Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành

Chương 3: HỆ ĐIỀU HÀNH

Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là hệ điều hành, nhiệm vụ của hệ điều hành. Từ đó biết được vì sao cần có hệ điều hành.

2.Kỹ năng: HS thấy được sự khác nhau giữa hệ điều hành và các phần mềm khác

3.Thái độ: Tinh thần ham học hỏi, hăng say.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: sách Tin học THCS ,giáo án, phòng máy tính

 - Học sinh: sách Tin học THCS .

III. Tiến trình dạy học:

1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):

Câu hỏi:

- Hãy giải thích hiện tượng nhật thực?

- Hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực?

Trả lời:

- Hiện tượng nhật thuật xảy ra khi trái đất, mặt trăng và mặt trời thẳng hàng, mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất.

- Hiện tượng nguyệt thuật xảy ra khi trái đất, mặt trăng và mặt trời thẳng hàng, trái đất nằm giữa mặt trời và mặt trăng.

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 398Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 10
Ngày soạn: /11/2017
Tiết : 19
Ngày dạy: /11/2017
Chương 3: HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là hệ điều hành, nhiệm vụ của hệ điều hành. Từ đó biết được vì sao cần có hệ điều hành.
2.Kỹ năng: HS thấy được sự khác nhau giữa hệ điều hành và các phần mềm khác
3.Thái độ: Tinh thần ham học hỏi, hăng say..
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: sách Tin học THCS ,giáo án, phòng máy tính 
	- Học sinh: sách Tin học THCS .
III. Tiến trình dạy học:
1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):
Câu hỏi:
- Hãy giải thích hiện tượng nhật thực?
- Hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực?
Trả lời:
- Hiện tượng nhật thuật xảy ra khi trái đất, mặt trăng và mặt trời thẳng hàng, mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất.
- Hiện tượng nguyệt thuật xảy ra khi trái đất, mặt trăng và mặt trời thẳng hàng, trái đất nằm giữa mặt trời và mặt trăng.
3. Bài mới (34 phút):
Máy tính chúng ta điều khiển được các phần mềm hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác nhờ vào cái gì? Để trả lời câu hỏi trên chúng ta bước vào bài mới.
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động : Hãy quan sát các hoạt động sau
Mục tiêu: Giúp HS nắm vai trò điều khiển của của HĐH
34’
? Quan sát bức tranh và cho biết bức trang đang mô tả về vấn đề gì?
? Có những phưong tiện nào? (Sự đa dạng? )
? Nếu không có tín hiệu giao thông thì điều gì xảy ra.
- GV nhận xét
- GV : Đưa tình huống:
Trong trường học mất Thời khóa biểu à Hiện tượng gì sẽ xảy ra?
- GV có thể đưa thêm một vài ví dụ để phân tích cho học sinh.
? Từ các quan sát trên, em có nhận xét gì về vai trò của các phương tiện điều khiển?
- GV: vậy thì cái gì có thể điều khiển để máy tính có thể hoạt động một cách nhịp nhàng và có hiểu quả?
- HS quan sát trả lời
- HS quan sát và kể tên 
- Thảo luận nhóm
- HS đưa ra tình huống khác
- HS nghe và trả lời
HS nhận xét và ghi vở
1. Các quan sát
Quan sát 1:
 Hệ thống này có nhiệm vụ phân luồng cho các phương tiện, đóng vai trò điều khiển hoạt động giao thông.
Quan sát 2:
- Thời khoá biểu đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường.
 	4. Củng cố: (4 phút)
- Nhắc lại vai trò của đèn tín hiệu giao thông và thời khóa biểu. Yêu cầu học sinh đưa ví dụ.
 	 5. Dặn dò (1 phút):
- Học bài theo SGK và vở ghi
 	- Xem sách chuẩn bị tiết sau
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 10
Ngày soạn: /11/2017
Tiết: 20
Ngày dạy: /11/2017
Chương 3: HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là hệ điều hành, nhiệm vụ của hệ điều hành. Từ đó biết được vì sao cần có hệ điều hành.
2.Kỹ năng: HS thấy được sự khác nhau giữa hệ điều hành và các phần mềm khác
3.Thái độ: Tinh thần ham học hỏi, hăng say..
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: sách Tin học THCS ,giáo án, phòng máy tính 
	- Học sinh: sách Tin học THCS .
III. Tiến trình dạy học:
1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ :Không kiểm tra
3. Bài mới (36 phút):
Máy tính chúng ta điều khiển được các phần mềm hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác nhờ vào cái gì? Để trả lời câu hỏi trên chúng ta bước vào bài mới.
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động: Cái gì điều khiển máy tính hoạt động?
Mục tiêu: HS nắm vai trò của hệ điều hành
36’
- GV nêu vai trò đèn tín hiệu giao thông?
- Giới thiệu các thiết bị phần cứng máy tính và một số phần mềm đã học.
* Tất cả mọi hoạt động đều phải có sự điều hành thì mới hoạt động đồng bộ và có hiệu quả.
- GV: Khi máy tính hoạt động có nhiều đối tượng cùng hoạt động và tham gia vào quá trình xử lý thông tin. Các đối tượng này có thể là phần cứng hoặc phần mềm máy tính. Hoạt động của các đối tượng đó cũng cần được điều khiển như trong các quan sát trên.
à Công việc này do hệ điều hành máy tính đảm nhận.
- Lấy thêm 1 số ví dụ khác trong cuộc sống mà cần có sự điều khiển trong quá trình điều khiển?
 - GV giới thiệu phần mềm, phần cứng máy tính
- HS quan sát, nghe
- HS thảo luận nhận xét
- HS ghi vở
2. Cái gì điều khiển máy tính?
- Khi máy tính làm việc có nhiều đối tượng cùng hoạt động theo như phần cứng, phần mềm. Các đối tượng đó hoạt động được nhờ có HĐH điều khiển.
- Hệ điều hành thực hiện:
 + Điều khiển các thiết bị (phần cứng)
 + Tổ chức thực hiện các chương trình (phần mềm)
* Tóm lại: HĐH có vai trò quan trọng bởi vì nó thực hiện điều khiển hoạt động của phần cứng và phần mềm tham gia vào quá trình xử lí thông tin.
	4. Củng cố: (7 phút)
? Hệ điều hành có vai trò như thế nào trong máy tính.
- Trả lời các câu hỏi 1,2,3,4,5 SGK.
 	 5. Dặn dò (1 phút):
- Học bài theo SGK và vở ghi
 	- Xem sách chuẩn bị giờ sau.
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 19 20.doc