Giáo án môn Tin học khối 6 - Trường Tiểu Học Kim Giang

Bài 2: THỦ TỤC TRONG LOGO

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

Nhận biết được khái niệm thủ tục dùng trong đời sống. Từ đó có mối liên hệ trực quan để dễ tiếp thu khái niện thủ tục trong LOGO.

Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục: thủ tục là tập hợp các lệnh trong một tên mới để tiện sử dụng. Thủ tục là một chương trình con.

2. Kỹ năng:

Nắm được các thành phần của một thủ tục trong LOGO:

Nhận biết dấu hiệu khởi đầu (từ khoá TO), dấu hiệu kết thúc (từ khoá END) của một thủ tục.

Biết các quy ước cơ bản trong cách đặt tên thủ tục của LOGO.

Nhận biết các lệnh trong thân thủ tục.

Nắm được năm bước để viết một thủ tục nêu trong bài học.

3. Thái độ:

Thích thú, tò mò, ham mê học tập

B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

1. Giáo viên:

+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.

+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.

2. Học sinh:

+ Kiến thức cũ.

+ SGK và đồ dùng học tập.

 

docx 31 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 505Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6 - Trường Tiểu Học Kim Giang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 trong thân thủ tục
- Đóng cửa sổ biên soạn Editor và ghi thủ tục vào bộ nhớ bằng cách chọn File ® Save and Exit.
Lắng nghe
Quan sát
Ghi bài
1-2’
IV. Củng cố, dặn dò
- Về nhà ôn lại kiến thức đã học.
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị bài mới.
HS lắng nghe và ghi nhớ.
Tuần 25: 	Tiết: 50	Ngày tháng năm 2017	
Bài 2: THỦ TỤC TRONG LOGO (THỰC HÀNH)
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
Nhận biết được khái niệm thủ tục dùng trong đời sống. Từ đó có mối liên hệ trực quan để dễ tiếp thu khái niện thủ tục trong LOGO.
Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục: thủ tục là tập hợp các lệnh trong một tên mới để tiện sử dụng. Thủ tục là một chương trình con. 
2. Kỹ năng:
Nắm được các thành phần của một thủ tục trong LOGO:
Nhận biết dấu hiệu khởi đầu (từ khoá TO), dấu hiệu kết thúc (từ khoá END) của một thủ tục.
Biết các quy ước cơ bản trong cách đặt tên thủ tục của LOGO.
Nhận biết các lệnh trong thân thủ tục.
Nắm được năm bước để viết một thủ tục nêu trong bài học.
3. Thái độ:
Thích thú, tò mò, ham mê học tập
B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
1. Giáo viên:
+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.
+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.
2. Học sinh:
+ Kiến thức cũ.
+ SGK và đồ dùng học tập.
C. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
TG
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-2’
I. ổn định tổ chức:
3-4’
II. Kiểm tra bài cũ:
GV nêu câu hỏi
Thủ tục là gì?
HS trả lời 
28-30’
III. Thực hành:
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập
T1 trong SGK trang 101.
T2 trong SGK trang 105.
T3 trong SGK trang 105.
T4 trong SGK trang 105.
Lắng nghe
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
2-3’
IV. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét ý thức thực hành của học sinh.
