Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 25 đến tiết 32

1 .Mục Tiêu:

a) Kiến thức:

- Nhận biết một số biểu tượng chính trên màn hình nền của hệ điều hành Windows

- Biết ý nghĩa của các đối tượng: màn hình nền, thanh công việc, nút start, các biểu tượng chương trình ứng dụng và khái niệm cửa sổ trong hệ điều hành.

b) Kĩ năng:

- HS nắm được màn Hình làm việc chính của Windows, nút Start và bảng chọn Start, thanh công việc, cửa sổ làm việc

c) Thái độ:

- Học tập nghiêm túc

2. Chuẩn bị giáo viên và học sinh

- GV: Sgk, giáo án, phấn

- HS: Sgk, bút, vỡ

 

doc 18 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 646Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 25 đến tiết 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐIỀU HÀNH WINDOWS (t2)
1 .Mục Tiêu:
a) Kiến thức: 
Nhận biết một số biểu tượng chính trên màn hình nền của hệ điều hành Windows
Biết ý nghĩa của các đối tượng: màn hình nền, thanh công việc, nút start, các biểu tượng chương trình ứng dụng và khái niệm cửa sổ trong hệ điều hành.
b) Kĩ năng: 
- HS nắm được màn Hình làm việc chính của Windows, nút Start và bảng chọn Start, thanh công việc, cửa sổ làm việc 
c) Thái độ:
Học tập nghiêm túc
2. Chuẩn bị giáo viên và học sinh
GV: Sgk, giáo án, phấn
HS: Sgk, bút, vỡ
3. Nội dung bài mới :
a) Kieåm tra baøi cuõ: 5’
* Đường dẫn là gì?
 Đường đẫn là Dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tớithư mục hoặc tệp tương ứng.
 b) Dạy bài mới: 40’
Lời vào bài
- Windows là hệ điều hành của hãng Microsoft. Phiên bảng đang được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới là windows XP. Vây hệ điều hành windows là gì chúng ta cùng tìm hiểu.
Nội dung bài
Hoạt động 1: THANH CÔNG VIỆC :(15’) 
Mục tiêu: Biết thanh công việc nằm ở đâu
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Thanh công việc nằm ở đâu trong màn hinh?
- Khi chạy chương trình nào đó, biểu tượng của chương trình xuất hiện trên thanh công việc
- Yêu cầu HS quan sát Hình ve? thanh công việc trong SGK
- Thanh công việc nằm ở đáy màn Hình
- Lắng nghe
- Quan sát thanh công việc 
3. Thanh công việc
- Thanh công việc nằm ở đáy màn Hình
Hoạt động 2: CỬA SỔ LÀM VIỆC:(20’)
Mục tiêu: - Giới thiệu cửa sổ làm việc của WinDows.
- Yêu cầu HS quan sát Hình trong SGK
- Các cửa sổ trong hệ điều hành Windows có các điểm chung gì?
- Lắng nghe 
- Quan sát 
- Mỗi cửa sổ có một tên được hiển thị trên thanh tiêu đề của nó.
- Có thể dịch chuyển cửa sổ, nút thu nhỏ, nút phóng to, nút đóng, thanh bảng chọn, thanh công cụ
cửa sổ làm việc
- Mỗi cửa sổ có một tên được hiển thị trên thanh tiêu đề của nó.
- Có thể dịch chuyển cửa sổ, nút thu nhỏ, nút phóng to, nút đóng, thanh bảng chọn, thanh công cụ
c. Củng cố, luyện tập: 4’
* Thanh công việc nằm ở đâu trong màn hinh?
- Thanh công việc nằm ở đáy màn Hình
* Khi trỏ chuột vào All Programs em có thể làm gì?
- Có thể khởi động các chương trình trong bảng chọn được hiện ra.
d. hướng dẫn học sinh học ở nhà: 1’
- Học lí thuyết 
- Xem trước bài thực hành
e. bổ sung:
Tuần :13 Ngày soạn : 09/11/2015
Tiêt PPCT :26 Ngày dạy: 12/11/2015 
Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI WIDOWS
1 . Mục tiêu
a.Kiến thức: 
Thực hiện các thao tác ra vào hệ thống
Làm quen với bảng chọn Sátart, biểu tượng, cửa sổ trong môi trường windows
b.Kĩ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng chuột.
c.Thái độ:
Thực hành nghiêm túc
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
GV: 
Sgk, phòng máy,giáo án
Nội dung bài thực hành
HS: 
* sgk, bút, vỡ
3 . Nội dung bài mới :
a. kieåm tra baøi cuõ:5’
* Kể tên một vài biểu tượng chính trên màn Hình?
- My Computer, thùng rác 
* Thanh công việc thường nằm ở đâu?
- Thanh công việc thường nằm ở đáy màn Hình
* Các cửa sổ trong hệ điều hành Windows có các điểm chung gì?
- Mỗi cửa sổ có một tên được hiển thị trên thanh tiêu đề của nó.
- Có thể dịch chuyển cửa sổ, nút thu nhỏ, nút phóng to, nút đóng, thanh bảng chọn, thanh công cụ.
 b. Dạy bài mới: 40’
Lời vào bài
- Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu hệ điều hành windows hôm nay chúng ta sẻ thực hành
Nội dung bài
Hoạt động1: ĐĂNG NHẬP PHIÊN LÀM VIỆC – LOG ON:(15’)
Mục tiêu: Biết đăng nhập
- Yêu cầu HS đọc bài 
- Hướng đẫn HS đăng nhập phiên làm việc theo từng bước 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Yêu cầu HS thực hành theo từng máy
- Đọc bài 
- Thực hành theo hướng đẫn của GV
1. Đăng nhập phiên làm việc
- Chọn tên đăng nhập đã đăng kí
- Nhập mật khẩu (nếu cần)
- Nhấn phím Enter
Hoạt động 2: LÀM QUEN VỚI BẢNG CHỌN START:(20’)
*Mục tiêu: Làm quen với start
- Yêu cầu HS nháy chuột vào nút Sátart
- yêu cầu HS nhìn các khu vực được phân trong bảng chọn và nêu chức năng của từng khu vực (SGK)
- Nháy chuột vào nút Start 
- Quan sát theo hướng đẫn và nêu chức năng của từng khu vực
2. Làm quen với bảng chon Start
- Khu vực 1: Cho phép mở các thư mục chứa dữ liệu chính của người dùng
- Khu vực 2: All program. Nháy nút này sẻ hiện ra bảng chọn các chương trình đã cài đặt trong máy tính.
- Khu vực 3: Phần mềm hay sử dụng
- Khu vực 4: Các lệnh vào ra windows
c. Củng cố, luyện tập: (4’)
Nhận xét bài thực hành của hs
d. Hương dẫn học sinh học ở nhà: (1’)
 - Xem lại lí thuyết
 - Xem bài tiếp theo
 e. Bổ sung
Tuần :14 Ngày soạn : 09/11/2015
Tiêt PPCT :27 Ngày dạy: 17/11/2015 
Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI WIDOWS (tt)
1 . Mục tiêu
a.Kiến thức: 
Thực hiện các thao tác ra vào hệ thống
Làm quen với bảng chọn Sátart, biểu tượng, cửa sổ trong môi trường windows
b.Kĩ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng chuột.
c.Thái độ:
Thực hành nghiêm túc
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
GV: Sgk, phòng máy,giáo án, nội dung bài thực hành.
HS: Sgk, bút, vỡ
3 . Nội dung bài mới :
a. kieåm tra baøi cuõ: 5’
* Kể tên một vài biểu tượng chính trên màn Hình?
- My Computer, thùng rác 
* Thanh công việc thường nằm ở đâu?
- Thanh công việc thường nằm ở đáy màn Hình
* Các cửa sổ trong hệ điều hành Windows có các điểm chung gì?
- Mỗi cửa sổ có một tên được hiển thị trên thanh tiêu đề của nó.
- Có thể dịch chuyển cửa sổ, nút thu nhỏ, nút phóng to, nút đóng, thanh bảng chọn, thanh công cụ.
 b. Dạy bài mới: 40’
Lời vào bài
- Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu hệ điều hành windows hôm nay chúng ta sẻ thực hành
Nội dung bài.
Hoạt động 1: BIỂU TƯỢNG: 20’ 
Mục tiêu: Làm quen với biểu tượng.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- yêu cầu HS nhắc lại các biểu tượng chính trên màn Hình Windows
- Nêu chức năng của từng biểu tượng?
- yêu cầu từng HS thực hiện một số thao tác với biểu tượng 
* Chọn
* Kích hoạt
* Di chuyển
- yêu cầu học sinh kích hoạt cửa sổ My Computer và nhận biết các thành phần trên cửa sổ
- My Computer, Recycle Bin, My Document
- Nêu chức năng của từng biểu tượng
- Thực hành theo hướng đẫn của GV
- Làm theo hướng đẫn của giáo viên
3. Biểu tượng, cửa sổ
- My Document: Chứa tài liệu của người đăng nhập phiên làm việc
- My Computer: Chứa biểu tượng các ổ đĩa
- Recycle Bin: Chứa các tệp và thư mục đã xóa.
Hoạt động 2: KẾT THÚC PHIÊN LÀM VIỆC – LOG OFF : 12’.
Mục tiêu: Biết kết thúc phiên làm việc.
- Nêu các bước kết thúc phiên làm việc ?
- Hướng dẫn hs thực hành
- Nháy chuột tại nút start và nháy Log Off
- Nháy nút Log Off
- Thực hành theo hướng dẫn của GV
4. Kết thúc phiên làm việc – Log Off
- Nháy chuột tại nút start và nháy Log Off
- Nháy nút Log Off
Hoạt động 3: RA KHỎI HỆ THỐNG : 13’
Mục tiêu: Biết ra khỏi hệ thống
- Nêu các bước ra khỏi hệ thống?
- Hướng dẫn hs thực hành
- Nháy nút Start
- Chọn Turn Off Computer
- Chọn Turn Off
- Thực hành theo hướng dẫn của GV
5. Ra khỏi hệ thống 
- Nháy nút Start
- Chọn Turn Off Computer
- Chọn Turn Off
c. Củng cố, luyện tập: (4’)
Nhận xét bài thực hành của hs
d. Hương dẫn học sinh học ở nhà: (1’)
 - Xem lại lí thuyết
 - Xem bài tiếp theo
 e. bổ sung
Tuần :14 Ngày soạn : 09/11/2015
Tiêt PPCT :28 Ngày dạy: 19/11/2015
 BÀI TẬP (ÔN TẬP)
1 - MỤC TIÊU
a. Kiến thức
- Học sinh hiểu và giải được các bài tập có liên quan đến Hệ điều hành.
- Học sinh làm bài để hiểu và nắm vững hơn về tổ chức thông tin trên máy.
b. Kỹ năng
- Học sinh có khả năng giải được các bài tập cùng dạng.
c. Thái độ
- Học sinh có tác phong nghiêm túc trong học tập.
2 - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
a. Giáo viên: Giáo trình.
b. Học sinh: Ôn lại lý thuyết và nghiên cứu trước các bài tập trong SGK.
3 - TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
a) KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’
 ? Các cách đặt tay ở các hàng phím trên bàn phím.
 ? Khái niệm Hệ điều hành.
b) BÀI MỚI : 40’
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
NỘI DUNG CHÍNH
GV: Ra bài tập, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
Hướng dẫn giải:
 Trước hết học sinh phải nhớ lại kiến thức về thế nào là Hệ điều hành? Như vậy phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón tay không phải là Hệ điều hành.
 Vì nó không điều khiển mọi hoạt động của máy tính cũng như việc thực hiện các phần mềm khác.
GV: Ra bài tập và hướng dẫn học sinh cách giải bài.
Hướng dẫn giải:
 Đây là một câu hỏi dạng mở rộng, là học sinh lớp 6 các em có ít kĩ năng với những bài dạng này nên giáo viên cần gợi ý sao cho các em hiểu được tài nguyên máy tính là tất cả các thiết bị phần cứng, phần mềm và dữ liệu có trên máy tính.
GV: Ra bài tập, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
GV: Ra yêu cầu đề bài, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
HS: Nghiên cứu đề bài và làm tại lớp.
HS: Nghiên cứu đề bài và làm tại lớp.
HS: Giải bài.
HS: Nghiên cứu yêu càu của bài, dựa theo hướng dẫn của giáo viên giải bài.
Bài 1: Bài 5 trang 41
Phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón có phải là Hệ điều hành không? Vì sao?
Bài 2: Bài 6 trang 43
Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo sự hiểu biết của mình.
Bài 3: Bài 4 trang 47
Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không?
Lời giải:
Không. (nếu tính cả đường dẫn).
Bài 4: Bài 2 trang 51
