Giáo án môn Vật lí lớp 7 - Tổng kết chương I: Quang học

3. ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG: Trong môi trường . . . . . . . . . . . .và. . . . . . . . . . . . . Ánh sáng truyền đi theo. . . . . . . . . . . . . .

4.Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:
a. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với . . . . . . .
và đường pháp tuyến. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Góc phản xạ bằng . . . . . . . . .

 

ppt 26 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 13/03/2020 Lượt xem 434Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Vật lí lớp 7 - Tổng kết chương I: Quang học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NAY DERCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ Môn học: VẬT LÍLớp: 7A4Kiểm tra bài cũCâu 1: Nêu tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm?Câu 2: Nêu sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm và những ứng dụng của gương cầu lõm?Trả lờiCâu 1: Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm là ảnh ảoẢnh lớn hơn vậtCâu 2: Gương cầu lõm biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại môt điểm và ngược lại biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song songỨng dụng của gương cầu lõmCHƯƠNG I: QUANG HỌCKhi nào ta nhận biết được ánh sáng?Khi nào ta nhìn thấy một vật?Định luật truyền thẳng của ánh sáng.Định luật phản xạ ánh sángTính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. B À I 9  T I Ế T 9 TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCThứ tư , ngày 19 tháng 10 năm 2016TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCI. Tự kiểm tra:Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi : “Khi nào ta nhìn thấy một vật ?”.A. Khi vật được chiếu sángB. Khi vật phát ra ánh sáng.C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vậtC. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.2. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.A. Ảnh ảo bé hơn vật và gần gương hơn vật.B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật.D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật.B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCI. Tự kiểm tra:3. ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG: Trong môi trường . . . . . . . . . . . .và. . . . . . . . . . . . . Ánh sáng truyền đi theo. . . . . . . . . . . . . . trong suốtđồng tínhđường thẳng4.Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:a. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với . . . . . . . và đường pháp tuyến. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Góc phản xạ bằng . . . . . . . . . tia tới của gương ở điểm tớigóc tớiTỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCI. Tự kiểm tra:5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương như thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ?Trả lời :  Ảnh ảo, bằng vật, khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCI. Tự kiểm tra:6. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?Trả lời : - Giống : Đều là ảnh ảo- Khác : Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng vật, ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi bé hơn vật.TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCI. Tự kiểm tra:7. Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ? Trả lời : - Khi vật ở gần sát gương .- Ảnh này lớn hơn vật.TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCI. Tự kiểm tra:8. Viết 3 câu có nghĩa, trong mỗi câu có 4 cụm từ chọn trong 4 cột dưới đây.Gương cầu lõm Gương phẳng Gương cầu lồi hứng được trên màn chắn không hứng được trên màn chắnbé hơn vật bằng vậtlớn hơn vậtảnh ảoảnh thật1. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn lớn bằng vật.2. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn bé hơn vật .3. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn lớn hơn vật . TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCI. Tự kiểm tra:9. Cho một gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng 1 vị trí so với các gương. Trả lời : Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thươcTỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCCó 2 điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng ( H9.1)Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương Vẽ 2 chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và 2 chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.c. Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả 2 điểm sáng trong gương ? Gạch chéo vùng đó.II. Vận dụng:C1S1S2S1S2S’2S’1II. VẬN DỤNGC1: Có hai điểm sáng S1 và S2 đặt trước gương phẳng a) Hãy vẽ ảnh của mỗi ảnh tạo bởi gương.S1S2S’2S’1b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và hai chùm tia phản xạ tương ứngS1S2S’2S’1 c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương? Gạch chéo vùng đó.TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCS1•S2 • •S’2•S’1IKR2G2R1G1Nhìn thấy S’1Nhìn thấy S’2Nhìn thấy cả S’1 và S’2TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCII. Vận dụng:C1S2S1S’2S’1TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCC2Một người đứng trước 3 cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Người đó quan sát ảnh ảo của mình trong 3 gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau ?605958575655545352515049484746454443424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201Hết giờBắt đầuTỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCII. Vận dụng:C2Trả lời : - Giống : Đều là ảnh ảo- Khác : Ảnh trong gương cầu lồi nhỏ hơn mình, ảnh trong gương phẳng bằng mình, ảnh trong gương cầu lõm lớn hơn mình. TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌCII. Vận dụng:C3Có 4 học sinh đứng ở 4 vị trí quanh một cái tủ đứng . Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.Tủ đứngAnThanhHảiHà605958575655545352515049484746454443424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201Hết giờBắt đầuC3AnThanhHảiHàAnThanhHảiHàTủ đứngAnThanhHảiHàTRÒ CHƠI Ô CHỮ1. Dụng cụ dùng để soi ảnh của mình hằng ngày2.Đường truyền ánh sáng trong môi trường trong suốt và đồng tính 3. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm có độ lớn như thế nào so vớiảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi4. Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó.5. Chùm sáng gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng6. Hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất7. Nhật thực quan sát được ở chỗ bóng tối của Mặt Trăng trên Trái Đất là nhật thực?8. Vật tự nó phát ra ánh sáng 151413121110090807060504030201Hết giờBắt đầuGương phẳngCỦNG CỐ? Xác định vị trí gương phẳng 605958575655545352515049484746454443424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201Hết giờBắt đầuTRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ LỚP

Tài liệu đính kèm:

  • pptVat li 7 Bai 9 Tong ket chuong I Quang hoc_12205819.ppt