Giáo án Thể dục 1 trọn bộ

TUẦN 1

1A1B - Thứ năm, 31/8/2017

TGDK 35’

Làm quen.

 Trò chơi "Diệt các con vật có hại".

 I. Mục tiêu

 - Bước đầu biết được một số nội qui tập luyện cơ bản.

 - Biết làm theo GV: sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.

 - Bước đầu biết cách chơi trò chơi.

 II. Địa điểm, phương tiện

 - Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.

 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, tranh ảnh một số con vật, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

 

doc 45 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 632Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 1 trọn bộ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
động tác, hô nhịp cho HS tập Gv kết hợp đi sửa sai.
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập Gv đi uốn nắn tư thế.
Gv nêu tên động tác, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập,Gv dùng khẩu lệnh hô cho HS tập 
Cán sự lớp hô nhịp HS tập Gv đi sửa sai uốn nắn
Gv nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi , luật chơi. 
Gv chơi mẫu cùng một nhóm,Gv nhận xét cách chơi 
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, Gv làm trọng tài 
Gv biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS + Gv củng cố nội dung bài
Gv nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt.
 Gv ra bài tập về nhà.
HS về ôn tư thế đứng cơ bản.
D.Bổ sung: 
TUẦN 15
Lớp 1A 1B Thứ hai, 15/ 12/ 2015
TGDK: 35 Phút
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN –TRÒ CHƠI
 I. Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phía sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V.
- Thực hiện được đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
- Biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm).
II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
- Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, 4 ghế nhỏ.
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp:
Nội dung
Tg
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Chạy chậm, đi thường hít thở.
- Khởi động các khớp 
- Hát một bài
* Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
 2. Phần cơ bản 
- Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông:
- Đứng đưamột chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Chia nhóm
*Ôn phối hợp, đứng đưa chân trai sang ngang hai tay chống hông
- Trò chơi “Chạy tiếp sức”
 3. Phần kết thúc 
- Thả lỏng cơ bắp.
- Đi thường theo nhịp và hát Củng cố. Nhận xét. Dặn dò.
(6 phút)
(24 phút)
(5 phút )
Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
Gv điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
Gv hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca cho lớp hát một bài
Gv nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi.
Gv nêu tên động tác, hô nhịp cho HS tập Gv kết hợp đi sửa sai.
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập Gv đi uốn nắn tư thế
Gv chia sân, chia nhóm để HS các nhóm tự tập, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình Gv đi giúp đỡ sửa sai.
Gv nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi , luật chơi. 
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, Gv làm trọng tài 
Gv biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS,quản ca cho lớp hát
HS + Gv củng cố nội dung bài
Gv nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt.
 Gv ra bài tập về nhà.
HS về ôn tư thế đứng cơ bản.
D.Bổ sung: 
TUẦN 16
Lớp 1C 1B1A Thứ năm, 18/ 12/ 2014
TGDK: 35 Phút
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN –TRÒ CHƠI
 I. Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đưa lên cao chếch chữ V.
- Thực hiện được đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước và sang ngang, hai tay chống hông.
- Thực hiện được đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, : chuẩn bị 1 còi, 4 ghế nhỏ..
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Tg
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu
- Chạy chậm, đi thường hít thở.
 - Khởi động các khớp 
- Hát một bài
Trò chơi “Diệt các con vật có hại ”
 2. Phần cơ bản 
- Đứng đưa một chân ra trước,sang ngang, hai tay chống hông:
- Đứng đưamột chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.Đứng kiễng gót.
- Chia nhóm
.*Ôn phối hợp, đứng đưa chân trai sang ngang hai tay chống hông.
 -Trò chơi “Chạy tiếp sức”
 3. Phần kết thúc 
- Thả lỏng cơ bắp.
- Đi thường theo nhịp và hát
- Củng cố.
- Nhận xét.
(6 phút)
(24 phút)
(5 phút )
Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
Gv điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
Gv hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca cho lớp hát một bài
Gv nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi.
Gv nêu tên động tác, hô nhịp cho HS tập Gv kết hợp đi sửa sai.
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập G đi uốn nắn tư thế
Gv chia sân, chia nhóm để HS các nhóm tự tập, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai.
Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. 
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, G làm trọng tài 
Gvbiểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS,quản ca cho lớp hát
HS + Gv củng cố nội dung bài
Gv nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt.