Có cách nào để biết rằng hiện tại em mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Nêu rõ cách nhận biết.
Lời giải:
Mỗi cửa sổ đang mở sẽ được thể hiện bằng một nút trên thanh công việc.
 c. Củng cố, luyện tập: (40’)
 -Xem lại các dạng bài tập và chuẩn bị Bài thực hành số 3.
 d. Hương dẫn học sinh học ở nhà: (1’)
 - Xem lại lí thuyết
 - Xem bài tiếp theo	
 e. bổ sung
Tuần :15 Ngày soạn : 21/11/2015
Tiêt PPCT :29 Ngày dạy: 24/11/2015
BÀI THỰC HÀNH 3 : 
THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1 . Mục tiêu
a)Kiến thức: 
- Làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.
b)Kĩ năng: 
HS biết sử dụng My Computer để xem nội dung thư mục
Biết tạo thư mục mới, đổi tên, xoá thư mục đã có 
 c)Thái độ:
 - Thực hành nghiêm túc
2. chuẩn bị của giáo viên và học sinh
GV: 
*Sgk, phòng máy, giáo án.
HS: 
* sgk, bút, vỡ
3. Nội dung bài mới :
a) kieåm tra baøi cuõ: 5’
* Nêu các biểu tượng chính trên màn Hình Windows? Chức năng của từng biểu tượng?
- My Document: Chứa tài liệu của người đăng nhập phiên làm việc
- My Computer: Chứa biểu tượng các ổ đĩa
- Recycle Bin: Chứa các tệp và thư mục đã xóa.
 b) Dạy Nội dung bài mới : 40’
Hoạt động 1: SỬ DỤNG MY COMPUTER :(20 phút) 
Mục tiêu: Xem nội dung thư mục.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cần đạt
- Để xem những gì có trên máy tính, em có thể sử dụng biểu tượng nào trên màn hình?
- Giới thiệu My Computer và Windows Explorer hiển thị các biểu tượng ổ đĩa, thư mục và tệp trên các ổ đĩa đó.
- Yêu cầu các nhóm nháy đúp vào biểu tượng để mở cửa sổ My Computer
- Yêu cầu HS quan sát các đĩa và thư mục bên trong
- Yêu cầu HS nháy vào nút trên thanh công cụ để hiện thị cửa sổ My Computer dưới dạng hai ngăn 
- Yêu cầu HS quan sát 
- Ngăn bên trái cho ta biết điều gì?
- My computer
- Lắng nghe, quan sát
- Làm theo hướng đẫn của GV
- Quan sát 
- Làm theo hướng đẫn 
- Quan sát 
- Cấu trúc của các ổ đĩa và thư mục
a) Sử dụng My Computer
- Nháy đúp vào biểu tượng để mở cửa sổ My Computer
- Nháy vào nút trên thanh công cụ
Hoạt động2: XEM NỘI DUNG ĐĨA: (15 phút)
Mục tiêu: Biết xem nội dung đĩa
- Yêu cầu HS nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa 
- Trên màn Hình cửa sổ sẽ xuất hiện những gì?
- Hướng dẫn HS nếu cửa sổ không đủ lớn thì ta có thể kéo thanh cuốn để xem phần còn lại 
- Hướng đẫn HS xem một số ổ đĩa khác
- HS nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa 
- Các tệp và thư mục con
- Làm theo hướng đẫn 
- Quan sát 
b) Xem nội dung đĩa
- Nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa 
- Xem một số ổ đĩa khác
c. Củng cố, luyện tập: 4’
* Cách sử dụng Mycomputer?
- Nháy đúp vào biểu tượng để mở cửa sổ My Computer
- Nháy vào nút trên thanh công cụ
d. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: 1’
- Ôn lai bài
- Tiết sau thực haønh tieáp.
e. Bổ sung
Tuần :15 Ngày soạn : 21/11/2015
Tiêt PPCT: 30 Ngày dạy: 26/11/2015 
BÀI THỰC HÀNH 3 (tt)
THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1 – Mục tiêu
a)Kiến thức: 
- Làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.
b)Kĩ năng: 
HS biết sử dụng My Computer để xem nội dung thư mục
Biết tạo thư mục mới, đổi tên, xoá thư mục đã có 
 c)Thái độ:
 - Thực hành nghiêm túc
2. Chuẩn bị củ giáo viên và học sinh
GV: 
* Sgk, phòng máy,giáo án.
HS: 
* sgk, bút, vỡ
3 – Nội dung bài mới :
a) Kieåm tra baøi cuõ: 5’
