Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính

Bài 3.EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ NHỜ MÁY TÍNH

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết được khả năng ưu việt của máy tính cũng như các ứng dụng đa dạng của tin học trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội.

 - Biết được máy tính là công cụ thực hiện những gì con người chỉ dẫn.

 - Học sinh biết được những điều máy tính chưa thể làm được.

2. Kỹ năng: HS biết có thể dùng máy tính vào những công việc cụ thể

3. Thái độ: Rèn cho HS tính sáng tạo trong việc sử sụng máy tính.

 II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Phấn màu, sách, bảng phụ, màn hình và máy vi tính ( nếu có)

 - Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 1).

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):

- Nêu các dạng cơ bản của thông tin. Cho ví dụ cụ thể đối với từng dạng?

- Dữ liệu là gì? Để máy tính có thể xử lí, thông tin có thể biểu diễn dưới dạng nào? Tại sao?

3. Bài mới (33 phút):

Hiện nay khoa học công nghệ rất phát triển, ngành công nghệ thông tin có nhiều tiến bộ vượt bậc về các ứng dụng tin học của tất cả các ngành trong đời sống xã hội. Vậy chúng ta có thể làm những gì nhờ máy tính? Và còn những gì mà máy tính chưa thực hiện được? Các em sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.

 

doc 5 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 776Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 03
Ngày soạn: 20/9/2017
Tiết: 05
Ngày dạy: 
Lớp 6/2: 22/9/2017
Lớp6/1: 23/9/2017
Bài 3.EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ NHỜ MÁY TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được khả năng ưu việt của máy tính cũng như các ứng dụng đa dạng của tin học trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội.
 	- Biết được máy tính là công cụ thực hiện những gì con người chỉ dẫn.
 	- Học sinh biết được những điều máy tính chưa thể làm được.
2. Kỹ năng: HS biết có thể dùng máy tính vào những công việc cụ thể 
3. Thái độ: Rèn cho HS tính sáng tạo trong việc sử sụng máy tính.
 II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, bảng phụ, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
	- Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 1).
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):
- Nêu các dạng cơ bản của thông tin. Cho ví dụ cụ thể đối với từng dạng?
- Dữ liệu là gì? Để máy tính có thể xử lí, thông tin có thể biểu diễn dưới dạng nào? Tại sao?
3. Bài mới (33 phút):
Hiện nay khoa học công nghệ rất phát triển, ngành công nghệ thông tin có nhiều tiến bộ vượt bậc về các ứng dụng tin học của tất cả các ngành trong đời sống xã hội. Vậy chúng ta có thể làm những gì nhờ máy tính? Và còn những gì mà máy tính chưa thực hiện được? Các em sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.
Thời Gian
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu số khả năng của máy tính (11 phút )
Mục tiêu: HS biết được máy tính có những khả năng nào?
11 phút
?Theo em máy tính có khả năng nào?
- GV phân tích ví dụ SGK, kết hợp với một số ví dụ khác để thấy khả năng to lớn của máy tính rồi kết luận:
- GV phân tích: Máy tính không phải "thần thánh" để tự có sức mạnh siêu nhiên. Máy tính cũng chỉ là công cụ phục vụ con người
- Khả năng tính toán
- Tính toán với độ chính xác cao
- Khả năng lưu trữ lớn
- Khả năng "làm việc" không mệt mỏi
1. Một số khả năng của máy tính
- Khả năng tính toán
- Tính toán với độ chính xác cao
- Khả năng lưu trữ lớn
- Khả năng "làm việc" không mệt mỏi
Thời Gian
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi Bảng
Hoạt động 2: Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
Mục tiêu: HS biết sử dụng máy tính vào những việc gì?
(15 phút)
- GV phân tích một số ứng dụng trong thực tế của máy tính đưa ra câu hỏi:
? Theo em có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì 
? Máy tính hỗ trợ công tác quản lí như thế nào? Cho ví dụ cụ thể?
GV Kết luận: 
? Qua phần trên em có nhận xét gì về máy tính?
? Vậy theo em hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là gì?
HS trả lời
- HS trả lời: Máy tính là công cụ tuyệt vời
2. Có thể dùng máy tính điện tử vào những công việc gì?
