Giáo án môn Tin học khối 6 - Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.

- Biết sử dụng File Explorer để xem nội dung các thư mục.

- Biết tạo thư mục mới, đổi tên và xoá thư mục đã có.

2. Kỹ năng

- Thưc hiện được các thao tác với thư mục.

- Sử dụng được cửa sổ My Computer để xem nội dung các thư mục.

3. Thái độ

- Học sinh nghiêm túc, chấp hành nội dung của phòng thực hành.

- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy tính

B. CHUẨN BỊ

1. Giaùo vieân :

- Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

 2. Hoïc sinh :

- Sách, tập, viết

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 544Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6 - Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn
Tieát PPCT
Ngaøy daïy
Lôùp
Tên bài học :
BÀI THỰC HÀNH 3:
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.
- Biết sử dụng File Explorer để xem nội dung các thư mục.
- Biết tạo thư mục mới, đổi tên và xoá thư mục đã có.
2. Kỹ năng
- Thưc hiện được các thao tác với thư mục.
- Sử dụng được cửa sổ My Computer để xem nội dung các thư mục.
3. Thái độ
- Học sinh nghiêm túc, chấp hành nội dung của phòng thực hành.
- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy tính
B. CHUẨN BỊ
Giaùo vieân :
- Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.
 2. Hoïc sinh :
- Sách, tập, viết
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Kieåm tra kiến thức cuõ
Kết hợp trong quá trình thực hành trên máy	
Giaûng kiến thức môùi	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành.
Giới thiệu cách mở cửa sổ hiển thị các biểu tượng của ổ đĩa trong máy tihn
? Để mở cửa sổ hiển thị các biểu tượng của ổ đĩa trong máy tính, ta làm như thế nào?
Trình chiếu PowerPoint cho học sinh quan sát các thành phần trong cửa sổ My Computer 
Hướng dẫn hs cách sử dụng My Computer hay Windows Explorer (trình chiếu PowerPoint)
? Chức năng của chương trình ứng dụng File Explore là dùng để làm gì?
àNhận xét và rút ra kết luận: ? File Explorer: Cho phép quan sát và khám phá máy tính của em.
- GV hướng dẫn HS xem nội dung đĩa:
Muốn xem nội dung đĩa em thực hiện như thế nào?
GV: Cho HS nháy đúp ổ đĩa C:\
GV:Nếu máy tính có các ổ đĩa khác thì GV cho HS nháy đúp vào các ổ đĩa khác để xem.
- GV hướng dẫn HS xem nội dung thư mục:
Muốn xem nội dung thư mục em thực hiện như thế nào?
GV:Cho HS mở thư mục để xem nội dung của một thư mục bất kỳ
GV:Hướng dẫn cách hiển thị thư mục ở nút Views.
-Nội dung thư mục có thể được hiện thị dưới dạng biểu tượng. Nháy nút Views trên thanh công cụ và chọn các dạng hiển thị khác nhau để xem nội dung thư mục với các mức độ chi tiết khác nhau. GV:Cho HS quan sát ngăn bên trái nếu thư nào có dấu (+) thì có chứa thư mục con.
-Nếu thư mục có chứa thư con, bên cạnh biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái có dấu cộng (+).
GV:Hướng dẫn nút Back và nút Up trên thanh công cụ.
- Nháy nút Back trên thanh công cụ để hiện thị lại nội dung thư mục vừa xem trước đó. Nháy nút Up để xem thư mục mẹ của thư mục đang được hiển thị nội dung (thư mục hiện thời).
- Trật tự, tập trung thực hiện và quan sát trên máy tính
HS: nháy đúp ổ đĩa C sau đó nội dung ổ đĩa C:\ hiện ra
HS: Nháy chuột ở biểu tượng hoặc tên của thư mục ở ngăn bên trái hoặc nháy đúp chuột tại biểu tượng hoặc tên của thư mục ở ngăn bên phải cử sổ để xem nội dung thư mục.
- Thực hiện các cách hiển thị
Thực hành theo hướng dẫn
Thực hiện theo hướng dẫn
a/ Mở chương trình ứng dụng quan sát và khám phá máy tính.
Các bước thực hiện:
B1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng để mở cửa sổ My Computer
B2: Nháy nút vào biểu tượng Folder(thư mục) trên thanh công cụ để xem cấu trúc các ổ đĩa và thư mục 
b/Xem nội dung các ổ đĩa
Cách 1: Nháy chuột vào biểu tượng tên đĩa phia bên trái cần xem nội dung.
Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng tên đĩa phía bên phải cần xem nội dung.
c/Xem nội dung thư mục
-Cách 1: Nháy chuột ở biểu tượng tên của thư mục ở ngăn bên trái cửa sổ Mu Computer.
- Cách 2: Nháy đúp chuột tại biểu tượng tên của thư mục ở ngăn bên phải cửa sổ My Computer.
Hoạt động 2: Củng cố:
GV: y/c Hs thực hiện lại các thao tác trên.
GV: Sửa sai những lỗi mà HS thường gặp phải.
* Chú Ý: Đối với các thư mục và tệp tin có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện cùng một thao tác với đối tượng này. Các em có thể sử dụng cách mà mình cho là thuận tiện nhất.
- HS thực hiện
- HS: lắng nghe.
Củng Cố Bài Giảng
Chốt nội dung chính của bài học
Hướng Dẫn Học Tập Ở Nhà
- Về nhà làm lại bài thực hành hôm nay
 - Chuẩn bị trước phần tiếp theo của bài thực hành 3: “Các thao tác với thư mục”
D. RUÙT KINH NGHIEÄM

Tài liệu đính kèm:

  • docBai thuc hanh 3 Cac thao tac voi thu muc_12198329.doc