Giáo án Tin học 7 - Bài 8 - Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tuần: 23

Tiết 43 BHT 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Trình bày và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu trên bảng tính

- Trình bày và thực hiện được các bước thực hiện lọc dữ liệu trên bảng tính

2. Kĩ năng

- Thực hiện được thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu

3. Năng lực hướng tới:

- Năng lực tự học, hợp tác

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực CNTT

4. Thái độ:

- Hs thực hành nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính, máy chiếu

 Học sinh: Đọc trước bài ở nhà

III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC

 Tổ chức lớp: (2 phút) Ổn định, kiểm diện

 Kiểm tra bài cũ: (5phút)

 Câu 1: Nêu khái niệm sắp xếp và lọc dữ liệu

 Câu 2: Mở bảng tính “Bảng thành tích SeaGames” trong ổ đĩa D:\ và thực hiện:

 + Lọc ra 3 nước có tổng số huy chương ít nhất

 + Lọc ra 3 nước có tổng số huy chương nhiều nhất, sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần

(Gv nhận xét câu trả lời và bài làm của Hs và nêu lại các bước để lọc và sắp xếp dữ liệu)

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 485Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Bài 8 - Sắp xếp và lọc dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 23
Tiết 43
BHT 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
Ngày soạn: 20 / 01 / 2018
Ngày dạy: 22 / 01 / 2018
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Trình bày và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu trên bảng tính
- Trình bày và thực hiện được các bước thực hiện lọc dữ liệu trên bảng tính
2. Kĩ năng
- Thực hiện được thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu
3. Năng lực hướng tới:
- Năng lực tự học, hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực CNTT
4. Thái độ:
- Hs thực hành nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Ÿ Giáo viên:	Giáo án, sách giáo khoa, máy tính, máy chiếu
Ÿ Học sinh: 	Đọc trước bài ở nhà
III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC
Œ Tổ chức lớp: (2 phút) Ổn định, kiểm diện
 Kiểm tra bài cũ: (5phút)
	Câu 1: Nêu khái niệm sắp xếp và lọc dữ liệu
	Câu 2: Mở bảng tính “Bảng thành tích SeaGames” trong ổ đĩa D:\ và thực hiện:
	+ Lọc ra 3 nước có tổng số huy chương ít nhất
	+ Lọc ra 3 nước có tổng số huy chương nhiều nhất, sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần
(Gv nhận xét câu trả lời và bài làm của Hs và nêu lại các bước để lọc và sắp xếp dữ liệu)
Ž Bài mới:
þ Hoạt động: Bài tập 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu (33 phút).
(1) Mục tiêu: - Thực hiện được các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính
(2) Phương pháp/Kĩ thuật: phát hiện và giải quyết vấn đề.
(3) Hình thức dạy học: tự học, hợp tác
(4) Phương tiện dạy học: phòng máy vi tính 
(5) Sản phẩm: Hoàn thành việc sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
- Gv yêu cầu Hs khởi động phần mềm, thực hành mở bài: “bảng điểm lớp em” đã lưu và thực hành ở bài thực hành 6
- Gv yêu cầu hs thực hành các yêu cầu sau:
+ Thực hiện thao tác sắp xếp theo chiều tăng dần của cột Điểm và cột Điểm tổng kết
+ Thực hiện thao tác lọc dữ liệu để chọn ra những bạn có điểm 10 môn Tin học
+ Thực hiện lọc ra 5 bạn có Điểm tổng kết cao nhất và 5 bạn có Điểm tổng kết thấp nhất.
- Gv quan sát quá trình làm bài và hướng dẫn nếu Hs nào chưa thực hiện tốt
- Gv gọi Hs trả lời các thao tác để thực hành được 1 trong các yêu cầu trên 
- Gv thống kê kết quả của Hs sau khi làm theo các yêu cầu
- Gv nhận xét kết quả sau khi Hs thực hành trên máy tính và chốt lại các ý cần thiết về thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu
- Gv yêu cầu Hs đóng bảng tính nhưng không lưu bài
- Hs khởi động phần mềm và mở bài tập đã lưu. 
- Hs thực hiện các yêu cầu Gv đưa ra 
- Hs thực hành trên máy tính ở vị trí đã được phân công
- Hs trả lời khi Gv yêu cầu
- Hs chú ý lắng nghe và ghi nhớ
- Hs thực hành đóng bảng tính
Bài tập kiểm tra kiến thức 
- GV yêu cầu Hs mở lại bài: “Danh sách lớp em” ở bài thực hành 7/ SGK/77 và thực hiện các yêu cầu sau, đồng thời Gv kiểm tra bằng cách hỏi bất kì Hs nào thực hiện trên máy tính để lấy điểm (điểm miệng) 
+ Sắp xếp theo chiều tăng hoặc giảm dần của cột Cân nặng
+ Lọc ra những bạn có cân nặng: 36Kg
+ Lọc ra 3 bạn có cân nặng lớn nhất
- Gv quan sát Hs làm và hỏi bất kì Hs nào để lấy điểm kiểm tra miệng
- Gv yêu cầu Hs thoát chương trình và tắt máy an toàn
- Hs mở bảng tính đã được lưu.
- Hs lắng nghe yêu cầu của GV và thực hành
- Hs thực hành trả lời câu hỏi GV đưa ra.
- Hs thoát ctrình và tắt máy
 Củng cố: (3 phút ) - Giáo viên nhắc lại các kiến thức cần ghi nhớ và những lỗi học sinh sai trong quá trình thực hành
 Hướng dẫn về nhà: (2 phút)
Học sinh nắm các kiến thức về lọc và sắp xếp dữ liệu trong trang tính và các thao trên trang tính.
Xem trước bài tập 2 và 3 /SGK/86,87 để tiết sau chúng ta tiếp tục thực hành

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 7 Bai thuc hanh 8 Sap xep va loc du lieu_12257396.doc