Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản - Nguyễn Xuân Hóa - Trường THCS Yên Minh

I - MỤC TIấU

- Kiến thức: Học sinh làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word

- Kĩ năng: Nhận biết được các thành phần của cửa sổ Word, một số thao tác với nút lệnh.

- Thái độ: Nghiờm tỳc trong học tập.

II - CHUẨN BỊ

- GV: Mỏy chiếu, bài giảng

- HS: Chuẩn bị sách, vở, đọc bài trước ở nhà.

IV - TIẾN TRèNH DẠY HỌC

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1036Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản - Nguyễn Xuân Hóa - Trường THCS Yên Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: Tiết : 37
Ngày soạn: ./../2010
 CHƯƠNG III: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
Lớp dạy:........
Tiết (theo TKB):.......
Ngày dạy:..................
Sĩ số:.........
Vắng:.................................
I - MỤC TIấU
Kiến thức: Học sinh làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word
Kĩ năng: Nhận biết được cỏc thành phần của cửa sổ Word, một số thao tỏc với nỳt lệnh.
Thỏi độ: Nghiờm tỳc trong học tập.
II - CHUẨN BỊ
GV: Mỏy chiếu, bài giảng
HS: Chuẩn bị sỏch, vở, đọc bài trước ở nhà. 
IV - TIẾN TRèNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRề
NỘI DUNG
Hoạt động 1:VĂN BẢN VÀ PHẦN MỀM SOẠN THẢO 
- Hàng ngày cỏc em thường tiếp xỳc với những loại văn bản nào?
- Ta cú thể tạo ra văn bản bằng cỏch nào?
- Hiện nay cú rất nhiểu chương trỡnh soạn thảo văn bản nhưng phổ biến nhất là phần mềm soạn thảo Microsoft word
-> Giỏo viờn giới thiệu về phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word
- Sỏch vở, bỏo 
- Cú thể viết trờn giấy hoặc đỏnh mỏy
- Lắng nghe và ghi bài
1. Văn bản và phần mềm soạn thảo
- Một số vớ dụ về văn bản: bài bỏo, sỏch vở 
- Phần mềm soạn thảo văn bản học trong chương trỡnh lớp 6: Microsoft Word
Hoạt động 2:KHỞI ĐỘNG WORD 
 - Để khởi động một phần mềm trong Window em làm thế nào?
- Tương tự để khởi động Word?
->GV thực hành ngay trờn mỏy và chiếu cho HS quan sỏt
- Em nào biết cỏch khỏc cú thể lờn thực hành cho cỏc bạn cựng quan sỏt
->Vậy ta cú thể khởi động Word theo những cỏch nào?
- Ghi bảng
- Nhỏy đỳp chuột vào biểu tượng tương ứng
- Nhỏy đỳp vào biểu tượng word trờn màn Hỡnh.
- Quan sỏt
- Thực hành theo cỏch vào Start/All Programs/Microsoft Word.
- Trả lời
- Ghi bài vào vở
2. Khởi động Word
- C1: Nhỏy đỳp vào biểu tượng word trờn màn Hỡnh.
- C2: Nhỏy nỳt Start chọn All Programs chọn Microsoft Word.
Hoạt động 3: CÁC THÀNH PHẦN TRấN CỦA SỔ WORD 
Chiếu cửa sổ Word lờn màn Hỡnh và giới thiệu cỏc thành phần trờn cửa sổ Word cho học sinh quan sỏt
- Giới thiệu cỏc nỳt lệnh thường dựng như mở tệp mới, mở tệp đó cú, lưu tệp 
giới thiệu cỏc khỏi niệm bảng chọn, lệnh, nỳt lệnh
a/ Bảng chọn: 
- Cho học sinh quan sỏt và trả lời thanh bảng chọn gồm những bảng chọn nào?
- Giỏo viờn thực hiện mụt thao tỏc chọn lệnh trong bảng chọn
b/ Nỳt lệnh
- Cho học sinh quan sỏt và trả lời thanh bảng chọn gồm những nỳt lệnh nào?
- Giỏo viờn thực hiện mụt thao tỏc chọn lệnh trờn thanh cụng cụ
 - Học sinh quan sỏt và tiếp thu
- Gồm File, Edit, View, Insert, Format, Tool, table, windows, Help.
- Quan sỏt
3. Cỏc thành phần trờn cửa sổ Word 
- Thanh bảng chọn cú cỏc bảng chọn
- Thanh cụng cụ cú cỏc nỳt lệnh
- Thanh cuộn dọc
- Thanh cuộn ngang
- Vựng soạn thảo văn bản 
- Con trỏ soạn thảo
IV – DẶN Dề 
- Về nhà học bài
- Xem tiếp phần cũn lại.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản - Nguyễn Xuân Hóa - Trường THCS Yên Minh.doc