Giáo án Tin học 7 - Phần 2: Phần mềm học tập - Bài 12: Học về hình hình học động với GeoGebra - Nguyễn Thanh Dương

I. PHẦN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. Kiến thức:

- Học sinh biết và phân biệt được các thành phần chính trên màn hình.

- Biết cách khởi động.

- Biết các công cụ và điều khiển hình.

- Biết cách mở, ghi tệp, thoát khỏi phần mềm.

 2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng sử dụng thành thạo các thao tác trên.

 3. Thái độ:

 -.Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập

II. PHẦN CHUẨN BỊ

- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 2233Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 2: Phần mềm học tập - Bài 12: Học về hình hình học động với GeoGebra - Nguyễn Thanh Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khối 7
GIÁO ÁN
Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THANH DƯƠNG
Tên bài: PHẦN MỀM GEOGEBRA
Ngày soạn: 13/04/2011
Ngày dạy: 14/04/2011
Tiết: 63
Tuần: 32
I. PHẦN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	1. Kiến thức:
- Học sinh biết và phân biệt được các thành phần chính trên màn hình.
- Biết cách khởi động.
- Biết các công cụ và điều khiển hình.
- Biết cách mở, ghi tệp, thoát khỏi phần mềm.
 2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng sử dụng thành thạo các thao tác trên.
 3. Thái độ:
	-.Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập
II. PHẦN CHUẨN BỊ
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.
III. PHẦN QUY TRÌNH LÊN LỚP
Ổn định lớp
- Giữ trật tự.
- Kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ
Nêu cách chèn hình ảnh vào văn bản.
Nêu cách tạo bảng trong văn bản.
Tiến hành bài mới
- Hoạt động dạy - học bài mới:
Hoạt động giáo viên - học sinh
Nội dung
Bổ sung
-Giáo viên yêu cầu học sinh ghi bài.
-Học sinh ghi bài.
+ Hoạt động 1: Tìm hiểu phần mềm Geogebra.
? Hãy nêu mục đích của phần mềm.
GV: Phần mềm Geoebra cho phép thiết kế các hình để học hình học trong chương trình môn Toán ở phổ thông
+ Hoạt động 2: Tìm hiểu cách khởi động phần mềm.
? Hãy nêu cách để khởi động phần mềm.
+ Phần mềm Geogebra dùng để vẽ các hình học đơn giản như điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.
Để khởi động phần mêm ta nháy đúp vào biểu tượng ở trên màn hình nền.
+ Hoạt động 3: Tìm hiểu màn hình làm việc của Geogebra tiếng Việt.
? Màn hình làm việc của Geogebra gồm những thành phần nào.
+ Màn hình làm việc của Geogebra gồm:
- Bảng chọn: 
- Thanh công cụ
- Khu vực thể hiện các đối tượng.
+ Hoạt động 4: Tìm hiểu các công cụ làm việc chính của phần mềm.
* Công cụ di chuyển:
? Công cụ di chuyển có ý nghĩa như thế nào?
+ Công cụ di chuyển có ý nghĩa đặc biệt là không dùng để vẽ hoặc khởi tạo hình mà dùng để di chuyển hình.
* Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm.
Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và cho biết ý nghĩa của các công cụ
- Công cụ ?
- Công cụ : dùng để tạo một điểm mới
- Công cụ ?
- Công cụ : dùng để tạo ra điểm là giao của hai đối tượng đã có trên mặt phẳng.
- Công cụ ?
- Công cụ : dùng để tạo trung điểm của đoạn thẳng.
* Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng.
- Các công cụ , , dùng để tạo đường, đoạn, tia đi qua hai điểm cho trước. 
+ Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
PHẦN MỀM GEOGEBRA
1. Giới thiệu phần mềm Geogebra?
2. Làm quen với phần mềm Geogebra tiếng Việt:
a) Khởi động 
 Nháy đúp vào biểu tượng ở trên màn hình nền để khởi động phần mềm.
b) Giới thiệu màn hình Geogebra tiếng Việt.
+ Màn hình làm việc của Geogebra gồm:
- Bảng chọn
- Thanh công cụ.
- Khu vực thể hiện các đối tượng.
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính.
* Công cụ di chuyển: dùng để di chuyển hình
* Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm.
* Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng.
Củng cố
- Hãy nêu các thành phần chính của màn hình làm việc Geogebra.
- Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức. 
Dặn dò
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị các phần tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 12. Học về hình hình học động với GeoGebra - Nguyễn Thanh Dương.doc