Gv ra bài tập về nhà.
HS về ôn tư thế đứng cơ bản.
D.Bổ sung: ...........................................................................................................................
TUẦN 17
	Lớp 1C 1B1A Thứ năm, 25/ 12/ 2014 
Tgdk 35phút
 Đội hình đội ngũ Rèn luyện tư thế cơ bản.
 Trò chơi "Chạy tiếp sức".
 Ôn tập học kì I.
 I. Mục tiêu:
 - Biết được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kì (có thể còn quên một số chi tiết) và thực hiện được cơ bản đúng những kĩ năng đó.
 - Biết cách chơi và tham gia chơi được.
 - Sơ kết học kì I. Yêu cầu H hệ thống được những kiến thức, kĩ năng dã học, ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ nhỏ, kẻ sân chơi trò chơi.
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Tg
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
 - Nhận lớp
 - Chạy chậm, đi thường hít thở.
 - Khởi động các khớp 
- Hát một bài
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại ”
 2. Phần cơ bản 
- Sơ kết học kì I 
- Đội hình đội ngũ
- Thể dục rèn tư thế cơ bản.
- Trò chơi vận động.
- Đánh giá
- Hướng khắc phục 
 -Trò chơi “Chạy tiếp sức”
3. Phần kết thúc 
- Thả lỏng cơ bắp.
- Đi thường theo nhịp và hát
- Củng cố. Nhận xét.Dặn dò.
(6 phút)
(24 phút)
(5 phút )
Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
Gv điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
Gv hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca cho lớp hát một bài
Gv nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi.
Gv + Hs nhắc lại những kiến thức kĩ năng đã học về: 
Gv gọi vài em trên tinh thần xung phong lên tập mẫucác động tác.
Hs + Gv nhận xét đánh giá.
Gv đánh giá kết quả học tập của H.
Tuyên dương cá nhân, tổ tập tốt, nhắc nhở và động viên những Hs tập còn yếu.
Gv nêu một số tồn tại để Hs biết và nêu hướng khắc phục trong học kì II.
Gv nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi , luật chơi. 
Gv chơi mẫu cùng một nhóm,Gv nhận xét cách chơi. 
Cán sự lớp điều khiển trò chơi 
Gv quan sát nhận xét.
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, Gv làm trọng tài 
Gv biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Gv nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt.
 Gv ra bài tập về nhà.
- HS về ôn tư thế đứng cơ bản.
- HS lắng nghe.
D.Bổ sung: 
TUẦN 18
	Lớp 1C Thứ năm, 29/ 12/ 2016 
 1B1A Thứ sáu, 30/ 12/ 2016 
Tgdk 35phút
Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức"
I. Mục tiêu:
- Biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm, phương tiện
-Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp:
 Nội dung
TG
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Chạy chậm, đi thường hít thở.
- Khởi động các khớp
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại ”
2. Phần cơ bản 
- Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông:
- Đứng đưamột chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Chia nhóm
-Trò chơi vận động
-Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
-GV nhắc lại tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
3. Phần kết thúc 
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố. Nhận xét.
(6 phút)
(24 phút)
(5 phút )
Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ, học điều khiển HS chạy 1 vòng sân
- Cán sự điều khiển
Gv nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi.
Gv nêu tên động tác, hô nhịp cho HS tập G kết hợp đi sửa sai.
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập Gv đi uốn nắn tư thế
Gv chia sân, chia nhóm để HS các nhóm tự tập, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai.
Cho HS các tổ thi đấu với nhau, Gv làm trọng tài, biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS,quản ca cho lớp hát
HS + Gv củng cố nội dung bài
Gv nhận xét giờ học biểu dương HS học tốt
D.Bổ sung: .
TUẦN 19
	Lớp 1C Thứ hai, 9/ 1/ 2017
 Lớp 1B1A Thứ năm 12/1/2017
Tgdk 35phút
Động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức
Mục tiêu
- Bước đầu biết cách thực hiện hai động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh động tác vươn thở, tay, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp:
Nội dung
TG
pp tổ chức và đội hình
A. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát .
* Kiểm tra bài cũ
B. Phần cơ bản 
Học: Động tác vươn thở và động tác tay
- Ôn 2 động tác.
*Trò chơi: Nhảy ô
C.Phần kết thúc
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
5-6 phút
22-24 phút
4-5 phút
GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
GV điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
GV hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
HS +GV nhận xét đánh giá.
GV nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng, kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập, GV đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
GV giúp đỡ sửa sai. 
GV hô nhịp liền mạch 2 động tác HS thực hiện Gv giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
Gv hướng dẫn cách chơi, luật chơi
Chơi thử 1-2 lần sau đó chơi chính thức
Nhận xét, tuyên dương, động viên 
Gv nhận xét sửa sai.cho cả lớp cùng tập thử 2 lần..
GV nhận xét giờ học 
 GV ra bài tập về nhà 
 HS về ôn 3 động tác thể dục 
D.Bổ sung: 
TUẦN 20 
	Lớp 1C Thứ hai, 16/ 1/ 2017
 Lớp 1B1A Thứ năm 19/1/2017
