Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

- HS biết:

Hs biết làm quen với hệ thống quản lý tập tin trong Windows XP.

HS hiểu:

Hs hiểu được các thao tác chính của thư mục.

1.2 . Kỉ năng:

Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.

Biết tạo thư mục mới, đổi tên, xóa thư mục đã có.

1.3. Thái độ:

Học tập nghiêm túc.

2. TRỌNG TÂM

Thực hành

3. CHUẨN BỊ

3.1. Giáo viên:Phòng máy, chia cặp thực hành.

3.2. Học sinh: Xem trước bài học, vở ghi.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 890Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 3 – tiết: 33,34
Tuần dạy: 17
THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
- HS biết: 
Hs biết làm quen với hệ thống quản lý tập tin trong Windows XP.
HS hiểu:
Hs hiểu được các thao tác chính của thư mục.
. Kỉ năng:
Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.
Biết tạo thư mục mới, đổi tên, xóa thư mục đã có.
1.3. Thái độ:
Học tập nghiêm túc.
2. TRỌNG TÂM
Thực hành
3. CHUẨN BỊ
3.1. Giáo viên:Phòng máy, chia cặp thực hành.
3.2. Học sinh: Xem trước bài học, vở ghi.
4. TIẾN TRÌNH
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 
Lớp 6a1: 	
Lớp 6a2: 	
4.2. .Kiểm tra miệng: không
4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt Động 1: Sử dụng mycomputer
GV: Để xem những thông tin trên máy tính, em có thể sử dụng My Computer hay Windows Explore. Trong hai cửa sổ này đều thể hiện các ổ đĩa, thư mục, tập tin trên các ổ đĩa đó.
HS: lắng nghe.
GV: Muốn mở một biểu tượng nào đó trên màn hình thì ta thực hiện như thế nào?
HS: Trả lời và thực hành.
Sử dụng My Computer
Hoạt động 2: Xem nội dung ổ đĩa
GV: Lưu ý muốn xuất hiện cửa sổ hai ngăn ta cần nháy chuột vào nút Folder trên thanh công cụ.
GV: Nếu cửa sổ không đủ lớn để thể hiện nội dung của ổ đĩa thì em có thể kéo các thanh cuộn để xem nội dung còn lại.
HS: Lắng nghe và thực hành.
HS: Ghi bài.
Xem nội dung đĩa
Nháy chuột vào ổ đĩa (ở ngăn trái) cần xem. 
Ví dụ: nháy chuột vào ổ đĩa D: để xem nội dung của đĩa D
Hoạt động 3: Xem nội dung thư mục
GV: Tương tự như xem nội dung đĩa.
HS: Thực hành.
GV: Nội dung thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nháy chuột vào nút trên thanh công cụ.
HS: Thực hành thay đổi cách hiện thị thư mục theo 5 kiểu sau:
HS: Thực hành với nút 
Xem nội dung thư mục
Nháy chuột vào biểu tượng hoặc tên thư mục để xem nội dung.
Nháy chuột vào nút trên thanh công cụ để thay đổi kiểu hiển thị.
Nháy chuột vào dấutrước thư mục để thể hiện danh sách các thư mục con bên trong.(khi đó dấu thành dấu )
 dùng để hiển thị lại nội dung thư mục vừa xem trước đó.
Tiết 34 - Hoạt động 4: Tạo thư mục mới
HS: Thực hành tạo các thư mục: THUVIEN, KHTN, TOAN, LI. Trong hình SGK trang 47.
Tạo thư mục mới
Thực hiện theo các bước:
Mở cửa sổ ổ đĩa hoặc thư mục chứ thư mục cần tạo.
Nháy chuột phải vào vùng trống ở ngăn bên trái #New #Folder
Nhập tên thư mục vào#nhấn Enter.
HS: Thực hiện đổi tên thư mục KHTN thành TUNHIEN.
GV: Hướng dẫn và sửa sai cho HS.
Đổi tên thư mục
Thực hiện theo các bước:
Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên..
Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa
Nhập tên mới vào#nhấn Enter.
HS: Lắng nghe và ghi bài.
HS: Thực hiện đổi tên thư mục LI, TOAN
Xóa thư mục
Thực hiện theo các bước:
Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa.
Nhấn phím Delete. Xuất hiện hộp thoại:
Chọn Yes để xóa
HS: Thực hành
GV: Hướng dẫn và sửa sai.
Tổng hợp
Sử dụng My Computer để xem nội dung đĩa D
Tạo thư mục mới có tên của mình trong thư mục gốc đĩa D
Đổi tên thư mục vừa tạo thành Lop7A1
Xóa thư mục Lop7A1
4..4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
Câu 1: Có những thao tác nào đối với thư mục?
Đáp án câu 1: Xem, tạo mới, đổi tên, xóa, di chuyển, sao chép.
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Đối với bài học ở tiết này:
Xem lại các thao tác mới làm. Có thể thực hành thêm ở nhà nếu có điều kiện.
- Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
Chuẩn bị bài thực hành 4: “Thao tác với tệp tin”.
5. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 3 - Các thao tác với thư mục - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc