Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : Học sinh làm quen với giao diện hệ điều hành Windows, tìm hiểu một số chức năng của màn hình Windows.

2. Kỹ năng : Suy luận, trình bày, diễn đạt ý kiến.

3. Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức tự giác, sôi nổi trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

1.Chuẩn bị của giáo viên:

 - Đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, giáo án

2.Chuẩn bị của học sinh:

 - Đồ dùng học tập, tập vở, bút, tài liệu tham khảo.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tình hình lớp (1)

 - Kiểm tra sỉ số, nề nếp lớp học

2.Kiểm tra bài cũ (3)

 + Câu hỏi: Cho biết một vài biểu tượng trên màn hình nền Desktop

 + Dự kiến HS trả lời:

- My Computer: Là nơi chứa các biểu tượng ổ đĩa và thư mục hệ thống.

- Recycle Bin: Nơi chứa các tập tin và thư mục bị xóa.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 847Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13	Soạn ngày: 07/11/2011
Tiết: 26	Giáo án lí thuyết.
Bài 12: (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức : Học sinh làm quen với giao diện hệ điều hành Windows, tìm hiểu một số chức năng của màn hình Windows.
2. Kỹ năng : Suy luận, trình bày, diễn đạt ý kiến.
3. Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức tự giác, sôi nổi trong học tập. 
II. CHUẨN BỊ: 
1.Chuẩn bị của giáo viên:
	- Đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, giáo án
2.Chuẩn bị của học sinh:
	- Đồ dùng học tập, tập vở, bút, tài liệu tham khảo.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tình hình lớp (1’)
	- Kiểm tra sỉ số, nề nếp lớp học
2.Kiểm tra bài cũ (3’)
	+ Câu hỏi: Cho biết một vài biểu tượng trên màn hình nền Desktop
	+ Dự kiến HS trả lời: 
- My Computer: Là nơi chứa các biểu tượng ổ đĩa và thư mục hệ thống.
- Recycle Bin: Nơi chứa các tập tin và thư mục bị xóa.
3.Giảng bài mới:
* Giới thiệu bài (1’)
T
iếp tục tìm hiểu về những tính năng của hệ điều hành đa chương được mọi người sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Tìm hiểu các thành phần có trong một cửa sổ làm việc.
* Tiến trình bài dạy
Thời
Gian
Hoạt Động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
Nội Dung
10’
25’
HĐ1. Thanh công việc (Taskbar)
Vị trí: Ở đáy màn hình Desktop.
Là nơi chứa các công cụ điều khiển chính của hệ điều hành.
HĐ2. Cửa sổ làm việc 
- Là đối tượng chính để người dùng máy tính giao tiếp và làm việc với các chương trình ứng dụng.
- Cửa sổ – Windows có những đặc điểm sau:
* Đặc điểm
- Có thể di chuyển được.
- Gồm các thành phần:
 + Thanh tiêu đề: hiển thị tên phần mềm ứng dụng.
 +Thanh bảng chọn menu): Chứa các nhóm lệnh của chương trình.
 + Thanh công cụ: Chứa biểu tượng các lệnh chính của chương trình.
- Trên thanh tiêu đề gồm các nút: 
+:Đóng cửa sổ làm việc
+ ;:Phóng to, thu nhỏ cửa sổ làm việc.
- Học sinh lắng nghe
- Theo dõi bài giảng
Học sinh trả lời. 
HS nêu ý kiến khác
HS theo dõi, nêu ý kiến
- HS phát biểu.
- HS trình bày ý kiến, bổ sung.
- HS trả lời, bổ sung ý kiến.
- Học sinh theo dõi và ghi nhớ.
3. Thanh Công việc (Taskbar)
- Thanh công việc chứa nút Start và năm ở đáy Desktop.
- Là nơi chứa biểu tượng các phần mềm ứng dụng đang hoạt động.
4. Cửa sổ làm việc 
- Là nơi giao tiếp giữa người dùng và các chương trình ứng dụng.
* Đặc điểm
- Có thể di chuyển được.
- Gồm các thành phần:
 + Thanh tiêu đề: hiển thị tên phần mềm ứng dụng.
 +Thanh bảng chọn menu): Chứa các nhóm lệnh của chương trình.
 + Thanh công cụ: Chứa biểu tượng các lệnh chính của chương trình.
- Trên thanh tiêu đề gồm các nút: 
+:Đóng cửa sổ làm việc
+ ;:Phóng to, thu nhỏ cửa sổ làm việc.
5’
HĐ3. Củng Cố
Hãy nêu các thành phần chính trên giao diện hệ điều hành Windows? 
- Nêu các đặc điểm của cửa sổ làm việc.
- HS: Trả lời, theo dõi, ghi nhớ và trình bày ý kiến của mình.
4.Dặn dò học sinh chuẩn bị tiết học tiếp theo: (1’)
	- Các em về nhà chuẩn bị bài cho tiết sau: Bài thực hành 2: “Làm quen với Windows”.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— — —»@@&??«— — —

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 12. Hệ điều hành Windows - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú.doc