Tgdk 35phút
Động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.
 Điểm số hàng dọc theo tổ.
 I. Mục tiêu
- Biết cách thực hiện hai động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ.
II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh động tác chân, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp:
Nội dung
TG
pp tổ chức và đội hình
A. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát .
* Kiểm tra bài cũ
B. Phần cơ bản 
Ôn: Động tác vươn thở và động tác tay
- Học động tác chân.
 - Ôn 3 động tác.
- Điểm số hàng dọctheo tổ.
C.Phần kết thúc
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
5-6 phút
22-24 phút
4-5 phút
GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
GV điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
GV hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
HS +GV nhận xét đánh giá.
GV nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập Gv sửa động tác sai cho HS. 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
GV quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
GV chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển tổ mình. 
GV nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng, kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập, GV đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
GV giúp đỡ sửa sai. 
GV hô nhịp liền mạch 3 động tác HS thực hiện Gv giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
GV cho H tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ.GV chỉ dẫn cho 1 tổ làm mẫu cách điểm số. 
Gv nhận xét sửa sai.cho cả lớp cùng tập thử 2 lần..
GV nhận xét giờ học 
 GV ra bài tập về nhà 
 HS về ôn 3 động tác thể dục 
D.Bổ sung: 
TUẦN 21 
	Lớp 1C Thứ hai, 6/ 2/ 2017
 Lớp 1B1A Thứ năm 9/2/2017
Tgdk 35phút
 Động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình của bài thể dục phát triển chung.
 Điểm số hàng dọc theo tổ.
 I. Mục tiêu
- Biết cách thực hiện ba động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh động tác vặn mình, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
TG
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
* Kiểm tra bài cũ
 2. Phần cơ bản 
- Ôn 3 động tác 
- Động tác vươn thở,tay, chân.
- Học động tác vặn mình
- Ôn 4 động tác.
- Điểm số hàng dọc
3. Phần kết thúc 
- Thả lỏng cơ bắp. Củng cố 
- Nhận xét Dặn dò
5-6 phút
22-24 phút
4-5 phút
Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
Gv điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
Gv hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
Hs + Gv nhận xét đánh giá.
Gv nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập Gs sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
Gv quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
Gv chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình. 
Gv nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng 
Gv kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
Gv giúp đỡ sửa sai. 
Gv hô nhịp liền mạch 4 động tác HS thực hiện Gv giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
Gv chỉ dẫn cho Hs cách điểm số. Gv nhận xét sửa sai,cho cả lớp cùng tập thử 2 lần.
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
Gv nhận xét giờ học 
 Gv ra bài tập về nhà 
 HS về ôn bài thể dục 
D.Bổ sung: 
TUẦN 22 
	Lớp 1C Thứ hai, 13/ 2/ 2017
 Lớp 1B1A Thứ năm 16/2/2017
Tgdk 35phút
 Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và bụng của bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh"
I. Mục tiêu
- Biết cách thực hiện bốn động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục phát triển chung.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác bụng của bài thể dục phát triển chung.
- Bước đầu làm quen với trò chơi và tham gia chơi được.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh động tác bụng.
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
TG
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
* Kiểm tra bài cũ
 2. Phần cơ bản 
- Ôn 4 động tác 
- Động tác vươn thở,tay, chân, vặn mình.
- Học động tác bụng. 
- Ôn 5 động tác.
*Trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh"
3. Phần kết thúc 
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố. Nhận xét 
- Dặn dò
5-6 phút
22-24 phút
4-5 phút
Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
Gv hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
Gv nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập Gv sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
Gv quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
Gv chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển các bạn của tổ mình. 
Gv nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng 
Gv kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gv đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
Gv giúp đỡ sửa sai. 
Gv hô nhịp liền mạch 5 động tác HS thực hiện Gv giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
- Gv nêu tên trò chơi, làm mẫu, giải thích trò chơi.
.
Hs + Gv. củng cố nội dung bài.
Gv nhận xét giờ học 
 Gv ra bài tập về nhà 
 HS về ôn bài thể dục 
D.Bổ sung: 
TUẦN 23 
	 Lớp 1B1A Thứ ba, 23/ 2/ 2016 ) 
Tgdk 35phút
Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh".
 I. Mục tiêu