- Nhận xét, tuyên dương một số máy làm bài tốt.
- Chuẩn bị bài mới.
Lắng nghe
Tuần 26: 	Tiết: 51	Ngày tháng năm 2017	
Bài 3: THỦ TỤC TRONG LOGO
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Kiến thức: Hoàn chỉnh các công việc để làm việc với thủ tục:
Biết gọi thủ tục từ cửa sổ lệnh bằng tên thủ tục. Nhờ thao tác này bước đầu thấy được ích lợi của thủ tục.
Biết ghi lại các thủ tục đã xây dựng thành một tệp. 
Biết nạp các tệp chương trình (tệp ghi các thủ tục) khi làm việc.
2. Kỹ năng:
Gọi thủ tục, ghi lại các thủ tục thành một tệp, nạp các tệp để làm việc
3. Thái độ:
Thích thú, tò mò, ham mê học tập
B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
1. Giáo viên:
+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.
+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.
2. Học sinh:
+ Kiến thức cũ.
+ SGK và đồ dùng học tập.
C. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
TG
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-2’
I. ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số
LT báo cáo
30-32’
II. Bài mới:
* Giới thiệu bài:
1. Chạy một thủ tục trong logo:
GV giới thiệu cách gõ tên thủ tục trong ngăn gõ lệnh.
Ví dụ gõ thủ tục vẽ tam giác
To Tamgiac3
REPEAT 3 [FD 100 RT 120 ]
End
Lắng nghe
Quan sát
Ghi bài
2. Lưu lại các thủ tục trong Logo:
- Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh.
- Chọn một tên thích hợp, gợi nhớ rới công việc hiện tại, ví dụ Baihoc1, dùng làm tên tệp, phần đuôi tệp nên chọn là lgo, theo gợi ý của phần mềm MSG Logo.
- Gõ SAVE "Baihoc1.lgo và nhấn phím Enter.
* Chú ý:
- Trong một bài học, em thường viết nhiều câu lệnh đơn lẻ và các thủ tục. Nhưng mỗi khi lưu tệp thì chỉ riêng các thủ tục được ghi lại, các lệnh đơn lẻ nằm ngoài thủ tục sẽ bị xoá.
- Các thủ tục trong tệp được sắp xếp lại theo vần chữ cái của tên thủ tục.
Lắng nghe
Quan sát
Ghi bài
Lắng nghe
Quan sát
Ghi bài
3. Nạp một tệp để làm việc:
- Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh.
- Nhớ lại tên tệp muốn nạp, ví dục Baihoc1.lgo.
- Gõ LOAD “Baihoc1.lgo và nhấn phím Enter
* Chú ý:
- Có thể xem nội dung các thủ tục trong bộ nhớ bằng cách nháy chuột tại nút Edall (Edit All). Cũng có thể bắt đầu viết một thủ tục bằng cách nháy chuột tại nút Edall. 
Lắng nghe
Quan sát
Ghi bài
1-2’
III. Củng cố, dặn dò:
- Về nhà ôn lại kiến thức đã học.
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị bài mới.
Tuần 26: 	Tiết: 52	Ngày tháng năm 2017	
Bài 3: THỦ TỤC TRONG LOGO (THỰC HÀNH)
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Kiến thức: Hoàn chỉnh các công việc để làm việc với thủ tục:
Biết gọi thủ tục từ cửa sổ lệnh bằng tên thủ tục. Nhờ thao tác này bước đầu thấy được ích lợi của thủ tục.
Biết ghi lại các thủ tục đã xây dựng thành một tệp. 
Biết nạp các tệp chương trình (tệp ghi các thủ tục) khi làm việc.
2. Kỹ năng:
Gọi thủ tục, ghi lại các thủ tục thành một tệp, nạp các tệp để làm việc
3. Thái độ:
Thích thú, tò mò, ham mê học tập
B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
1. Giáo viên:
