Giáo án môn Tin học khối 6 - Bài học 12: Hệ điều hành windows

2. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 - Phân biệt được tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành Windows.

 - Trình by được ý nghĩa của cc khi niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: Màn hình nền (Desktop), thanh cơng việc (Task bar), nt Start, cc biểu tượng chương trình ứng dụng v khi niệm của sổ (Window) trong hệ điều hành

2. Kỹ năng :

 - Vận dụng được chức năng của một số thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.

- Thao tc với nt Start v bảng chọn Start

3. Thái độ :

 - HS học tập nghim tc, yu thích bộ mơn

 - Tích cực, hăng hái phát biểu ý kiến

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 320Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6 - Bài học 12: Hệ điều hành windows", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần
Tiết PPCT
Ngày dạy
Lớp
Tên bài học :
BÀI 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
A. MỤC TIÊU
Kiến thức:
 - Phân biệt được tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành Windows.
	- Trình bày được ý nghĩa của các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: Màn hình nền (Desktop), thanh cơng việc (Task bar), nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng và khái niệm của sổ (Window) trong hệ điều hành
Kỹ năng :
 - Vận dụng được chức năng của một số thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.
- Thao tác với nút Start và bảng chọn Start
Thái độ :
 - HS học tập nghiêm túc, yêu thích bộ mơn
 - Tích cực, hăng hái phát biểu ý kiến
B. CHUẨN BỊ
Giáo viên :
- Giáo án điện tử, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo
Học sinh :
Sách giáo khoa, vở viết
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Kiểm tra kiến thức cũ	
Câu hỏi: Tệp tin là gì? Thư mục là gì? Các thao tác chính với tệp tin và thư mục là gì?
Đáp án: 
Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thơng tin trên các thiết bị lưu trữ.
Thư mục là một hình thức sắp xếp trên đĩa để lưu trữ từng nhĩm các tệp tin cĩ liên quan với nhau
Các thao tác chính: xem thơng tin về các tệp và thư mục, tạo thư mục, xĩa, đổi tên, sao chép, di chuyển
Giảng kiến thức mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu màn hình làm việc chính của Windows
¬ Giới thiệu Windows là hệ điều hành của hãng phần mềm Microsoft. Phiên bản đang sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới là Windows XP,7
¬ Cho học sinh quan sát màn hình nền Windows
¬ Giới thiệu 2 biểu tượng chính My Computer và Recyle Bin
¬ Cho HS quan sát cửa sổ của My Computer và chỉ ra:
+ Các thư mục dữ liệu
+ Ổ đĩa cứng+ Ổ đĩa mềm
+ Ổ CDROM..
¬ Giới thiệu các biểu tượng của chương trình
 Hoạt động 2: Tìm hiểu nút Start và bảng chọn Start
GV: Giới thiệu nút Start và bảng chọn và cho HS xem hình.
Bảng chọn Start
(chứa mọi lệnh cần thiết để 
bắt đầu sử dụng Windows)
¬ Giới thiệu và thực hiện mẫu cho học sinh ghi nhớ và xem SGK.
- chú ý nghe
- xem hình
- quan sát thảo luận nhĩm
- chú ý tìm hiểu My Computer
-
- Quan sát và ghi nhớ biểu tượng của từng chương trình
1. Màn hình nền
- Là màn hình sau khi khởi động xong Windows.
* Một vài biểu tượng chương trình trên màn hình nền
-Biểu tượng My Computer chứa các thơng tin cĩ trong máy tính
-Biểu tượng Recyle Bin chứa các tệp và thư mục bị xĩa
-Mario (phần mềm luyện gõ phím)
- Microsoft Word (Phần mềm sọan thảo)
- Paint (Phần mềm đồ họa) 
2. Bắt đầu làm việc với Windows
Nút Start và bảng chọn Start
-Khi nháy nút Start: để mở Bảng chọn Start và Màn hình Start
Củng cố bài giảng
 Cho HS xem lại màn hình nền Windows
+ Muốn xem thơng tin cĩ trên máy tính ta chọn biểu tượng nào?
 + Muốn xem các tệp tin và thư mục bị xĩa ta chọn biểu tượng nào?
 4 . Hướng dẫn học tập ở nhà	
	- Về nhà học bài cũ. Xem trước nội dung còn lại bài học.
- Làm bài tập SGK.
D. RÚT KINH NGHIỆM
———»@@&??«———

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 12 He dieu hanh Windows_12198607.doc