Giáo án Tin học 6 - Tiết 1, 2 - Bài 1: Thông tin và tin học

1. MỤC TIÊU

 1.1 Kiến thức

 - HS biết: được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người.

 - HS hiểu: máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.

 2.1 Kỹ năng

 - Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác.

 3.1 Thái độ

 - Nghiêm túc, chú ý lắng nghe.

2. TRỌNG TÂM:

- Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Tận dụng vốn hiểu biết “ một cách tự nhiên của học sinh”

- Học sinh đọc SGK, quan sát và tổng kết

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 677Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 1, 2 - Bài 1: Thông tin và tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày:..................... 
Tuần:
Chương 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
Tiết 1,2 - Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
1. MỤC TIÊU
	1.1 Kiến thức
	- HS biết: được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người.
	- HS hiểu: máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.
	2.1 Kỹ năng
	- Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác.
	3.1 Thái độ
	- Nghiêm túc, chú ý lắng nghe.	
2. TRỌNG TÂM:
- Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Tận dụng vốn hiểu biết “ một cách tự nhiên của học sinh”
- Học sinh đọc SGK, quan sát và tổng kết
3. CHUẨN BỊ:
	3.1 Giáo viên: Phấn màu, sách, bảng phụ, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
	3.2 Học sinh: sách, tập, viết.
4. TIẾN TRÌNH
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện
	4.2 Kiểm tra miệng 
4.3 Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: 1. Thông tin là gì?
Hằng Tuần em tiếp nhận được nhiều thông tin từ nhiều nguốn khác nhau:
- Học sinh tham khảo ví dụ trong sách
- Các bài báo, bản tin trên truyền hình hay đài phát thanh cho em biết tin tức về tình thời sự trong nước và thế giới.
- Hướng dẫn và cho thêm các ví dụ về thông tin
Từ các ví dụ trên em hãy cho một ví dụ về thông tin
Học sinh 1 cho ví dụ
Học sinh 2 cho ví dụ
Học sinh phát biểu
vâỵ em có thể kết luận thông tin là gì?
Học sinh đọc lại
- Ta có thể hiểu:
 Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) và về chính con người.
1. Thông tin là gì?
Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) và về chính con người.
Hoạt động 2: 
2. Hoạt động thông tin của con người
 Theo em người ta có thể truyền đạt thông tin với nhau bằng những hình thức nào?
Học sinh nêu
 Thông tin trước xử lí được gọi là thông tin vào, còn thông tin nhận được sau xử lí đựơc gọi là thông tin ra
 Mô hình quá trình xử lí thông tin
3. Hoạt động thông tin và tin học 
 Hoạt động thông tin của con người trước hết nhờ vào điều gì? 
Học sinh trả lời.
 Hoạt động thông tin trước hết là nhờ các giác quan và bộ não. Các giác quan giúp con người tiếp nhận thông tin. Bộ não thực hiện việc xử lí biến đổi, đồng thời là nơi để lưu trữ thông tin thu nhận được.
 - Con người thu nhận thông tin theo hai cách:
 + Thu nhận thông tin một cách vô thức: tiếng chim hót vọng đến tai, con người có thể đóan được chim gì
Học sinh trả lời
 Các giác quan và bộ não của con người có giới hạn
 Khả năng các giác quan và bộ não của con người có giới hạn không?
 Tuy nhiên, khả năng của các giác quan và bộ não con người trong các hoạt động thông tin chỉ có hạn.
 Với sự ra đời của máy tính, ngành tin học Tuần càng phát triển mạnh mẽ và có nhiệm vụ chính là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách động trên cơ sở sử dụng máy tính điện tử.
Tiết 2 :
 Hãy cho biết thông tin là gì?
 Hãy cho biết hoạt động thông tin bao gồm những việc gì? Công việc nào là quan trọng nhất?
Học sinh đọc và cả lớp làm bài tập
 Ví dụ: Tiếng gà gáy sáng
 - Cách thức mà con người thu nhận thông tin là: nghe được bằng tai (thính giác)
- Vài học sinh khác cho ví dụ
 Học sinh đọc bài tập các học sinh khác nghe và cho ví dụ
 Hãy cho biết một trong các nhiệm vụ chính của tin học là gì ?
 Câu hỏi và bài tập
 Hãy đọc và làm bài tập 2
Bài tập 2: Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó.
- GV sửa các ví dụ
 Hãy đọc và làm bài tập 3
 Bài tập 3: Những ví dụ nêu trong bài học đều là những thông tin mà em có thể tiếp nhận được bằng tai (thính giác), bằng mắt (thị giác). Em hãy thử nêu ví dụ về những thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan khác.
Gơị ý :Ví dụ như mùi (thơm, hôi), vị (mặn, ngọt) hay những cảm giác khác như nóng, lạnh,  Hiện tại máy tính chưa có khả năng thu thập và xử lí các thông tin dạng này.
 Hãy đọc và làm bài tập 4
 Bài tập 4: Hãy nêu một số ví dụ minh hoạ về hoạt động thông tin của con người.
 - Ví dụ: Con người học tập, lưu trữ tài liệu xử lí công việc và đưa ra quyết định.
2. Hoạt động thông tin của con người :
TT vào TT ra
 XL
Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin. Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người.
3. Hoạt động thông tin và tin học.
 Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.
Ví dụ: 
- Thông tin thời sự trong nước.
- Nhận thông tin bằng cách nghe và thấy.
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố
 Bài tập 5: Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não.
- Ví dụ: Xe có động cơ để đi nhanh hơn, cần cẩu để nâng được những vật nặng hơn, chiết cân để giúp phân biệt trọng lượng,.. trong đó máy tính có những điểm ưu việc hơn hẳn.
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học
- Đối với bài học ở tiết này: Về nhà học bài, cho thêm các ví dụ khác để minh hoạ
- Đối với bài học ở tiết sau: xem trước bài 2.
5. RÚT KINH NGHIỆM
-Noäi dung:
-Phöông phaùp:
-Ñoà duøng daïy hoïc:
6. PHỤ LỤC
▬►☺◄▬

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Thong_tin_va_tin_hoc.doc