+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.
+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.
2. Học sinh:
+ Kiến thức cũ.
+ SGK và đồ dùng học tập.
C. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
TG
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-2’
I. ổn định tổ chức:
- Nhắc nhở học sinh ổn định nề nếp, chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập.
3-4’
II. Kiểm tra bài cũ:
GV nêu câu hỏi
Nêu cách chạy một thủ tục trong Logo?
HS trả lời 
28-30’
III. Thực hành :
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập
T1 trong SGK trang 107.
T2 trong SGK trang 107.
T3 trong SGK trang 107.
T4 trong SGK trang 108.
T5 trong SGK trang 110.
T6 trong SGK trang 110.
Lắng nghe
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
1-2’
IV. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét ý thức thực hành của học sinh.
- Chấm điểm một số máy làm bài tốt.
- Chuẩn bị bài mới.
Tuần 27: 	Tiết: 53+54	Ngày tháng năm 2017	
Bµi 4: ThÕ giíi h×nh häc trong Logo( 2 tiÕt)
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
	- ViÕt c¸c ch­¬ng tr×nh Logo tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p;
	- N¾m ®­îc c¸ch sö dông thñ tôc ®Ó vÏ c¸c mÉu trang trÝ;
	- BiÕt sö dông thñ tôc lång nhau ®Ó vÏ mÉu trang trÝ cô thÓ.
2. Kỹ năng:
- Sö dông thñ tôc ®Ó vÏ c¸c mÉu trang trÝ; sö dông thñ tôc lång nhau ®Ó vÏ mÉu trang trÝ cô thÓ.
3. Thái độ:
Thích thú, tò mò, ham mê học tập
B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
GV: Gi¸o ¸n, SGK, m¸y tÝnh, m¸y chiÕu.
Hs: SGK, vë ghi.
C. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
TG
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-2’
I. ổn định tổ chức:
- Nhắc nhở học sinh ổn định nề nếp, chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập.
2-3’
28-30’
30-32’
1-2’
II. KiÓm tra bµi cò:
III. Bµi míi:
H§1: T¹o c¸c h×nh trang trÝ theo mÉu: 
* Bµi tËp T1 SGK- 111:
* Bµi tËp T2 SGK- 112:
H§2: H­íng dÉn sö dông c©u lÖnh thay ®æi mµu vµ nÐt bót:
* Bµi tËp nhËn biÕt: ViÕt thñ tôc vÏ h×nh vu«ng trong ®ã cã chøa c©u lÖnh thay ®æi mµu bót vµ nÐt bót.
* Bµi tËp thùc hµnh:
- B1 SGK- 115:
- B2 SGK- 116:
IV. Cñng cè vµ dÆn dß:
? Em h·y viÕt thñ tôc vÏ h×nh trßn mµ em ®· biÕt lÖnh
→NhËn xÐt
TiÕt 1
H­íng dÉn:
- Sö dông l¹i thñ tôc vÏ h×nh trßn võa viÕt cô thÓ theo tõng b­íc sau:
+ Gâ lÖnh edit "hinhtron råi nhÊn phÝm Enter;
+ Gâ dßng lÖnh Repeat 120[fd 10 bk 10 rt 3] trong th©n thñ tôc;
+ L­u thñ tôc vµo bé nhí vµ ®ãng cöa sæ so¹n th¶o Editor;
+Gâ lÖnh Repeat 6[fd 50 hinhtron rt 60] vµ nhÊn phÝm Enter ®Ó ®­îc mÉu trang trÝ.
- Yªu cÇu HS thùc hµnh.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch viÕt c©u lÖnh vÏ h×nh trang trÝ nh­ trªn
→NhËn xÐt
H­íng dÉn: Tham kh¶o bµi tËp T1 vµ thùc hiÖn nh­ sau:
+ ViÕt thñ tôc duongtron;
+ ViÕt thñ tôc hinhhoc1;
+ Ch¹y thñ tôc hinhhoc1 vµ quan s¸t kÕt qu¶.
- Yªu cÇu HS theo dâi vµ ®äc b¶ng th«ng tin SGK-113:
? Em ®· biÕt c¸ch chän thay ®æi mµu vµ nÐt bót nh­ thÕ nµo
?Em h·y cho biÕt c©u lÖnh ®æi mµu bót ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo
- Yªu cÇu HS theo dâi b¶ng th«ng tin SGK-114:
? C©u lÖnh ®æi nÐt bót ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo
? Em h·y so s¸nh c¸ch viÕt c©u lÖnh ®æi mµu bót vµ nÐt bót
TiÕt 2
- H­íngdÉn:
+ B¾t ®Çu vÏ b»ng mµu ®á, kiÓm tra kÕt qu¶;
+ Sau ®ã ®Æt l¹i mµu lÇn l­ît( 1, 2, 3, 5) råi kiÓm tra kÕt qu¶.
? Em h·y ®iÒn thªm c¸c sè tõ 6→10 vµo sau c©u lÖnh vµ kiÓm tra kÕt qu¶
H­íng dÉn:
? H·y gâ c©u lÖnh trong SGK. Ra lÖnh cho Rïa vÏ h×nh ®Ó kiÓm tra lÖnh.
? ChuyÓn c©u lÖnh nµy thµnh 2 thñ tôc:
+ Thñ tôc c¸nh hoa tuyÕt
+ Thñ tôc b«ng hoa tuyÕt chøa thñ tôc 1.
 →NhËn xÐt, bæ sung
? §Ó b«ng hoa tuyÕt cã 8 c¸nh, mçi c¸nh cã 10 chi tiÕt, c©u lÖnh ®­îc viÕt thÕ nµo
? Thªm c©u lÖnh ®Ó ®æi mµu bót sang mµu xanh vµ nÐt vÏ 3.
H­íng dÉn:
a) H×nh gåm 5 h×nh vu«ng nghiªng 45 ®é ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau. Ta cã thÓ thùc hiÖn nh­ sau:
- ViÕt thñ tôc vÏ mét h×nh vu«ng
- Dïng lÖnh nhÊc bót, thay ®æi vÞ trÝ, h¹ bót;
- Sö dông thñ tôc vÏ h×nh vu«ng ®· cã.
b) H×nh ®­îc t¹o bëi 5 h×nh tam gi¸c:
- ViÕt thñ tôc vÏ h×nh tam gi¸c
- Sö dông lÖnh lÆp víi gãc quay hîp lÝ: 360/5
- Mçi tam gi¸c ®­îc vÏ 2 lÇn: LÇn 1 chän mµu sÉm, nÐt bót dµy. LÇn 2 chän mµu nh¹t vµ nÐt bót m¶nh.
c) H×nh cã d¹ng b«ng hoa tuyÕt víi 6 c¸nh, mçi c¸nh cã 3 chi tiÕt.
- Yªu cÇu HS viÕt lÖnh vµo vë sau ®ã yªu cÇu Rïa vÏ h×nh
→NhËn xÐt, bæ sung
- Tuyªn d­¬ng nhãm lµm tèt, khuyÕn khÝch nhãm lµm chËm.
- §äc tr­íc bµi míi.
- HS1 lªn b¶ng
- C¶ líp lµm bµi vµo vë
- HS2 nhËn xÐt.
- C¶ líp nghe vµ ghi nhí.
- Thùc hµnh theo h­íng dÉn
- Tr¶ lêi c©u hái vµ nhËn xÐt.
- Thùc hµnh theo h­íng dÉn
- LÇn l­ît tõng cÆp HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt.
- L¾ng nghe
- Thùc hµnh vµ cho biÕt kÕt qu¶.
- Thùc hµnh kiÓm tra kÕt qu¶
- C¶ líp viÕt thñ tôc vµo vë
- HS1 lªn b¶ng 
- HS2 nhËn xÐt
- thùc hµnh kiÓm tra kÕt qu¶.
- C¶ líp viÕt lÖnh, kiÓm tra→HS1 tr¶ lêi→HS kh¸c nhËn xÐt.
- L¾ng nghe
- Ghi nhí
- L¾ng nghe – ghi nhí
- C¶ líp viÕt lÖnh, kiÓm tra
→HS1 tr¶ lêi
→HS kh¸c nhËn xÐt.
Tuần 28: 	Tiết: 55	Ngày tháng năm 2017	
Bài 5: VIẾT CHỮ VÀ LÀM TÍNH TRONG LOGO 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
	1. Kiến thức:
- Tìm hiểu các câu lệnh Label, Print.
- Biết cấu trúc lệnh Label, Print để viết chữ, làm các phép tính đơn giản. 
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng sử dụng các lệnh Label, Print và phối hợp với các lệnh khác trong một thủ tục.
3. Thái độ:
- Thích thú, tò mò, ham mê học tập.
B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
1. Giáo viên:
+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.
+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.
2. Học sinh:
+ Kiến thức cũ.
+ SGK và đồ dùng học tập.
III. NỘI DUNG TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
TG
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-2’
A. ổn định tổ chức:
- Nhắc nhở học sinh ổn định nề nếp, chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập.
2-3’
B. Kiểm tra bài cũ
- Nêu cách viết thủ tục để chơi một đoạn nhạc trong Logo?
- GV nhận xétm .
- 1 HS trả lời
- 1 HS nhận xét
