Giáo án Tin học 7 - Tiết 38 Bài 7 - Trình bày và in trang tính (tt)

BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in;

- Biết cách xem trước khi in.

- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in.

- Biết cách in trang tính.

2. Kĩ năng: Thực hiện in trang tính

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:

7A2:

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Để xem trước khi in em thực hiện như thế nào?

Câu 2: Điều chỉnh ngắt trang cho phù hợp trên bảng tính sau?

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Để in trang tính như thế nào ta vào nội dung bài học.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 650Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 38 Bài 7 - Trình bày và in trang tính (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 31/12/2017
Ngày dạy: 02/01/2018
Tuần 20
Tiết: 38 
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in;
- Biết cách xem trước khi in.
- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in.
- Biết cách in trang tính.
2. Kĩ năng: Thực hiện in trang tính
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
Câu 1: Để xem trước khi in em thực hiện như thế nào?
Câu 2: Điều chỉnh ngắt trang cho phù hợp trên bảng tính sau?	
3. Bài mới: 
* Hoạt động khởi động: Để in trang tính như thế nào ta vào nội dung bài học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (23’) Tìm hiểu cách đặt lề và hướng giấy in.
+ GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK và trả lời các câu hỏi.
+ GV: Tại sao cần phải đặt lề và hướng giấy in.
+ GV: Các trang in có kích thước lề như thế nào?
+ GV: Hướng giấy in của trang in được đặt theo hướng nào?
+ GV: Yêu cầu 1 HS lên bảng chỉ ra các lề có trên trang in.
+ GV: Gọi một số HS nhận xét kết quả trả lời của bạn.
+ GV: Một số HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ GV: Em có thể thay đổi các lề và hướng giấy in cho phù hợp theo yêu cầu của người dùng không.
+ GV: Việc thay đổi các lề cũng như hướng giấy khi in ra được thực hiện bằng hộp thoại nào?
+ GV: Các bước để thay đổi các lề của một trang in và thay đổi hướng giấy như thế nào?
+ GV: Yêu cầu HS lên bảng thực hiện các thao tác đã nêu trên.
+ GV: Gọi các bạn khác nhận xét thao tác thực hiện của bạn.
+ GV: Thao tác hướng dẫn làm mẫu cho HS quan sát nhận biết.
+ GV: Cho HS thực hiện các thao tác đã trình bày.
+ GV: Trong trường hợp chiều rộng của phần trang tính muốn in lớn hơn nhiều so với chiều cao, em có thể chọn hướng giấy nào cho phù hợp?
+ GV: Việc chọn hướng giấy in như vậy sử dụng bằng cách nào?
+ GV: Các bước để thực hiện?
+ GV: Yêu cầu HS lên bảng thực hiện các thao tác đã nêu trên.
+ GV: Gọi các bạn khác nhận xét thao tác thực hiện của bạn.
+ GV: Thao tác hướng dẫn làm mẫu cho HS quan sát nhận biết.
+ GV: Cho HS thực hiện rèn luyện các thao tác vừa được tìm hiểu.
+ HS: Đọc SGK và chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu.
+ HS: Để có lề và hướng giấy in phù hợp với yêu cầu của mình trước khi in ra.
+ HS: Các trang in được đặt kích thước lề mặc định.
+ HS: Các trang in có hướng giấy in là hướng đứng.
+ HS: Các lề trên trang in:
- Lề trái;
- Lề trên;
- Lề phải;
- Lề dưới.
+ HS: Một số HS khác nhận xét bổ sung ý kiến của mình.
+ HS: Chú ý lắng nghe, thực hiện ghi bài vào vở học.
+ HS: Em có thể thay đổi các lề và hướng giấy in cho phù hợp theo yêu cầu của người dùng.
+ HS: Việc thay đổi các lề và hướng giấy khi in ra được thực hiện bằng hộp thoại Page Setup.
+ HS: Các bước thực hiện:
1. Nháy chuột vào Page Setup... trong bảng chọn File. Hộp thoại Page Setup xuất hiện.
2. Nháy chuột để mở trang Margins. Các lề hiện tại được liệt kê trong các ô Top, Bottom, Right, Left.
3. Thay đổi các số trong các ô Top, Bottom, Right, Left để thiết đặt lề.
+ HS: Trường hợp chiều rộng của phần trang tính muốn in lớn hơn nhiều so với chiều cao, em có thể chọn hướng giấy ngang.
+ HS: Sử dụng hộp thoại Page Setup.
+ HS: Các bước thực hiện:
1. Nháy chuột để mở trang Page.
2. Chọn Portrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy nằm ngang.
+ HS: Quan sát thao tác nhận biết và tự thực hiện.
+ HS: Thực hiện theo cá nhân các thao tác được tìm hiểu.
3. Đặt lề và hướng giấy in.
- Thao tác đặt lề:
1. Mở hộp thoại Page Setup trong dải lệnh Page Layout.
2. Nháy chuột để mở trang Margins. Các lề hiện tại được liệt kê trong các ô Top, Bottom, Right, Left.
3. Thay đổi các số trong các ô Top, Bottom, Right, Left để thiết đặt lề.
- Thao tác chọn hướng giấy in: 
1. Nháy chuột để mở trang Page.
2. Chọn Portrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy nằm ngang.
Hoạt động 2: (13’) Tìm hiểu in trang tính.
+ GV: Khi nào chúng ta có thể in các trang tính.
+ GV: Để in trang tính ta thực hiện như thế nào?
+ GV: Các trang in khi được in ra sẽ như thế nào so với với trang xem trước khi in?
+ GV: Thao tác hướng dẫn làm mẫu cho HS quan sát nhận biết.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Sau khi thiết đặt và kiểm tra các trang in đã được ngắt và trình bày một cách hợp lý.
+ HS: Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ.
+ HS: Các trang được in ra sẽ giống hệt những gì mà em đã thấy trên màn hình.
+ HS: Quan sát thao tác nhận biết và tự thực hiện.
+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét bổ xung.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.
4. In trang tính.
- Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ.
4. Củng cố: (3’)
- Các thao tác đặt lề và hướng giấy in.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn lại nội dung bài. Xem trước nội dung bài tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 20 tiet 38_12244848.doc