Bài thực hành 1. Làm quen với máy tính

1. Mục đích yêu cầu - Nhận biết được một số bộ phận cầu thành cơ bản của máy tính cá nhân (loại máy tính thông thường hiện nay) - Biết cách bật/ tắt máy tính. - Làm quen với bàn phím và chuột 2. Nội dung