
Sgk/22.
d/ Tắt máy tính.
Start -> Turn off Computer.
Tắt màn hình.
4.4. Tổng kết (5ph):
- GV: Em hãy nêu các thao tác bật/ tắt máy tính?
- HS: Trả lời. Nhận xét.
- GV: Kết luận.
- GV: Khi bật máy tính, ta cần chú ý điều cần thiết nào?
- HS: Trả lời Nhận xét.
- GV: Kết luận.
Sgk/22.
Khi bật máy tính, ta cần chú ý để cho máy tính kết thúc quá trình khởi động và ở trạng thái sẵn sàng.
4.5. Hướng dẫn học tập:
* Đối với tiết học này:
 - Nắm vững các chức năng của từng bộ phận cấu thành.
 - Nhớ rõ các thao tác bật/ tắt máy tính.
* Đỗi với tiết học sau:
 - Xem trước các thao tác chính với chuột (phần 1 – bài 5).
5. PHỤ LỤC.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_1_Lam_quen_voi_mot_so_thiet_bi_may_tinh.doc