- Biết cách thực hiện năm động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng của bài thể dục phát triển chung.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh đt toàn thân, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
TG
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
* Kiểm tra bài cũ
 2. Phần cơ bản 
- Ôn 5 động tác 
- Động tác vươn thở,tay, chân, vặn mình, và bụng.
- Học động tác toàn thân(phố hợp). 
 - Ôn 6 động tác.
- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
3. Phần kết thúc 
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét Dặn dò
5-6 phút
22-24 phút
4-5 phút
Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
Gv điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
Gv hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
Hs + Gv nhận xét đánh giá.
Gv nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập Gv sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
Gv quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
Gv chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình. 
Gv nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng 
Gv kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
Gv giúp đỡ sửa sai. 
Gv hô nhịp liền mạch 6 động tác HS thực hiện Gv giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
Cho từng H vào nhảy thử, Gv nhận xét sửa sai cho từng H.
Cho cả lớp chơi chính thức theo từng tổ.
Gv quan sát sửa sai
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
Gv nhận xét giờ học 
 HS về ôn bài thể dục 
Chơi trò chơi mà mình thích
D.Bổ sung: 
TUẦN 24 
	 Lớp 1B1A Thứ ba, `1/ 3/ 2016 
Tgdk 35phút
Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, toàn thân và điều hoà của bài thể dục phát triển chung.
Điểm số hàng dọc theo tổ và lớp.
 I. Mục tiêu
- Biết cách thực hiện sáu động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hoà của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo tổ và lớp.
II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh đt toàn thân, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
TG
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
* Kiểm tra bài cũ
 2. Phần cơ bản 
- Ôn bài thể dục 
Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, toàn thân và điều hòa của bài thể dục phát triển chung.
- Học động tác điều hòa. 
- Điểm số hàng dọc theo tổ và lớp
3. Phần kết thúc 
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
5-6 phút
22-24 phút
4-5 phút
Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
Gv điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
Gv hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
Hs + Gv nhận xét đánh giá.
Gv nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập Gv sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
Gv quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
Gv chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình. 
Gv nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng 
Gv kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
Gv giúp đỡ sửa sai. 
Cho từng H vào nhảy thử, Gv nhận xét sửa sai cho từng H.
Cho cả lớp chơi chính thức theo từng tổ.
Gv quan sát sửa sai
- Tập theo cả lớp, tập theo tổ
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
Gv nhận xét giờ học 
 HS về ôn bài thể dục 
Chơi trò chơi mà mình thích
D.Bổ sung: .
TUẦN 25
Lớp 1B1A Thứ tư, 9/ 3/ 2016
Tgdk 35phút
Bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi "Tâng cầu".
 I. Mục tiêu
- Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung (có thể còn quên tên động tác).
- Bước đầu biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ và tham gia chơi được.
II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, quả cầu trinh, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
 2. Phần cơ bản 
- Ôn 7 động tác 
- Động tác vươn thở,tay, chân, vặn mình, bụng, phối hợp và điều hòa.
- Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số(3 lần) 
- Tâng cầu.
3. Phần kết thúc 
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố
- Nhận xét 
- Dặn dò
5-6 phút
22-24 phút
4-5 phút
Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
Gv hô nhịp khởi động cùng HS.
Gv nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập Gv sửa động tác sai cho HS 
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
Gv quan sát nhận xét sửa sai cho HS các tổ.
Gv chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình. 
Gv hô nhịp liền mạch 7 động tác HS thực hiện G giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
Gv cho Hs tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ.
Gv chỉ dẫn cho Hs cách điểm số. Gv nhận xét sửa sai,cho cả lớp cùng tập thử 2 lần.
Gv giới thiệu quả cầu, sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích cách chơi.
Chọn Hs nào biết tâng cầu đẹp lên tâng mẫu Hs + Gv quan sát nhận xét 
Cho Hv lên tập thử theo nhóm 2 Hs. 
Gv giúp đỡ cho từng nhóm 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
Hs + Gv. củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.
Gv nhận xét giờ học 
TUẦN 26
Lớp 1C Thứ ba, 13/ 3/ 2017 
 Lớp 1B1A Thứ năm, 16/ 3/ 17
Tgdk 35phút
 Bài thể dục phát triển chung.
 Trò chơi "Tâng cầu".
Mục tiêu
- Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung (có thể cò

Tài liệu đính kèm:

  • docGA. 1.doc