28-
C. Bài mới
30’
I. Hoạt động 1: Giới thiệu bài
GV giới thiệu bài.
GV ghi tên bài lên bảng
- HS lắng nghe
Ghi vở
II. Hoạt động 2: Nội dung bài học
1. Viết chữ lên màn hình logo.
Dùng lệnh: Label gõ chữ và nhấn Enter.
Chữ sẽ hiện ra trên màn hình theo hướng từ dưới lên.
Ví dụ: Label “Xin chào”
Lúc này trên màn hình chỉ xuất hiện từ xin.
Để viết được nhiều từ em dùng lệnh. 
 - Label [Xin chào các bạn]
Gọi 1 HS nhắc lại cách viết một thủ tục trong Logo.
Lắng nghe
Quan sát
2. Thay đổi phông Vào Set ® Label Font...
chữ, cỡ chữ
Vào mục Set/ Label Font...
Cỡ chữ
Kiểu chữ
Phông chữ
Lắng nghe
Quan sát
3. Làm các phép tính trong logo.
Lệnh Print cho hiện trên màn hình kết quả các phép tính.
Ví dụ em muốn tính 2 * 5 ta làm như sau
Print 2 * 5 hoặc Pr 2 * 5 sau đó nhấn phím Enter.
Lệnh Show cho kết quả tương tự như lệnh Print.
Lắng nghe
Quan sát
Ghi bài
2-3’
D. Củng cố, dặn dò
- Cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ trong logo?
- GV chốt lại kiến thức bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà học bài cũ, luyện tập thêm nếu có máy tính ở nhà. Chuẩn bị bài mới
- 2 HS trả lời
- 2 HS nhận xét
- Rút kinh nghiệm cho tiết học sau.
- Thực hiện ở nhà
Tuần 28: 	Tiết: 56	Ngày tháng năm 2017	
- Bài 5: VIẾT CHỮ VÀ LÀM TÍNH TRONG LOGO
(THỰC HÀNH)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
	1. Kiến thức:
- Tìm hiểu các câu lệnh Label, Print.
- Biết cấu trúc lệnh Label, Print để viết chữ, làm các phép tính đơn giản. 
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng sử dụng các lệnh Label, Print và phối hợp với các lệnh khác trong một thủ tục.
3. Thái độ:
- Thích thú, tò mò, ham mê học tập.
B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
1. Giáo viên:
+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.
+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.
2. Học sinh:
+ Kiến thức cũ.
+ SGK và đồ dùng học tập.
III. NỘI DUNG TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
TG
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-2’
A. ổn định tổ chức:
- Nhắc nhở học sinh ổn định nề nếp, chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập.
- Ổn định
2-3’
B. Kiểm tra bài cũ
- Nêu cách viết thay đổi cỡ chữ, phông chữ trong Logo?
- GV nhận xétm .
- 1 HS trả lời
- 1 HS nhận xét
C. Thực hành
GV chia HS ngồi theo nhóm đôi để thực hành.
Yêu cầu mở Logo để thực hành.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài T2
10 + 5 * 25
88 + 45 + 156
3427 + 5688
686 + 14854
568 * 89
8787 - 78 78
Ngồi theo nhóm đôi
Bật máy tính mở phần mềm Logo để thực hành
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài T3
(150 - 10 x 5) : 2
(10 + 5 x (7 - 5) - 10)
(30 : 2 - 5 x 2) x 5 -10
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài T4
Print [Xin chao ban]
Show [Xin chao ban]
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
D. Củng cố, dặn dò
- Cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ trong logo?
- GV chốt bài nhận xét tiết thực hành.
- Khen ngợi những nhóm làm bài tốt.
- Chấm điểm một số máy.
- Yêu cầu học bài, luyện tập thêm ở nhà (Nếu có máy tính).
