Giáo án môn Tin học 6 - Bài 6: Học gõ mười ngón

1. MỤC TIÊU.

1.1 Kiến thức:

 HĐ 1: HS biết được khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng phím.

 HĐ2: Hiểu được lợi ích của g bn phím bằng mười ngón.

1.2 Kỹ năng:

 HĐ 1: Xác định được vị trí các phím trên bàn phím.

1.3 Thái độ:

 HĐ 1, 2: Học sinh cảm thấy thích thú khi sử dụng bàn phím

2. NỘI DUNG HỌC TẬP.

 Bn phím my tính

 Lợi ích của việc g bn phím bằng mười ngón

3. CHUẨN BỊ.

3. 1. GV: Phầm mềm Microshoft Word.

3.2. HS: Các kiến thức đ học về chuột.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 738Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Bài 6: Học gõ mười ngón", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 6
Tiết 11	
ND:
Bài 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN
1. MỤC TIÊU.
1.1 Kiến thức:
 HĐ 1: HS biết được khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng phím.
 HĐ2: Hiểu được lợi ích của gõ bàn phím bằng mười ngĩn.
1.2 Kỹ năng:
 HĐ 1: Xác định được vị trí các phím trên bàn phím.
1.3 Thái độ:
 HĐ 1, 2: Học sinh cảm thấy thích thú khi sử dụng bàn phím
2. NỘI DUNG HỌC TẬP. 
 Bàn phím máy tính
 Lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười ngĩn	
3. CHUẨN BỊ.
3. 1. GV: Phầm mềm Microshoft Word.	
3.2. HS: Các kiến thức đã học về chuột.	
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện.
Lớp 6A3: .
Lớp 6A4: .
Lớp 6A5: .
4.2 Kiểm tra miệng (5ph)
- GV: Các thao tác chính với chuột là gì? 1HS (10đ).
- HS: Nhận xét.
- GV: Kết luận. Cho điểm.
Di chuyển chuột
Nháy chuột
Nháy nút phải chuột
Nháy đúp chuột
Kéo thả chuột
4.3. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
HĐ 1(25ph):
* GV: Giới thiệu tầm quan trọng của việc gõ mười ngĩn
* GV: Giới thiệu cách bố trí các hàng phím, các phím chức năng, các phím điều khiển trực tiếp trên bàn phím. Cho HS quan sát bàn phím
* Học sinh quan sát và ghi nhớ các hàng phím
* GV: Quan sát bàn phím và cho biết bàn phím cĩ tất cả bao nhiêu phím?
*HS: 104 phím
* GV: Hãy nhắc lại cách bố trí các hành phím trên bàn phím?
* HS: Trả lời
* GV: Giới thiệu trên bàn phím hàng phím cơ sở chú ý 2 phím cĩ gai F và J là vị trí để đặt 2 ngĩn trỏ
* GV: Cho HS quan sát bàn phím. Hãy cho biết ngồi các hàng phím đã nêu cịn thấy các phím nào nữa?
* HS: Trả lời
HĐ 2 (10ph):
* GV: Giới thiệu cho HS biết tại sao lại cần có bàn phím và nguồn gốc xuất phát.
* HS: Lắng nghe.
* GV: Cho HS quan sát hình máy đánh chữ và bàn phím Sgk/27.
* GV: Cho HS biết về ích lợi của việc gõ phím bằng mười ngón.
* HS: Lắng nghe, ghi chép.
1/ Bàn phím máy tính.
* Khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng phím:
- Hàng phím số: 1 2 3 0
- Hàng phím trên: Q W EP
- Hàng cơ sở: A, S, D, F, G,..
- Hàng phím dưới: Z X CM
- Hàng phím chứa phím cách (Spacebar)
* Hàng phím cơ sở là quan trọng nhất dùng để đặt vị trí tay, cần chú ý 2 phím cĩ gai F, J là vị trí đặt 2 ngĩn trỏ.
* Các phím chức năng: 
- Spacebar: Tạo kí tự trắng
- Caps Lock: Bật/tắt chữ hoa
- Tab: Thụt đầu dịng
- Enter: Đưa con trỏ xuống dịng
- Backspace: Xố kí tự về bên trái con trỏ.
- Delete: Xố kí tự về bên phải con trỏ
- Ctrl, Alt, Shift,
2/ Ích lợi của việc gõ bàn phím bằng mười ngón.
Tốc độ gõ nhanh hơn
Gõ chính xác hơn
Là tác phong chuyên nghiệp của người sử dụng máy tính
4.4. Tổng kết (4ph):
* GV: Khu vực chính của bàn phím được chia thành mấy hàng? Tên gọi của nó là gì? 
* HS: Trả lừoi.
* GV: Ngoài ra còn có các phím khác, đó là những phím gì?
* HS: Trả lời.
* GV: Ích lợi của việc gõ phím bằng mười ngón là gì?
* HS: Nhận xét.
* GV: Kết luận.
Sgk/26-27.
4.5. Hướng dẫn học tập(1ph):
* Đối với bài học ở tiết này:
 - Nắm vững các hàng phím và tên gọi.
 - Nhớ các phím đặc biệt.
* Đối với bài học ở tiết sau:
 - Xem trước phần 3-4 Sgk/28-29.
5. PHỤ LỤC.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_5_Luyen_tap_chuot.doc