Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 31, 32

Bài thực hành số 4:

CÁC THAO TÁC VỚI TIỆP TIN

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Biết được các thao tác đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin.

- Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP.

2) Kĩ năng:

- Thực hiện được các thao tác với tệp tin.

- Mở và xem nội dung các tệp tin.

3) Thái độ:

- Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực.

- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy tính.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

G: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính thực hành.

H: Đồ dùng học tập, ôn tập các kiến thức cơ bản.

 

docx 6 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 427Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 31, 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 22/11/2015
Ngày giảng: 6A: 27/11/2015 	6B:27/11/2015	6C:26/11/2015
TIẾT 31
Bài thực hành số 4:
CÁC THAO TÁC VỚI TIỆP TIN
I. MỤC TIÊU: 
1) Kiến thức:
- Biết được các thao tác đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin.
- Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP.
2) Kĩ năng: 
- Thực hiện được các thao tác với tệp tin.
- Mở và xem nội dung các tệp tin.
3) Thái độ:
- Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực. 
- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy tính.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
G: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính thực hành. 
H: Đồ dùng học tập, ôn tập các kiến thức cơ bản.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1) Ổn định tổ chức:(1')
- Kiểm tra sĩ số: 6a: 6b:	6c:
- Ổn định lớp.
2) Kiểm tra bài cũ: 
3) Bài mới:
Đặt vấn đề: (1’) Ở tiết trước các em đã được thực hành một số thao tác chính với thư mục, và tiết học hôm nay các em thực hiện một số thao tác chính với tệp tin, thao tác của tệp tin có gì giống với thao tác của thư mục, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Ghi bảng
HĐ1: Giới thiệu, thảo luận nội dung thực hành (10’)
GV: Để thực hiện các thao tác thư mục, thì trước hết chúng ta cần thực hiện thao tác nào trước các em?
HS: Lắng nghe, phát biểu.
GV: Nhận xét – Phân tích.
GV: Thao tác với tệp tin cũng giống như vậy.
HS: Lắng nghe, quan sát.
? Để khởi động My Computer, chúng ta có mấy cách để khởi động.
HS: Phát biểu và trình bày cách khởi động.
GV: Nhận xét.
? Ở tiết trước các em học thư mục, tiết hôm nay học tệp tin, như vậy em nhắc lại thế nào là tệp tin và thế nào là thư mục.
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét - Phân tích diễn giải.
HS: Lắng nghe. 
? Như vậy theo các em, thì tệp tin chúng có thể tạo như tạo thư mục được không.
HS: Phát biểu.
GV: Nhận xét - Phân tích diễn giải.
HS: Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.
GV: Như vậy các em vừa tìm hiểu cách sử dụng cửa sổ My Computer.
? Trình bày cách đổi tên thư mục.
HS: Thực hiện thao tác, và trình bày.
GV: Nhận xét, giới thiệu, thao tác mẫu cách đổi tên tệp tin.
HS: Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ nội dung chính.
GV: Tiết thực hành trước ta đã tìm hiểu cách xóa thư mục. 
? Yêu cầu học sinh lên trình bày cách xóa thư mục.
HS: Trình bày và thao tác trên máy.
GV: Nhận xét, giới thiệu, thao tác mẫu cách xóa tệp tin. 
HS: Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ nội dung chính.
? Những tệp bị xóa sẽ nằm ở đâu.
HS: Phát biểu: Thùng rác.
GV: Nhận xét.
Giả sử ở có một tệp tin trò chơi Mario.exe nằm ở thư mục Game, ta muốn thư mục Trò chơi cũng có tệp tin Mario.exe, vậy phải làm cách nào nay, để thực hiện được điều này, chúng ta qua nội dung tiếp theo.
GV: Giới thiệu thao tác sao chép.
HS: Lắng nghe.
?Y/c HS lên thực hiện thao tác.
HS: Thực hiện.
? Mời hs đọc các yêu cầu
HS: Đọc các yêu cầu:
Chọn tệp tin cần sao chép,
 2) Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy,
 3) Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp được sao,
 4) Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.
1) Nội dung:
a) Khởi động My Computer:
- Nháy đúp vào cửa sổ My Computer để mở.
b) Đổi tên, xóa tệp tin
* Đổi tên 
- Nháy phải chuột vào thư mục cần đổi tên -> Rename-> Nhập tên mới ->Enter
* Xóa 
- Nháy chuột chọn thư mục cần xóa.
- Nhấn Delete trên bàn phím à OK