- Đọc trước bài 6 Thực hành tổng hợp.
- 2 HS trả lời
- 2 HS nhận xét
- Rút kinh nghiệm cho tiết học sau.
Lắng nghe
- Thực hiện ở nhà
Lắng nghe
Tuần 29: 	Tiết: 57	Ngày tháng năm 2017	
- Bài 6: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T1) 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
	1. Kiến thức:
- Tạo các thủ tục khác nhau để ôn tập các câu lệnh đã học.
- Ôn lại các thao tác để mở cửa sổ soạn thảo thủ tục, lưu một thủ tục trong Logo, gọi thủ tục từ cửa sổ lệnh.
- Biết cấu trúc lệnh Label, Print để viết chữ, làm các phép tính đơn giản. 
- Có khả năng tiếp tục tự khám phá, tìm hiểu phần mềm Logo.
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng sử dụng các lệnh Label, Print và phối hợp với các lệnh khác trong một thủ tục.
- Nắm được các thao tác cơ bản để làm việc với thủ tục.
3. Thái độ:
- Thích thú, tò mò, ham mê học tập.
B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
1. Giáo viên:
+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.
+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.
2. Học sinh:
+ Kiến thức cũ.
+ SGK và đồ dùng học tập.
III. NỘI DUNG TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
TG
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-2’
A. ổn định tổ chức:
- Nhắc nhở học sinh ổn định nề nếp, chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập.
- Ổn định
2-3’
B. Kiểm tra bài cũ
- Nêu cách viết thay đổi cỡ chữ, phông chữ trong Logo?
- GV nhận xétm .
- 1 HS trả lời
- 1 HS nhận xét
28-30’
C. Thực hành
GV chia HS ngồi theo nhóm đôi để thực hành.
Yêu cầu mở Logo để thực hành.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài T1 trang 122
Ngồi theo nhóm đôi
Bật máy tính mở phần mềm Logo để thực hành
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài B1 trang 123
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
1-2’
D. Củng cố, dặn dò
- Cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ trong logo?
- GV chốt bài nhận xét tiết thực hành.
- Khen ngợi những nhóm làm bài tốt.
- Chấm điểm một số máy.
- Yêu cầu học bài, luyện tập thêm ở nhà (Nếu có máy tính).
- Đọc trước bài 6 Thực hành tổng hợp.
- 2 HS trả lời
- 2 HS nhận xét
- Rút kinh nghiệm cho tiết học sau.
Lắng nghe
- Thực hiện ở nhà
Lắng nghe
Tuần 29: 	Tiết: 58	Ngày tháng năm 2017	
 Bài 6: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T2) 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
	1. Kiến thức:
- Tạo các thủ tục khác nhau để ôn tập các câu lệnh đã học.
- Ôn lại các thao tác để mở cửa sổ soạn thảo thủ tục, lưu một thủ tục trong Logo, gọi thủ tục từ cửa sổ lệnh.
- Biết cấu trúc lệnh Label, Print để viết chữ, làm các phép tính đơn giản. 
- Có khả năng tiếp tục tự khám phá, tìm hiểu phần mềm Logo.
2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng sử dụng các lệnh Label, Print và phối hợp với các lệnh khác trong một thủ tục.
- Nắm được các thao tác cơ bản để làm việc với thủ tục.
3. Thái độ:
- Thích thú, tò mò, ham mê học tập.
B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
1. Giáo viên:
+ Kiểm tra phòng Mt hoạt động tốt đảm bảo cho việc dạy và học.
+ Giáo án, SGK và đồ dùng, dụng cụ dạy học.
2. Học sinh:
+ Kiến thức cũ.
+ SGK và đồ dùng học tập.
III. NỘI DUNG TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
TG
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-2’
A. ổn định tổ chức:
- Nhắc nhở học sinh ổn định nề nếp, chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập.
- Ổn định
2-3’
B. Kiểm tra bài cũ
- Nêu cách viết thay đổi cỡ chữ, phông chữ trong Logo?
- GV nhận xét
- 1 HS trả lời
- 1 HS nhận xét
28-30’
C. Thực hành
GV chia HS ngồi theo nhóm đôi để thực hành.
Yêu cầu mở Logo để thực hành.
Yêu cầu thực hành theo yêu cầu bài B2 trang 123
Viết chương trình gồm một số thủ tục để tạo ra hình trang trí theo mẫu (chiếc vành bánh xe).
Ngồi theo nhóm đôi
Bật máy tính mở phần mềm Logo để thực hành
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
2-3’
C. Củng cố, dặn dò
- Cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ trong logo?
- GV chốt bài nhận xét tiết thực hành.
- Khen ngợi những nhóm làm bài tốt.
- Chấm điểm một số máy.
- Yêu cầu học bài, luyện tập thêm ở nhà (Nếu có máy tính).
- Đọc trước bài 6 Thực hành tổng hợp.
- 2 HS trả lời
- 2 HS nhận xét
- Rút kinh nghiệm cho tiết học sau.
Lắng nghe
- Thực hiện ở nhà
Lắng nghe
Tuần 32: 	Tiết: 63+64	Ngày tháng năm 2017	
ÔN TẬP (T1)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
	1. Kiến thức:
- Luyện tập kỹ năng gõ văn bản mười ngón tay.
- Vận dụng kết hợp các kiến thức và kỹ năng đã học để trình bày văn bản.
- Thực hành tổng hợp, kết hợp các thao tác trình bày văn bản, căn lề, tạo bảng, chèn hình để có sản phẩm là một văn bản cân đối và đẹp mắt.
- Ôn tập câu lệnh lặp Repeat.
- Tìm hiểu lệnh lặp Repeat lồng nhau, nhận dạng, cách viết và tác dụng của câu lệnh.
- Ôn lại các quy ước cơ bản trong cách đặt tên thủ tục của Logo.
- Biết ghi lại các thủ tục đã viết thành một tệp. Biết nạp các tệp chương trình khác nhau khi làm việc.
2. Kỹ năng:
- Hoàn chỉnh các thao tác cơ bản để làm việc trong môi trường Logo: khởi động Logo, gõ lệnh, theo dõi kết quả và biết ghi lại kết quả thành tệp, biết cách thoát khỏi phần mềm an toàn sau phiên làm việc.
- Nắm được các thao tác cơ bản để làm việc với câu lệnh lặp, thủ tục, lệnh các lệnh Label, Print và các lệnh khác trong một thủ tục.
3. Thái độ:
- Thích thú, tò mò, ham mê học tập.
II. ĐỒ DÙNG, PHƯƠNG TIỆN:
1. Giáo viên:
- Kiểm tra phòng máy tính đảm bảo hoạt động tốt phục vụ tiết học.
- Kiến thức chuyên môn.
- Giáo án chi tiết, sgk, sách giáo viên và đồ dùng dạy học.
2. Học sinh:
- Kiến thức cũ.
- sgk, đồ dùng học tập.
III. NỘI DUNG TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
TG
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-2’
A. ổn định tổ chức:
- Nhắc nhở học sinh ổn định nề nếp, chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập.
- Ổn định
2-3’
B. Kiểm tra bài cũ
- Nêu khái niệm thủ tục trong Logo?
- Cách viết một thủ tục trong Logo?
- GV nhận xét .
- 2 HS trả lời
- 2 HS nhận xét
28-30’
C. Bài mới
Hoạt động 1. Ôn kiến thức chương 1+2+3