 b) Dạy nôi dung bài mới: 40’
Hoạt động 1: XEM NỘI DUNG THƯ MỤC :(10’) 
Mục tiêu: biết xem nội dung thư mục.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung chính
- Hướng đẫn HS nháy chuột vào biểu tượng hoặc tên của thư mục
- Yêu cầu HS quan sát 
- Yêu cầu HS nháy chuột vào nút để xem nội dung thư mục với các mức độ khác nhau
- Làm sao ta có thể biết thư mục chứa thư mục con bên trong
- Hướng đẫn HS xem một số thư mục chứa thư mục con bên trong
- Nháy nút và nêu công dụng của nó?
- Yêu cầu HS nháy vào nút để xem thư mục mẹ của thư mục đang hiện thị nội dung gì?
- Làm theo hướng đẫn 
- Quan sát 
- Nháy chuột theo yêu cầu
- Bên cạnh biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái có dấu +. Nháy dấu này để hiển thị thư mục con ( khi đó dấu + trở thành dấu -)
- Quan sát 
- Hiển thị lại nội dung thư mục vừa xem trước đó
- Thực hiện theo hướng đẫn 
c) Xem nội dung thư mục
Hoạt động 2: TẠO THƯ MỤC MỚI :(10’)
Mục tiêu: biết tạo thư mục mới
- Hướng đẫn HS tạo thư mục mới theo từng bước 
 + mở cửa sổ của thư mục chứa thư mục cần tạo 
 + nháy chuột phải tại một vùng trống của cửa sổ thư mục 
 + di chuyển chuột xuống New trong bảng chọn, chọn mục Folder rồi nháy chuột 
 + Xuất hiện biểu tượng thư mục m ới với tên tam thời là New Folder 
 + gõ lại tên thư mục
- Làm theo hướng dẫn của giáo viên
- Tạo thư mục theo từng bước
d) Tạo thư mục mới
+ mở cửa sổ của thư mục chứa thư mục cần tạo 
 + nháy chuột phải tại một vùng trống của cửa sổ thư mục 
 + di chuyển chuột xuống New trong bảng chọn, chọn mục Folder rồi nháy chuột 
 + Xuất hiện biểu tượng thư mục m ới với tên tam thời là New Folder 
 + gõ lại tên thư mục
Hoạt động 3: ĐỔI TÊN THƯ MỤC :(5’) 
Mục tiêu: biết đổi tên thư mục.
- Hướng đẫn HS đổi tên các thư mục 
 + nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên
 + nháy chuột vào tên thư mục một lần nưả hoặc nháy chuột phải
 + gõ tên rồi nhấn phím Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác
- Thực hành theo hướng dẫn
e) Đổi tên thư mục
+ nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên
 + nháy chuột vào tên thư mục một lần nưả hoặc nháy chuột phải
 + gõ tên rồi nhấn phím Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác
Hoạt động 4: XOÁ THƯ MỤC :(5’) 
Mục tiêu: biết xóa thư mục.
- Hướng đẫn HS xoá thư mục vừa tạo
 + nháy chuột chọn thư mục cần xoá
 + HS nhấn phím Delete
- Làm theo hướng dẫn
f) Xoá thư mục
+ nháy chuột chọn thư mục cần xoá
 + HS nhấn phím Delete
Hoạt động 5: TỔNG HỢP:(5’)
Mục tiêu: c. Củng cố, luyện tập lại nội dung vừa học.
- Sử dụng nội dung Mycomputer để xem nội dung của đĩa C
- Tạo thư mục mới có tên NgọcHa trong thư mục gốc
- Đổi tên thư mục NgocHa thành thư mục Album cua em
- Xóa thư mục có tên Album cua em vừa mới đổi tên trong bước 3
- Làm theo yêu cầu giáo viên
- Tạo thư mục mới
- Đổi tên thư mục
- Xóa thư mục
g) Tổng hợp
- Xem thư mục trên đĩa: Nháy đúp chuột lên Mycom puter -> nháy chuột lên đĩa C
- Tạo thư mục:
Nháy chuột phải tại vị trí cần tạo -> chọn New Folder -> đặt tên
- Đổi tên: 
Nháy chuột vào NgocHa -> gõ tên mới vào -> nhấn enter
- Xóa thư mục:
nháy chuột chọn thư mục Album cua em - > nhấn phím Delete
c) Củng cố, luyện tập: 4’
Nhận xét bài thực hành
d) Hướng dẫn học sinh học ở nhà: 1’
- Xem lại bài thực hành 
- Xem trước bài thực hành số 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