Lưu ý: Tệp bị xóa sẽ được đưa vào thùng rác.
c) Sao chép tệp tin vào thư mục khác.
- Chọn tệp tin cần sao chép.
- Nháy chuột vào Edit .
- Nháy chọn Copy .
- Chọn thư mục mới.
- Nháy chuột vào Edit. 
-Nháy chọn Paste. 
HĐ2: Thực hành (23’)
GV: Cho học sinh vào máy thực hành.
HS: Vào máy thực hành nội dung vừa thảo luận.
GV: Quan sát, quá trình thực hành của các em. Hướng dẫn thêm nếu thấy cần thiết.
HĐ3: Kiểm tra kết quả thực hành (7’)
GV: Tiến hành kiểm tra kết quả thực hành của học sinh, ghi điểm một vài học sinh.
HS: Thực hiện theo những yêu cầu của giáo viên.
* Hướng dẫn về nhà: (3’)
- Về nhà thực hành lại.
- Xem lại các dạng bài tập và tiếp tục chuẩn bị tiếp cho Bài thực hành số 4.
Ngày soạn:22/11/2015
Ngày giảng: 6A:02/12/2015	6B:30/11/2015	6C:26/12/2015
TIẾT 32
Bài thực hành số 4:
CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (tiếp).
I. MỤC TIÊU: 
1) Kiến thức:
- Biết được các thao tác với tệp tin (tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển).
 - Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP.
2) Kĩ năng: 
- Thực hiện được các thao tác với tệp tin.
- Mở và xem nội dung các tệp tin.
3) Thái độ:
- Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực. 
- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy tính.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
G: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính thực hành. 
H: Đồ dùng học tập, ôn tập các kiến thức cơ bản.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1) Ổn định tổ chức:(1')
- Kiểm tra sĩ số: 6a: 6b:	6c:
- Ổn định lớp.
2) Kiểm tra bài cũ: 
3) Bài mới:
Đặt vấn đề: (1’) Ở tiết trước các em đã được thực hành một số thao tác chính với tệp tin, và tiết học hôm nay các em thực hiện thêm một số thao tác chính với tệp tin, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Ghi bảng
HĐ1: Giới thiệu, thảo luận nội dung thực hành (10’)
? Để thực hiện các thao tác thư mục, thì trước hết chúng ta cần thực hiện thao tác nào trước các em.
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét – Phân tích.
GV: Thao tác với tệp tin cũng giống như vậy.
GV: Nếu muốn di chuyển tệp tin qua thư mục mới, vậy ta phải thực hiện như thế nào? Để thực hiện được điều này chúng ta qua nội dung tiếp theo.
? Các em hiểu thế nào là di chuyển.
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét - Phân tích diễn giải.
? Yêu cầu học sinh lên thực hiện thao tác di chuyển.
HS: Thực hiện trên máy.
GV: Nhận xét.
? Di chuyển có giống hay khác với sao chép.
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét.
GV: Nếu muốn xem tệp tin ta phải thực hiện như thế nào? Để thực hiện được điều này chúng ta qua nội dung tiếp theo.
? Nêu cách xem tệp tin.
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét.
? Nêu cách xem chương trình.
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét.
HS: Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ nội dung chính.
? Y/c hs đọc nội dung các yêu cầu.
HS: Đọc các yêu cầu: (SGK-62). 
d) Di chuyển tệp tin sang thư mục khác.
- Chọn tệp tin cần di chuyển.
- Nháy chuột vào Edit.
- Nh áy chọn Cut.
- Chọn thư mục mới.
- Nháy chuột vào Edit.
-Nháy chọn Paste.
e) Xem nội dung tệp và chạy chương trình:
- Nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin. Chương trình thích hợp sẽ được khởi động và mở tệp tin đó trong một cửa sổ riêng.
- Nếu tệp tin là một chương trình, khi nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp tin, chương trình sẽ được khởi động.
g) Tổng hợp.
HĐ2: Thực hành (23’)
GV: Cho học sinh vào máy thực hành.
HS: Vào máy thực hành nội dung vừa thảo luận.
GV: Quan sát, quá trình thực hành của các em. Hướng dẫn thêm nếu thấy cần thiết.
? Yêu cầu hs nêu lên những sai phạm của bạn hay của mình trong quá trình thực 
hành.
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét, bổ sung.
2) Một số sai phạm:
HĐ3: Kiểm tra kết quả thực hành (7’)
GV: Tiến hành kiểm tra kết quả thực hành của học sinh, ghi điểm một vài học sinh.
HS: Thực hiện theo những yêu cầu của giáo viên.
* Hướng dẫn về nhà: (3’)
- Về nhà thực hành lại.
- Xem lại các dạng bài tập và chuẩn bị tiết sau kiểm tra thực hành.
Nậm tăm, ngày.. thángnăm 2015 Duyệt bộ phận chuyên môn

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_thuc_hanh_4_Cac_thao_tac_voi_tep_tin.docx