Hoạt động 2. Thực hành soạn thảo văn bản
Tiết 1
- GV phát phiếu học tập gồm các bài tập trắc nghiệm kiến thức các chương
- GV gọi HS chữa bài
- GV chiếu slide bài soạn thảo văn bản, HS nhìn và trình bày theo mẫu
- GV giúp đỡ, quan sát, sửa sai
- HS nhận phiếu
- HS làm bài vào phiếu
- HS chữa miệng
- HS thực hành
28-30’
Hoạt động 3. Thực hành Logo
Tiết 2
GV chia HS ngồi theo nhóm đôi để thực hành.
Yêu cầu mở Logo để thực hành.
Bài tập 1:
Sử dụng các lệnh đã học trong Logo để vẽ hình ngôi sao năm cánh sau.
Ngồi theo nhóm đôi
Bật máy tính mở phần mềm Logo để thực hành
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
Bài tập 2:
Viết chương trình gồm một số thủ tục để vẽ hình sau
Các nhóm thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
1-2’
D. Củng cố, dặn dò
- GV chốt bài nhận xét tiết thực hành.
- Khen ngợi những nhóm làm bài tốt.
- Chấm điểm một số máy.
- Yêu cầu học bài, luyện tập thêm ở nhà (Nếu có máy tính).
- Rút kinh nghiệm cho tiết học sau.
Lắng nghe
- Thực hiện ở nhà
Lắng nghe
Tuần 32: 	Tiết: 63+64	Ngày tháng năm 2017	
KiÓm tra
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
	- Gióp HS vËn dông kiÕn thøc cña ch­¬ng ®Ó lµm bµi.
 - Nghiªm tóc trong kiÓm tra.
II. ChuÈn bÞ:
GV: Gi¸o ¸n, SGK, m¸y tÝnh;
Hs: GiÊy kiÓm tra, m¸y tÝnh.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh líp: B¸o c¸o sÜ sè:
5A: 5B: 5C:
2. Néi dung kiÓm tra:
Em h·y viÕt thñ tôc ®Ó ra lÖnh cho Rïa vÏ h×nh trang trÝ theo mÉu sau:
3.§¸p ¸n:
LÖnh cã thÓ ®­îc viÕt nh­ sau:
	to kiem_tra
	repeat 24[fd 20 rt 15]
	end
	to tron
	repeat 10[kiem_tra rt 36]
	pu bk 160 rt 90 bk 120 pd
	label [chuc ban hoc gioi]
	end
Tuần 30: 	Tiết: 59+60	Ngày tháng năm 2017	
CHƯƠNG 7: 	EM HỌC NHẠC
Bài 1: 	 NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT
I. Mục tiêu:
Kiến thức : HS hệ thống lại những kiến thức đã học về Encore ở lớp 4
Kỹ năng: Mở bản nhạc có sẵn, chơi nhạc, dừng chơi, thoát phần mềm
Thái độ: Yêu thích môn học, ham tìm tòi khám phá.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo án, Máy vi tính, sgk
III. Hoạt động dạy và học:
TG
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-2’
A. ổn định tổ chức:
- Nhắc nhở học sinh ổn định nề nếp, chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập.
- Ổn định
30-32’
30-32’
2-3’
B. Bài mới
HĐ 1/Nhắc lại kiến thức
1. Khuông nhạc, khoá sol
2. Cao độ
3. Trường độ
- Bài tập B2
4. Nhịp và phách:
- Bài tập B3
HĐ 2/ THỰC HÀNH:
C. Củng cố dặn dò
Tiết 1
- Nốt nhạc được viết ở đâu trên khuông nhạc?
- Em hãy nhắc lại thế nào là cao độ?
GV nhận xét, chốt
- Thế nào là trường độ?
GV nhận xét, chốt
- YC lớp làm B2
GV nhận xét, chốt
Tiết 2
YC lớp làm bài B3
- GV nhận xét – chốt
- HS thực hành yêu cầu của bài T5
- GV nhận xét, giúp đỡ, quan sát
- GV nhận xét tiết học
- HS gấp ghế, về lớp
- HS trả lời
- HS nhận xét
- Gọi HS trả lời
- HS nhận xét
- Gọi HS trả lời
- HS trả lời bài tập B2
- HS nhận xét
- HS trả lời bài tập B3
- HS nhận xét
- HS thực hành
- Lắng nghe
Tuần 31: 	Tiết: 61+62	Ngày tháng năm 2017	
B

Tài liệu đính kèm:

  • docxlop 6_12232757.docx