Giáo án Tin học - Trường THCS Đạ Long - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối;

2. Kĩ năng: Phân biệt dữ liệu kiểu số và dữ liệu kiểu kí tự.

3. Thái độ: Học tập chủ động, tích cực tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 659Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học - Trường THCS Đạ Long - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 06/09/2015
Ngày dạy: 08/09/2015
Tuần: 3
Tiết: 6
 BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối;
2. Kĩ năng: Phân biệt dữ liệu kiểu số và dữ liệu kiểu kí tự.
3. Thái độ: Học tập chủ động, tích cực tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra 15’:
	Câu hỏi: Em hãy cho biết một số đặc trưng chung của chương trình bảng tính?
	Đáp án:
	- Màn hình làm việc;	(2 điểm)
	- Dữ liệu;	(2 điểm)	
	- Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn;	(2 điểm)
	- Sắp xếp và lọc dữ liệu;	(2 điểm)
	- Tạo biểu đồ.	(2 điểm)
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (18’) Tìm hiểu cách chọn đối tượng trên trang tính.
+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.
+ GV: Thực hiện thao tác hướng dẫn HS chọn các đối tượng trên trang tính.
+ GV: Thao tác mẫu thực hiện các bước thực hiện:
- Chọn một ô;
- Chọn một hàng;
- Chọn một cột;
- Chọn một khối. 
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện theo cá nhân các thao tác trên.
+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của HS sửa các lỗi cho các em.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện thao tác mẫu kiểm chứng khả năng tiếp thu của các em.
+ GV: Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau ta làm như thế nào? 
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện thao tác chọn đồng thời nhiều khối.
+ GV: Yêu cầu thực hiện thao tác theo cá nhân.
+ GV: Quan sát các em thực hiện thao tác, sửa các lỗi sai cho HS.
+ GV: Cho HS thực hiện tổng hợp các thao tác trên.
+ HS: Đọc tìm hiểu thông tin.
+ HS: Làm việc theo nhóm quan sát, thực hiện và giúp đỡ nhau trong quá trình tìm hiểu.
+ HS: Quan sát các bước và tiến trình thực hiện:
- Chọn một ô: Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột.
- Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.
- Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột.
- Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô góc đối diện.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Một số em lên bảng thao tác theo yêu cầu, các bạn khác nhận xét, đánh giá.
+ HS: Chọn khối đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và lần lượt chọn các khối tiếp theo.
+ HS: Quan sát, nhận biết à ghi nhớ thao tác thực hiện.
+ HS: Thực hiện thao tác cá nhân theo sự hướng dẫn.
+ HS: Làm theo sự hướng dẫn điều chỉnh của GV.
+ HS: Thực hiện theo cá nhân thực hành các thao tác.
3. Chọn các đối tượng trên trang tính:
 Để chọn các đối tượng trên trang tính ta thực hiện như sau:
- Chọn một ô: Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột.
- Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.
- Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột.
- Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô góc đối diện.
Hoạt động 2: (10’) Tìm hiểu các dạng dữ liệu trên trang tính.
+ GV: Thao tác nhập các dữ liệu khác nhau và trang tính.
+ GV: Theo em có thể nhập những dạng dữ liệu khác nhau vào các ô của trang tính được hay không. 
+ GV: Đưa ra thêm các ví dụ minh họa cho HS quan sát và tìm hiểu.
+ GV: Từ ví dụ trên theo em hai dạng dữ liệu thường dùng là gì?
 * Dữ liệu số gồm những gì?
 * Dữ liệu kí tự gồm những gì?
+ GV: Cho HS quan sát bảng tính và yêu cầu HS nhận xét.
- Dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề bên nào trong ô tính.
- Dữ liệu kí tự được căn thẳng lề bên nào trong ô tính.
+ GV: Cho HS nhập dữ liệu vào trang tính.
+ GV: Yêu cầu thực hiện thao tác theo cá nhân.
+ GV: Yêu cầu một số HS thực hiện lại các thao tác trên.
+ GV: Cho HS thực hiện tổng hợp các thao tác trên.
+ HS: Chú ý quan sát thao tác của GV và cho nhận xét.
+ HS: Có thể nhập các dạng dữ liệu khác nhau vào các ô của trang tính.
+ HS: Quan sát ví dụ mà GV đưa ra, rút ra nhận xét.
+ HS: Hai dạng dữ liệu thường dùng là: dữ liệu số, dữ liệu kí tự.
- Dữ liệu số: là các số 0,1,,9, dấu “+” chỉ số dương, dấu “-“ chỉ số âm và dấu “%” chỉ tỉ lệ phần trăm.
- Dữ liệu kí tự: là dãy các chữ cái, chữ số và các kí hiệu.
+ HS: Chú ý quan sát, nhận biết theo yêu cầu của GV.
- Dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.
- Dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.
+ HS: Thực hiện nhập theo từng cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hiện thao tác cá nhân theo sự hướng dẫn.
+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét kết quả thực hiện của bạn.
+ HS: Thực hiện theo cá nhân thực hành các thao tác.
4. Dữ liệu trên trang tính:
a) Dữ liệu số: 
 Là các số 0,1,,9, dấu “+” chỉ số dương, dấu “ - ” chỉ số âm và dấu “ % ” chỉ tỉ lệ phần trăm. 
b) Dữ liệu kí tự.
 Là dãy các chữ cái, chữ số và các kí hiệu.
4. Củng cố:
	- Củng cố trong nội dung bài học.
5. Dặn dò: (1’)
 	- Về nhà học thuộc bài. Xem trước nội dung bài tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan_3_tiet_6_tin_7_2015_2016.doc