Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì - Trường THCS Tiên Lục

Câu hỏi 1:

Cái gì điều khiển máy tính?

Phần mềm soạn thảo văn bản có phải là hệ điều hành không? Vì sao?

Hệ điều hành điều khiển máy tính.

 Hệ điều hành thực hiện:

 + Điều khiển các thiết bị (phần cứng).

 + Tổ chức việc thực hiện các chương trình (phần mềm) máy tính.

 

ppt 25 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 983Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì - Trường THCS Tiên Lục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TextCHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜTr­êng THCS Tiªn LôcNăm học 2012-2013KIỂM TRA BÀI CŨCâu hỏi 1:Cái gì điều khiển máy tính?Trả lời: Hệ điều hành điều khiển máy tính. Hệ điều hành thực hiện: + Điều khiển các thiết bị (phần cứng). 	 + Tổ chức việc thực hiện các chương trình (phần mềm) máy tính.Câu hỏi 2:- Phần mềm soạn thảo văn bản không phải là hệ điều hành.- Nó không điều khiển mọi hoạt động của máy tính cũng như việc thực hiện các phần mềm khác.Phần mềm soạn thảo văn bản có phải là hệ điều hành không? Vì sao?TIẾT 21- BÀI 10:HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?BÀI 10:HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ1. Hệ điều hành là gì?1. Heä ñieàu haønh coù phaûi laø moät thieát bò ñöôïc laép raùp trong maùy tính khoâng?2. Các hình sau coù phaûi laø heä ñieàu haønh khoâng?Câu hỏi thảo luận?Heä ñieàu haønh khoâng phaûi laø moät thieát bò ñöôïc laép raùp trong maùy tính.Hai hình ñoù khoâng phaûi laø heä ñieàu haønh	Hình 1: OÅ ñóa	Hình 2: Phaàn meàm öùng duïng (quan saùt traùi ñaát vaø caùc vì sao trong heä maët trôøi)Hình 1Hình 21. Hệ điều hành là gì?Vậy hệ điều hành là gì? - Hệ điều hành là một phần mềm máy tính.Phần mềm hệ thốngPhần mềm ứng dụng Là những chương trình máy tính.Phần mềmHỆ ĐIỀU HÀNHBÀI 10:HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ1. Hệ điều hành là gì?- Hệ điều hành là một phần mềm máy tính.Hệ điều hành được cài đặt khi nào trong máy tính? ?- Hệ điều hành được cài đặt đầu tiên trong máy tính và trước các chương trình ứng dụng.Không có hệ điều hành thì máy tính có sử dụng được không? ?- Máy tính chỉ có thể sử dụng được sau khi đã được cài đặt tối thiểu một hệ điều hành.tối thiểuBÀI 10:HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌMột số hệ điều hành:- Phổ biến nhất hiện nay là hệ điều hành (HĐH) Windows của hãng phần mềm Microsoft với các phiên bản Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, ...., Windows XP, bây giờ là Windows Vista, Windows 7, ngày xưa còn có MS_DOS nữa.- Ngoài ra còn có các HĐH khác như: Linux, Unix, Mac,- Là HĐH đầu tiên của Microsoft, có giao diện dòng lệnh và mỗi lần chỉ thực hiện được một chương trình.- Chỉ cho phép một người đăng nhập vào hệ thống khi làm việc - Cho phép nhiều người đồng thời đăng nhập vào hệ thống. Việc này được quản lí thông qua tài khoản người dùng và mật khẩu tương ứng - Các HĐH này ít phổ biến vì khó sử dụng, cài đặt lâu và giá cả thì đắt,Em có biếtGiao diện của hệ điều hành Win Xp khi mới khởi độngCỦNG CỐCâu 1: Hệ điều hành là gì?A. Phần mềm ứng dụng của máy tính.	B. Phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin.C. Phần mềm hệ thống.D. Tất cả các câu trên đều sai.C. Phần mềm hệ thống.CỦNG CỐCâu 2: Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào là tên của một hệ điều hành? A. Microsoft Word.	 B. Microsoft Windows. C. Microsoft Internet Explorer. D. Microsoft Paint.Câu 3: Nếu máy tính không cài hệ điều hành thì:A. Máy tính vẫn hoạt động bình thường.B. Máy tính không hoạt động được vì không một phần mềm nào có thể chạy được.C. Máy tính không hoạt động được vì không có điện.D. Máy tính chỉ hoạt động trong vòng một tiếng đồng hồ.CỦNG CỐCâu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng:CỦNG CỐA. Phần mềm Mario cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm 3D Solar System.	B. Phần mềm Mario cần cài đặt vào máy tính sau phần mềm 3D Solar System. C. Cả hai phần mềm Mario và 3D Solar System cần cài đặt vào máy tính trước khi cài hệ điều hành.D. Cả hai phần mềm Mario và 3D Solar System cần cài đặt vào máy tính sau khi cài hệ điều hành.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ HỌC BÀI CŨXEM TRƯỚC PHẦN 2- NHIỆM VỤ CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH.BÀI 10:HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?1. Hệ điều hành là gì?2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành:- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.Tranh chấp tài nguyên máy tính.BÀI 10:HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?1. Hệ điều hành là gì?2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành:- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.Quan trọng nhấtGiao diện hệ điều hành WindowsNếu không hệ điều hành thì màn hình máy tính không hiển thị.Vậy hệ điều hành còn có nhiệm vụ gì nữa?BÀI 10:HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?1. Hệ điều hành là gì?2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành:BÀI 10:HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?1. Hệ điều hành là gì?2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành:- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.- Cung cấp giao diện cho người dùng.Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.- Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 10. Hệ điều hành làm những việc gì - Trường THCS Tiên Lục.ppt