Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 2 - Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

I. MỤC TIÊU:

– Kiến thức: – Học sinh làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính.

– Kỹ năng: – HS phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang

 tính.

– Thái độ: Nghiêm túc, tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Giáo án, sgk và phòng máy.

2. Học sinh: Sgk, vở ghi.

III. PHƯƠNG PHÁP:

– Phương pháp lý thuyết trình kết hợp thực hành.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:

1. Ổn định tổ chức : (1’)

– Ổn định trật tự lớp:

– Kiểm tra sĩ số lớp:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1280Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 2 - Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: /08/2011
Ngày dạy: /08/2011
Tiết: 8
Bài thực hành 2:
LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
I. MỤC TIÊU:
– Kiến thức: – Học sinh làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính..
– Kỹ năng: – HS phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang 
 tính.
– Thái độ: Nghiêm túc, tích cực học tập..
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Giáo án, sgk và phòng máy.
2. Học sinh: Sgk, vở ghi.
III. PHƯƠNG PHÁP:
– Phương pháp lý thuyết trình kết hợp thực hành.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC:
Ổn định tổ chức : (1’)
– Ổn định trật tự lớp:
– Kiểm tra sĩ số lớp:
7A:
8A:
9A:
7B:
8B:
9B:
2. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.
3. Khởi động: (1’)
Giờ thực hành trước các em đã tìm hiểu các thành phần chính trên trang tính. Giờ này các em thực hành cách chọn đối tượng và nhập dữ liệu vào trang tính.
4. Các hoạt động:
Hoạt động của GV– HS
Ghi bảng
HĐ1: Luyện bài tập.
Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học vào làm các bài tập.
Đồ dùng: Giáo án, sgk, phòng máy.
Thời gian: (35’)
Cách tiến hành:
Bài tập2: Chọn các đối tượng trên trang tính.
GV: Thực hiện các thao tác chọn một ô, một hàng, một cột và một khối trên trang tính. Quan sát sự thay đổi nội dung của hộp tên trong quá trình chọn.
HS: thực hành theo từng nội dung của bài tập.
GV: Giả sử cần chọn cả ba cột A, B, C. Khi đó em cần thực hiện thao tác gì? Hãy thực hiện thao tác đó và nhận xét.
HS: 
 -Cách 1: Nháy chuột tại nút tên cột A, kéo chuột đến vị trí cột C thì thả chuột.
 -Cách 2: Nháy chuột tại nút tên cột A, nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột tại nút tên cột B,C.
GV: Chọn một đối tượng (một ô, một hàng, một cột, hoặc một khối) tuỳ ý. Nhấn giữ phím Ctrl và chọn một đối tượng khác. Hãy cho nhận xét về kết quả nhận được.
HS: thực hành và đưa ra nhận xét: Các đối tượng được chọn. 
GV: Nháy chuột ở hộp tên và nhập dãy B100 vào hộp tên, cuối cùng nhấn phím Enter. Cho nhận xét về kết quả nhận được. Tương tự, nhập các dãy sau vào hộp tên (nhấn phím Enter mỗi lần nhập) A:A, A:C, 2:2, 2:4, B2:D6. Quan sát kết quả nhận được và cho nhận xét.
HS: Thực hành và nhận xét: Ô B100 được chọn. Cột A được chọn; Cột A,B,C được chọn; Hàng 2 được chọn; Hàng 2,3,4 được chọn; Khối B2:D6 được chọn.
Bài tập 3: Mở bảng tính.
GV: – Mở một bảng tính mới.
 – Mở bảng tính Danh sách lớp em đã 
được lưu trong bài thực hành 1.
 – Làm mẫu.
HS: Thực hành.
Bài tập 4: Nhập dữ liệu vào trang tính.
GV: Nhập các dữ liệu sau đây vào các ô 
trên trang tính của bảng tính Danh sach lop em vừa mở trong BT3 (hình 21 SGK). Lưu bảng tính với tên “So theo doi the luc”.
HS: thực hành.
GV: kiểm tra kết quả bài thực hành.
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
5. Củng cố, dặn dò: (8’)
– Đánh giá, nhận xét và cho điểm một số học sinh.
– Về nhà: +) Tự thực hành thêm. 
 +) Đọc trước phần: “Luyện phím nhanh với Typing Test” trang 97 Sgk.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 2 - Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính.doc