Giáo án môn Tin học 7, kì II - Bài 6: Định dạng trang tính

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết được cách tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số trong chương trình bảng tính.

 - Học sinh hiểu được chức năng Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số trong chương trình bảng tính.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết cách tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính trong chương trình bảng tính.

 - Học sinh hiểu được ý nghĩa của nút lệnh Fill Color và Borders để thực hiện các thao tác.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số; tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính trong chương trình bảng tính.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số; tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính trong chương trình bảng tính.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 629Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Bài 6: Định dạng trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 20 - Tiết 38
 Ngày dạy: 29/12/2013
BÀI 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết được cách tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số trong chương trình bảng tính.
 - Học sinh hiểu được chức năng Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số trong chương trình bảng tính.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết cách tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính trong chương trình bảng tính.
 - Học sinh hiểu được ý nghĩa của nút lệnh Fill Color và Borders để thực hiện các thao tác.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số; tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính trong chương trình bảng tính.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số; tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính trong chương trình bảng tính.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.
- Tô màu nền và kẻ đường biên cho các ô tính.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (8’)
Câu 1: Nêu các bước để thực hiện việc thay đổi phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ trong chương trình bảng tính?
Câu 2: Hãy thực hiện định dạng màu chữ và căn lề trong ô tính cho bảng tính sau?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số ( 12’)
Gv: Giới thiệu với HS một số trường hợp cần sử dụng chữ số thập phân trong trang tính. 
Hs: Chú ý lắng nghe.
Gv: Giới thiệu 2 nút lệnh để tăng và giảm số chữ số thập phân trong trang tính.
Hs: Quan sát và ghi chép
Gv: Đưa ra các bước để tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số trong trang tính.
Hs: Thực hiện theo các bước đưa ra
4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số:
 Tăng thêm một chữ số thập phân.
 Giảm bớt một chữ số thập phân.
Muốn tăng (giảm) số chữ số thập phân dữ liệu kiểu số ta thực hiện :
- Bước 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần giảm hoặc tăng chữ số thập phân.
- Bước 2: Nháy và nút để giảm số chữ số thập phân (hoặc nút để tăng số chữ số thập phân).
* Chú ý :Khi giảm bớt một chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện quy tắc làm tròn số.
Hoạt động 2: Tô màu nền và kẻ đường biên cho các ô tính. (15’)
Gv: Yêu cầu học sinh tìm hiểu Sgk và đưa ra cách tô màu nền cho các ô tính.
Hs: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời.
Gv: Yêu cầu học sinh thực hiện tô màu nền cho các ô tính 
Hs: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên
Tương tự Gv cho Hs tìm hiểu cách kẻ đường biên cho các ô tính.
5. Tô màu nền và kẻ đường biên cho các ô tính.
- Màu nền của các ô tính giúp ta dễ dàng phân biệt và so sánh các miền dữ liệu khác nhau trên trang tính.
* Các bước tô màu nền :
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền.
- Bước 2: Nháy vào nút Fill Colors để chon màu nền.
- Bước 3 : Nháy chọn màu nền.
* Các bước kẻ đường biên
- Bước 1: Chọn các ô cần kẻ đường biên.
- Bước 2: Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên.
- Bước 3: Nháy chọn kiểu kẻ đường biên..
Tổng kết. (5 phút)
Gv: Đưa ra các bảng tính. Yêu cầu Hs thực hiện lại các thao tác đã được học
Hs: Thực hiện các yêu cầu giáo viên đưa ra. 
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm lớp em. Để chuẩn bị cho tiết sau thực hành.
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™---------- 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 38.doc