e) Bổ sung
Tuần :16 Ngày soạn : 21/11/2015
Tiêt PPCT :31 Ngày dạy: 01/12/2015 
 Bài thực hành 4:
 CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN 
1. Mục tiêu
a)Kiến thức: 
- Nắm được các kién thức về đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin 
b)Kĩ năng: 
- HS biết thực hiện các thao tác đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin
c)Thái độ: 
Thực hành nghiêm túc
2. Chuận bị giáo viên học học sinh
GV: 
Sgk, phòng máy, giáo án.
Nội dung bài thực hành
HS: 
sgk, bút, vỡ
3 . Nội dung bài mới :
 a) kieåm tra baøi cuõ: không có
 b) Dạy bài mới: 45’
Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNGMYCOMPUTER:20’
 Mục tiêu: - Hướng đẫn HS khởi động My Computer 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cần đạt
- Yêu cầu hs nháy đúp vào biểu tượng để mở cửa sổ My Computer
- Yêu cầu HS mở thư mục có chứa ích nhất một tệp tin 
- Yêu cầu HS quan sát
- Lắng nghe
- Nháy đúp vào biểu tượng 
- Mở thư mục chứa tập tin
- Quan sát 
a) Khởi động My Computer
- Nháy đúp vào biểu tượng 
- Vào ổ D -> mở thư mục chứa tập tin
Hoạt động 2: ĐỔI TÊN TỆP TIN, XOÁ TỆP TIN :20’
Mục tiêu: biết đổi tên tệp tin, xóa tệp tin
- Yêu cầu HS nêu cách đổi tên thư mục 
- Hướng dẫn cách đổi tên một tệp tin
 + Nháy chuột vào tên của tệp tin
 + Nháy chuột vào tên của một lần nữa
 + Gõ tên mới rồi nhấn Enter
- Yêu cầu HS thực hành theo hướng dẫn
- Lưu ý cho HS : không nên đổi phần mở rộng của tệp tin
- Gọi HS nhắc lại cách xoá thư mục 
- Thực hiện thao tác xoá tệp tin tương tự như thư mục:
 + Nháy chuột vào tệp tin cần xoá, nhấn phím Delete
- Yêu cầu HS thực hành 
- Nháy chuột vào tên thư mục, nháy chuột thêm một lần nữa, gõ tên mới và nhấn OK
- Thực hành
- Nháy chuột vào thư mục cần xoá, nhấn phím Delete
b) Đổi tên tệp tin, xoá tệp tin
Đổi tên tệp tin
+ Nháy chuột vào tên của tệp tin
 + Nháy chuột vào tên của một lần nữa
 + Gõ tên mới rồi nhấn Enter
Xóa tên tệp tin
+ Nháy chuột vào tệp tin cần xoá, nhấn phím Delete
c. Củng cố, luyện tập: 4’
* Nhắc lại cách đổi tên, xóa tệp tin?
Đổi tên tệp tin
+ Nháy chuột vào tên của tệp tin
 + Nháy chuột vào tên của một lần nữa
 + Gõ tên mới rồi nhấn Enter
Đổi tên tệp tin
+ Nháy chuột vào tệp tin cần xoá, nhấn phím Delete
d. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: 1’
- Xem lại bài thực hành 
- Tiết sau thực hành tiếp
e) Bổ sung
Tuần :16 Ngày soạn : 21/11/2015
Tiêt PPCT :32	 Ngày dạy: 03/12/2015
Bài thực hành 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (tt)
1 . Mục tiêu
Kiến thức: 
- Nắm được các kién thức về đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin 
Kĩ năng: 
- HS biết thực hiện các thao tác đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin
Thái độ: 
Thực hành nghiêm túc
2.Chuận bị giáo viên và học sinh
GV: 
Sgk, phòng máy, giáo án.
Nội dung bài thực hành
HS: 
sgk, bút, vỡ
3 . Nội dung bài mới :
a)kieåm tra baøi cuõ: 5’
* Nêu cách đổi tên và xóa tập tin
Đổi tên tệp tin
+ Nháy chuột vào tên của tệp tin
 + Nháy chuột vào tên của một lần nữa
 + Gõ tên mới rồi nhấn Enter
Xóa tên tệp tin
+ Nháy chuột vào tệp tin cần xoá, nhấn phím Delete
b) Dạy bài mới: 40’
Hoạt động 1: SAO CHÉP TỆP TIN VÀO THƯ MỤC KHÁC: 20’
Mục tiêu: Biết sao chéo tệp tin vào thư mục khác.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cần đạt
- Gọi HS đọc phần sao chép tệp tin vào thư mục khác 
