Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 18: Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.

 - Biết cách nhập và sử dụng địa chỉ trong công thức

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được việc nhập và sử dụng công thức để giải quyết các bài tập.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt việc nhập và sử dụng công thức để giải quyết các bài tập.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 678Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 18: Bài thực hành 3: Bảng điểm của em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 9 - Tiết 18
 Ngày dạy: 13/10/2014
 Bài thực hành 3: BẢNG ĐIỂM CỦA EM.
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 - Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.
 - Biết cách nhập và sử dụng địa chỉ trong công thức 
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc nhập và sử dụng công thức để giải quyết các bài tập.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt việc nhập và sử dụng công thức để giải quyết các bài tập.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Giải quyết các bài tập 3 và bài tập 4. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. (3 phút)
 Nêu các bước để thực hiện công việc nhập công thức trong chương trình bảng tính?
 Trả lời: Các bước thực hiện việc nhập công thức:
 B1. Chọn ô cần nhập công thức.
 B2. Gõ dấu =.
 B3. Nhập công thức.
 B4. Nhấn Enter hoặc nháy chuột vào nút để kết thúc.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Bài tập 3: Thực hành lập và sử dụng công thức. (12 phút)
Gv: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài toán.
Hs: Đọc yêu cầu bài toán.
GV: Chia học sinh thành các nhóm, theo số lượng máy.
Hs: Ngồi theo nhóm đã phân công.
Gv: Hướng dẫn các em thực hành.
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn.
Gv: Yêu cầu học sinh khởi động Excel và làm bài tập .
Hs: Khởi động Excel và làm bài tập 3.
Gv: Quan sát các nhóm thực hành. Hướng dẫn những em chưa thực hiện được.
 Yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
Hs: Đại diện nhóm trình bày.
Gv: Gọi các nhóm khác nhận xét.
Hs: Các nhóm nhận xét, đánh giá.
Gv: Đưa ra kết quả. Đưa ra nhận xét.
Hs: Đối chiếu kết quả. Chỉnh sửa lại công thức.
Bài tập 3: Thực hành lập và sử dụng công thức.
 Giả sử em có 500000 đồng gửi tiết kiệm không kì hạn với lãi suất 0,3%/tháng. Hãy sử dụng công thức để tính xem trong vòng một năm, hằng tháng em có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm? 
Lập trang tính như hình 26, sao cho khi thay đổi số tiền gửi ban đầu và lãi xuất thì không cần phải nhập lại công thức.
Lưu bảng tính với tên So tiet kiem.
Kết quả: 
Bài tập 4: Thực hành lập bảng tính và sử dụng công thức: (20 phút)
Gv: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài toán.
Hs: Đọc yêu cầu bài toán.
Gv: Hướng dẫn các em thực hành.
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn.
Gv: Yêu cầu các nhóm thực hiện bài tập 2.
Hs: Các nhóm thực hành bài tập 2.
Gv: Quan sát các nhóm thực hành. Hướng dẫn những em chưa thực hiện được.
 Yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
Hs: Đại diện nhóm trình bày.
Gv: Gọi các nhóm khác nhận xét.
Hs: Các nhóm nhận xét, đánh giá.
Gv: Đưa ra kết quả. Đưa ra nhận xét.
Hs: Đối chiếu kết quả. Chỉnh sửa lại công thức.
Bài tập 4: Thực hành lập bảng tính và sử dụng công thức:
 Mở bảng tính mới và lập bảng điểm của em như hình 27. Lập công thức tính điểm tổng kết của em theo từng môn học vào các ô tương ứng trong cột G.
Kết quả:
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo việc nhập và sử dụng công thức trong chương trình bảng tính.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài 4 để chuẩn bị cho tiết sau.
- Hãy kể tên một số hàm trong chương trình bảng tính.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docT18.doc