Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 2: Phần mềm học tập - Bài 8: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. Kiến thức

 - Biết cách khởi động/ thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulator

 - HS nắm được các lệnh điều khiển quan sát Hệ Mặt Trời

 - Hiểu được các hiện tượng trong thiên nhiên liên quan đến: Trái đất, Mặt trời, các vì sao

 2. Kĩ năng

 - Hình thành kĩ năng quan sát các hành tinh trong Hệ Mặt Trời

 3. Thái độ

 - HS nghiêm túc, chú ý bài giảng, phát biểu xây dựng bài

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 1. Giáo viên

 - Giáo án, phần mềm Solar System 3D Simulator, máy tính

 2. Học sinh

 - Dụng cụ học tập

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1270Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 2: Phần mềm học tập - Bài 8: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 8	 Ngày soạn 08/10/2008
Tiết 15 Ngày dạy 13/10/2008
Bài 8: QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ 
CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 1. Kiến thức
 - Biết cách khởi động/ thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulator
 - HS nắm được các lệnh điều khiển quan sát Hệ Mặt Trời
 - Hiểu được các hiện tượng trong thiên nhiên liên quan đến: Trái đất, Mặt trời, các vì sao
 2. Kĩ năng
 - Hình thành kĩ năng quan sát các hành tinh trong Hệ Mặt Trời
 3. Thái độ
 - HS nghiêm túc, chú ý bài giảng, phát biểu xây dựng bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 1. Giáo viên
 - Giáo án, phần mềm Solar System 3D Simulator, máy tính
 2. Học sinh
 - Dụng cụ học tập
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 
1. Ổn định lớp: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
 Khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng phím cơ bản ? Cho ví dụ
 Trả lời: Gồm 5 hàng phím cơ bản
 + Hàng phím số; Ví dụ: 1, 2, 3, 
 + Hàng phím trên; Ví dụ: Q, W, E, .
 + Hàng phím cơ sở; Ví dụ: A, S, D, 
 + Hàng phím dưới; Ví dụ: Z, X, C, 
 + Hàng phím chứa phím cách; Ví dụ: Space
 3. Bài mới
 Trái đất của chúng ta quay xung quanh Mặt Trời như thế nào? Vì sao lại có hiện tượng Nhật thực, Nguyệt thực? Hệ Mặt Trời của chúng ta có những hành tinh nào? 
 Phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời sẽ giải đáp cho chúng ta câu hỏi đó
 TG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
12’
HĐ1: Giới thiệu phần mềm Solar System 3D Simulator ( Phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời)
GV: Để mở phần mềm Solar System 3D Simulator( phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời trong không gian 3 chiều) ta cũng mở như phần mềm Mario, bằng cách kích đôi vào biểu tượng trên màn hình
GV: Thao tác cho HS quan sát
HS: Lắng nghe và quan sát
GV: Để thoát khỏi phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời ta kích vào biểu tượng (close)
GV: Sau khi khởi động phần mềm ta có thể quan sát tất cả các hành tinh có trong Hệ Mặt Trời. Đọc tên các hành tinh và thao tác trên máy 
HS: Nắm được tên tất cả các hành tinh và qui luật chuyển động của nó
1. Giới thiệu phần mềm Solar System 3D Simulator( Phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời trong không gian 3 chiều)
- Cách khởi động: Kích đôi vào biểu tượng 
- Thoát khỏi phần mềm: kích vào biểu tượng (close) trên màn hình
- Các hành tinh: trong khung chính của màn hình là hệ mặt trời
+ Mặt Trời màu đỏ rực nằm ở vị trí trung tâm
+ Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời nằm trên các quỹ đạo khác nhau quay xung quanh Mặt Trời
+ Mặt Trăng chuyển động như một vệ tinh quay xung quanh Trái Đất
25’
HĐ2: Các lệnh điều khiển quan sát
GV: Hướng dẫn HS cách điều khiển
: dùng để hiện hoặc ẩn quỹ đạo của các hành tinh
: Khi nháy chuột vào nút này sẽ làm cho vị trí quan sát tự động chuyển động trong không gian
 dùng phóng to thu nhỏ khung hình
 dùng để thay đổi vận tốc chuyển động của các hành tinh
Bên cạnh đó hướng dẫn cho HS các nút lệnh khác để điều khiển trong quá trình quan sát
HS: Chép nội dung
GV : Ta có thể xem thông tin chi tiết của các vì sao khi kích vào biểu tượng (show planetary information)
- Mercury: Sao Thủy
- Venus: Sao Kim
- Earth: Trái Đất
- Mars: Sao Hỏa
- Jupiter: Sao Mộc
- Saturn: Sao Thổ
- Uranus: Sao Thiên Vương
- Neptune: Sao Hải Vương
- Pluto: Sao Diêm Vương
GV: Có thể cho HS chép tên của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời bằng Tiếng Việt
2. Các lệnh điều khiển quan sát
- Orbits: hiện hoặc ẩn quỹ đạo chuyển động của các hành tinh
- View: Các vị trí quan sát tự động chuyển động trong không gian
- Zom: phóng to thu nhỏ khung hình
- Speed: Thay đổi vận tốc chuyển động của các hành tinh
- , : Nâng lên/ hạ xuống vị trí quan sát
- , , , : Dịch chuyển toàn bộ khung hình lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải
- đặt lại vị trí mặc định hệ thống
- (show planetary information): xem thông tin chi tiết của các vì sao
IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:(4’)
 Củng cố
- Gọi HS nêu lại cách khởi động/ thoát khỏi phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời
- Nhắc lại một số lệnh điều khiển quan sát
- Gọi 1 số em lên thao tác dưới sự hướng dẫn của giáo viên
 Dặn dò
 - Về nhà học bài, nắm được tên và thông tin chi tiết của tất cả các hành tinh
 - Ôn lại những kiến thức đã học ở chương I, chương II để hôm sau luyện tập và kiểm tra 1 tiết

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời (4).doc