Giáo án môn Tin học lớp 6 - Trình bày cô đọng bằng bảng

TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng.

 - Tạo được bảng đơn giản và thực hiện được một số thao tác cơ bản nhất với bảng.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng tạo bảng đơn giản, thêm, xóa hàng cột

- Biết cách nhập định dạng văn bản trong bảng.

3. Thái độ: Rèn luyện tính chăm chỉ , tác phong làm việc chuẩn mực.

II. Chuẩn bị:

- GV: SGK, gián án, tài liệu, máy chiếu

- HS: Học bài ở nhà và chuẩn bị trước bài.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sỉ số. (1’)

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Trình bày cô đọng bằng bảng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 32
Ngày soạn: 19/04/2017
Tiết: 61
Ngày dạy: 22/04/2017
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng.
	- Tạo được bảng đơn giản và thực hiện được một số thao tác cơ bản nhất với bảng.
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng tạo bảng đơn giản, thêm, xóa hàng cột
- Biết cách nhập định dạng văn bản trong bảng.
3. Thái độ: Rèn luyện tính chăm chỉ , tác phong làm việc chuẩn mực.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, gián án, tài liệu, máy chiếu
- HS: Học bài ở nhà và chuẩn bị trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sỉ số. (1’) 
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu thay đổi kích thước hàng hay cột
11’
GV: yêu cầu Hs nghiên cứu sgk trong 3phút.
GV thao tác mẫu trên máy.
? Để điều chỉnh độ rộng của cột ta làm như thế nào?
GV yêu cầu HS thực hiện trên máy, Tạo bảng 4 cột, 4 hàng, sau đó nhập nội dung. Kéo cột họ và tên rộng hơn.
GV quan sát, hướng dẫn cho HS.
- HS nghiên cứu 
HS quan sát và trả lời câu hỏi
 HS lên thực hiện
1. Thay đổi kích thước của cột hay hàng.
 Để chỉnh sửa độ rộng của cột hay hàng ta đưa con trỏ trỏ chuột vào giữa đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi cho đến khi con trỏ có dạng mũi tên hai đầu và kéo thả chuột sang trái, phải (hoặc lên , xuống)
Hoạt động 2 : Chèn thêm hàng hay cột
13’
GV: Y/c HS các nhóm thảo luận nhóm bàn trong 4 phút về cách chèn hàng.
GV: Y/c HS các nhóm thảo luận nhóm bàn trong 4 phút về cách chèn Cột.
GV: Y/c đại diện các nhóm trình bày
GV: Nhận xét và làm mẫu và giải thích
GV: Yêu cầu HS lên thực hiện 
HS: các nhóm thảo luận trong 4 phút. 
HS: Đại diện các nhóm trình bày.
HS: Nhóm khác nhận xét.
HS: quan sát và thực hiện 
2. Chèn thêm hàng hoặc cột
- Để chèn thêm hàng ta di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng (ngoài cột cuối cùng) và nhấn Enter
- Để chèn thêm cột ta thực hiện như sau :
 + Đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong cột ta muốn chèn
 + Chọn lệnh Table / Insert / Columns to the Left (chèn cột vào bên trái cột có con trỏ soạn thảo) hoặc Table / Insert / Columns to the Right (chèn cột vào bên phải cột có con trỏ soạn thảo).
Hoạt động 3 : Xóa hàng, cột hoặc bảng
11’
GV: Y/c HS các nhóm thảo luận nhóm bàn trong 4 phút về xóa.
GV: Y/c đại diện các nhóm trình bày
GV: Nhận xét và làm mẫu và giải thích
GV: Yêu cầu HS lên thực hiện
HS: các nhóm thảo luận trong 4 phút. 
HS: Đại diện các nhóm trình bày.
HS: Nhóm khác nhận xét.
HS: quan sát và thực hiện
3. Xóa hàng, cột hoặc bảng
 Để xóa các hàng, cột hoặc bảng ta đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong bảng và làm như sau:
+ Xóa hàng: Table / Delete / Rows
+ Xóa cộ : Table / Delete / Columns
+ Xóa bảng: Table / Delete / Table
4. Củng cố:(4’)
- Gọi học sinh lên thao tác điều chỉnh độ rộng cột hàng.
- HS lên chèn thêm cột và hàng
- HS lên xóa cột, hàng và bảng
5. Dặn dò: (1’): Chuẩn bị cho tiết bài tập.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 32
Ngày soạn:19/04/2017
Tiết: 62
Ngày dạy: 22/04/2017
BÀI TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn lại kiến thức học từ bài 16 đến bài 21
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng chỉnh sửa, định dạng và tạo bảng
3. Thái độ: Nghiêm túc .
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, gián án, tài liệu, máy chiếu
- HS: Học bài ở nhà và chuẩn bị trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sỉ số. (1’) 
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Nội dung ôn tập
25’
1. Định dạng kí tự:
 GV: Nêu câu hỏi và làm mẫu hướng dẫn
2. Định dạng đoạn văn
 GV: Nêu câu hỏi và hướng dẫn 
3. Trình bày trang văn bản và in
GV: Nêu câu hỏi và hướng dẫn 
4. Thêm hình ảnh để minh họa.
GV: Nêu câu hỏi và hướng dẫn 
5. Trình bày cô đọng bằng bảng
GV: Nêu câu hỏi và hướng dẫn 
- HS quan sát và ghi nhớ
- HS quan sát và ghi nhớ
- HS quan sát và ghi nhớ
- HS quan sát và ghi nhớ
- HS quan sát và ghi nhớ
1. Định dạng kí tự:
 - Định dạng kí tự là gì? Nêu các tính chất phổ biến định dạng.
- Sử dụng các nút lện trên thanh công cụ để định dạng
2. Định dạng đoạn văn
- Định dạng đoạn văn là gì ? Nếu các cách định dạng đoạn văn
3. Trình bày trang văn bản và in
- Nêu các bước định dạng trang văn bản
4. Thêm hình ảnh để minh họa.
- Trình bày các bước chèn hình ảnh vào văn bản
- Trình bày cách bố trí, thay đổi trên trang văn bản
5. Trình bày cô đọng bằng bảng
- Nêu các bước tạo bảng
- Nêu các bước thay đổi kích thước hàng cột
- Chèn và xóa hàng, cột
Hoạt động 2: Bài tập
15’
GV: Yêu cầu học sinh thực hành trên máy và làm bài tập 3,4
GV: Gọi một số học sinh thu hẹp chiều cao của một hàng, khi thực hiện không được-> yêu cầu đọc bài 5, và tìm hiểu lí do 
GV: Giải thích lí do cho học sinh
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu bài 6 trên máy
GV: Hướng đẫn cách chỉnh một bảng vào gĩưa trang
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu bài 6 trên máy và nêu nhận xét
Làm theo NỘI DUNG của bài tập và chọn câu trả lời đúng
-Học sinh tìm các cách để thu hẹp chiều cao của ô
- Thực hiện trên máy
- Quan sát và thực hiện trên máy
- Thực hiện và nhận xét
* Bài tập: 3,4,5,6,7 SGK/106
4. Củng cố: (3’) Nhắc lại những kiến thức chính của tiết học.
5. Dặn dò: (1’): Học bài cũ và xem tiếp bài “Bài thực hành 9”
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet61-62.doc