- Muốn sao chép tệp tin vào thư mục khác ta làm như thế nào?
- Yêu cầu học sinh thực hành
- Đọc
- Chọn nội dung tệp tin cần sao chép
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy
- Chuyển đến thư mục chứa tệp mới
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste
- Thực hành theo yêu cầu giáo viên
1. Sao chéo tệp tin vào thư mục khác
- Chọn nội dung tệp tin cần sao chép
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy
- Chuyển đến thư mục chứa tệp mới
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste
Hoạt động 2: DI CHUYỂN TỆP TIN VÀO THƯ MỤC KHÁC : 5’
Mục tiêu: Biết di chuyển tệp tin vào thư mục khác.
- Muốn di chuyển tệp tin sang thư mục khác ta làm như thế nào?
- Yêu cầu học sinh thực hành
- Chú ý: Tương tự như tệp tin thì thư mục cũng được di chuyển và sao chép như trên.
- Chọn tệp tin cần di chuyển
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Cut
- Chuyển đến thư mục chứa tệp mới
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste
- Thực hành theo yêu cầu giáo viên
- Lắng nghe
2. Di chuyển tệp tin vào thư mục khác
- Chọn tệp tin cần di chuyển
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Cut
- Chuyển đến thư mục chứa tệp mới
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste
Hoạt động 3: XEM NỘI DUNG TỆP VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH:5’
Mục tiêu: Biết xem nội dung tệp và chạy chương trình.
- Yêu cầu Hs đọc bài
- Để xem các tệp văn bản, đồ họa em cần phải làm gì?
- Đọc bài
- Nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin
- Nếu tệp tin là một chương trình, khi nháy đúp chuột vào biểu tượng hay tên tập tin, chương trình sẻ được khởi động
1. Xem nội dung tệp và chạy chương trình 
- Nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin
- Nếu tệp tin là một chương trình, khi nháy đúp chuột vào biểu tượng hay tên tập tin, chương trình sẻ được khởi động
Hoạt động 4: TỔNG HỢP:5’ 
Mục tiêu: Biết tạo thư mục, sao chép tệp tin vào thư mục, di chuyển tệp tin vào thư mục, đổi tên tệp tin vừa di chuyển vào thư mục, xóa thư mục.
- Yêu cầu HS làm bài tổng hợp theo nhóm 
- Tạo 2 thư mục mới có tên NgọcHa và thư mục Album của em.
- Mở thư mục khác có chứa ít nhất một tệp tin. Sao chép tệp tin đó vào thư mục Album của em.
- Di chuyển tệp tin từ thư mục Album của em sang thư mục NgocHa.
- Đổi tên tệp tin vừa được di chuyển vào thư mục NgocHa sau đó xóa tệp tin đó.
- Xóa thư mục có tên Album cua em và NgocHa
- hai học sinh một nhóm
- Tạo 2 thư mục
- Sao chép tệp tin
- Di chuyển tệp tin
- Đổi tên tệp tin
- Xóa thư mục
2. Tổng hợp
* Tạo thư mục
Nháy chuột phải tại vị trí cần tạo -> chọn New Folder -> đặt tên
* Sao chép
- Chọn nội dung tệp tin cần sao chép
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy
- Chuyển đến thư mục Album của em.
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste
* Di chuyển
- Chọn tệp tin cần di chuyển
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Cut
- Chuyển đến thư mục NgocHa
- Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste
- Đổi tên: 
Nháy chuột vào tệp tin vừa di chuyển -> gõ tên mới vào -> nhấn enter
- Xóa thư mục:
nháy chuột chọn thư mục Album cua em và NgocHa - > nhấn phím Delete
c. Củng cố, luyện tập: 4’
- Nhận xét bài thực hành
d. Hư

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_12_He_dieu_hanh_Windows_den_tuan_1316.doc