- Thực hiện tính toán
- Tự động hoá các công việc văn phòng
- Hỗ trợ công tác quản lý.
- Công cụ học tập và giải trí
- Điều khiển tự động và rôbôt
- Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến
Hoạt động 3: Tìm hiểu hạn chế máy tính.
Mục tiêu: Biết được những việc máy tính chưa làm được
7 phút
? Máy tính có thể thay thế được con người không? Vì sao?
GV tổng kết và đưa ra sự phát triển của máy tính trong tương lai
- HS trả lời
3. Máy tính và điều chưa thể:
- Máy tính không thể thay thế được con người vì có những việc máy tính chưa làm được như phân biệt cac mùi vị, năng lực tư duy ...
	4. Củng cố (4 phút):
? Hãy kể thêm một vài ví dụ về những gì có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tinh? Theo em có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
	5. Dặn dò (2 phút):
- Trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Đọc trước bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 03
Ngày soạn: 21/9/2016
Tiết: 06
Ngày dạy: 24/9/2016
Bài 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết sơ lược cấu trúc chung của máy tính điện tử và một vài thành phần quan trọng nhất của máy tính cá nhân.
 	- Biết khái niệm phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tính. Biết được máy tính làm việc theo chương trình.
2. Kỹ năng:Rèn luyện kĩ năng nghe và hiểu khái niệm và tìm hiểu về máy tính.
3. Thái độ: Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, bảng phụ, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
	- Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 1).
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới (37 phút):
	Các em đã biết được máy tính làm và có thể giúp cho con người nhiều việc, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy máy tính là gì? Nó hoạt động nhờ những gì? Các em sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.
Thời Gian
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi Bảng
Hoạt động 1:Tìm hiểu mô hình quá trình ba bước 
Mục tiêu: HS nắm được quá trình xử lý thông tin
(17 phút)
- GV yêu cầu HS nghiên cứu mô hình và phần ví dụ trong SGK để nắm được và lên vẽ lại mô hình quá trình ba bước.
? Em hãy chỉ ra một vài ví dụ việc mô hình hoá thành ba bước một quá trình?
GV: Yêu cầu HS đọc phần 2
- HS trả lời: Pha trà mời khách, giải toán 
- HS ghi vở
- HS thực hiện
- HS từng nhóm nêu ví dụ về mô hình ba bước
1. Mô hình quá trình ba bước:
Nhập
Input
Xử lý
Xuất
Output
Hoạt động 2:Tìm hiểu cấu trúc chung máy tính điện tử (23 phút)
Mục tiêu: Nắm được cấu trúc chung máy tính
(20 phút)
- GV giới thiệu về máy tính ngày nay như trong SGK và đặt câu hỏi:
? Chương trình là gi?
? Theo em cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?
? Bộ xử lí trung tâm là gì? Nêu chức năng của Bộ xử lí trung tâm?
?Bộ nhớ là gì?
- GV hướng dẫn cách đổi các đơn vị.
? Cho ví dụ về thiết bị vào/ ra mà em biết?
? Chức năng của thiết bị vào ra?
- HS nghiên cứu SGK để trả lời.
- HS thảo luận nhóm về cấu trúc máy tính điện tử 
- HS: màn hình, bàn phím, chuột, máy in, bàn phím
2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử:
- Chương trình là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.
- Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm:
Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào và thiết bị ra( thường được gọi chung là thiết bị vào/ra).
* Bộ xử lý trung tâm(CPU):là bộ não của máy tính, thực hiện các tính toán và phối hợp mọi hoạt động của máy theo chỉ dẫn của chương trình.
* Bộ nhớ: là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu.
- Bộ nhớ chia thành hai loại: bộ nhớ trong(RAM), bộ nhớ ngoài(ROM).
* Thiết bị vào/ra: là thiết bị ngoại vi giúp máy tính trao đổi thông tin với bên ngoài.
- Chia thành hai loại chính: thiết bị vào()/ thiết bị ra()
 	4. Củng cố (5 phút)
? Em hãy chỉ ra một vài ví dụ việc mô hình hoá thành ba bước một quá trình?
? Chương trình là gì?kể tên một số bộ nhớ và thiết bị vào ra mà em biết?
 	5. Dặn dò (2 phút):
- Trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Đọc trước bài phần 3,4 SGK bài máy tính và phần mền máy tính. Tiết sau học tiếp.
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 5 6.doc