Giáo án Thể dục 3 cả năm

 Tiết1: - GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 -TRÒ CHƠI: “ NHANH LÊN BẠN ƠI”

I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức.

- Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập luyện tròng giờ học thể dục 3.

2. Ký năng.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

3. Thái độ.

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II- ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIÊN:

+ Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh an toàn sân tập.

+ Phương tiện: GV chuẩn bị còi

III- NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 82 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 771Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 3 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a tổ ôn luyện 8 động tác bài TD:
- HS thay nhau hô nhịp 
- GV đi đến từng tổ quan sát sửa sai.
- Thi đua giữa các tổ tập 8 động tác bài TD.
+ Trò chơi “ Đua ngựa ”:
- GV giới thiệu cách chơi luật chơi, cho HS chơi thử.
- GV ĐK cho lớp chơi
- GV đánh giá nhận xét, biểu dương. 
8-10P 
8-10P
 x x x x x
 x x x x x
 X
-ĐHC
 xxxx
 xxxx 
3- Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp và tay hát.
-GV cùng HS hệ thống lai bài
- Gv nhận xét giờ học giao bài tập về nhà
2P
2P
1-2P
 x x x x x x 
 x x x x x x 
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TUẦN 14
Thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2013
THỂ DỤC – LỚP 3
 Tiết 27
- Ôn bài thể dục phát triển chung
 - Trò chơi “ Đua ngựa ”
I- MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn bài thể dục phát trển chung .	
- Chơi trò chơi " Đua ngựa"
2. Kỹ năng:
- Yêu cầu học sinh thực hiện tương đối chính xác.
- HS biết cách chơi và tham gia chơi được.
3. Thái độ
- HS yêu thích tập luyện thể dục .
II- ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
+ Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh an toàn sân tập.
+ Phương tiện: GV chuẩn bị còi, tranh ảnh 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp
1- Phần mở đầu
* Ổn định: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
* Khởi động: - chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân
- Đứng theo vòng tròn khởi động các khớp.
1-2P
1P
2P
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
2- Phần cơ bản
+ Cả lớp ôn tập: 
- L1 Gv hô nhịp sau đó cán sự lớp hô.
+ Chia tổ ôn luyện 8 động tác bài TD:
- HS thay nhau hô nhịp 
- GV đi đến từng tổ quan sát sửa sai.
- Thi đua giữa các tổ tập 8 động tác bài TD.
+ Trò chơi “ Đua ngựa ”:
- GV giới thiệu cách chơi luật chơi, cho HS khởi động kỹ các khớp sau đó chơi thử.
- GV ĐK cho lớp chơi.
- GV đánh giá nhận xét, biểu dương. 
8-10P 
8-10P
 x x x x x
 x x x x x
 X
-ĐHC
 xxxx
 xxxx 
3- Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp và tay hát.
-GV cùng HS hệ thống lai bài
- Gv nhận xét giờ học giao bài tập về nhà
2P
2P
1-2P
 x x x x x x 
 x x x x x x 
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013
THỂ DỤC – LỚP 3
 Tiết 28
- Ôn bài thể dục phát triển chung
 - Trò chơi “ Đua ngựa ”
I- MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hoàn thiện bài thể dục phát trển chung.	
- Chơi trò chơi " Đua ngựa"
2. Kỹ năng:
- Yêu cầu học sinh thực hiện tương đối chính xác.
- Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng.
- HS biết cách chơi và tham gia chơi được.
3. Thái độ
- HS yêu thích tập luyện thể dục .
II- ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
+ Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh an toàn sân tập.
+ Phương tiện: GV chuẩn bị còi, tranh ảnh 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp
1- Phần mở đầu
* Ổn định: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
* Khởi động: - chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân
- Đứng theo vòng tròn khởi động các khớp.
- Chơi trò chơi: “kéo cưa lừa xẻ”
1-2P
1P
2P
2p
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
2- Phần cơ bản
+ Cho học sinh tập liên hoàn 8 động tác.
+ Chia tổ ôn luyện 8 động tác bài TD:
- HS thay nhau hô nhịp 
- GV đi đến từng tổ quan sát sửa sai.
- Thi đua giữa các tổ tập 8 động tác bài TD.
+ Trò chơi “ Đua ngựa ”:
- GV giới thiệu cách chơi luật chơi, cho HS chơi thử.
- GV ĐK cho lớp chơi
- GV đánh giá nhận xét, biểu dương. 
8-10P 
7-8P
 x x x x x
 x x x x x
 X
-ĐHC
 xxxx
 xxxx 
3- Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp và tay hát.
-GV cùng HS hệ thống lai bài
- Gv nhận xét giờ học giao bài tập về nhà
2P
1P
2-3P
 x x x x x x 
 x x x x x x 
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TUẦN 15
Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2013
THỂ DỤC – LỚP 3
 Tiết 29
- Ôn bài thể dục phát triển chung
 - Trò chơi “ Đua ngựa ”
I- MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- tiếp tục hoàn thiện bài thể dục phát trển chung.
- Ôn tập hợp hàng ngang dóng hầng điểm số.	
- Chơi trò chơi " Đua ngựa"
2. Kỹ năng:
- Yêu cầu học sinh thực hiện tương đối chính xác.
- Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng chật tự.
- HS biết cách chơi và tham gia chơi được.
3. Thái độ
- Rèn ý thức tính kỷ luật cho học sinh .
II- ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
+ Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh an toàn sân tập.
+ Phương tiện: GV chuẩn bị còi, tranh ảnh 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp
1- Phần mở đầu
* Ổn định: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
* Khởi động: - chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân
- Đứng theo vòng tròn khởi động các khớp.
- Chơi trò chơi: “kéo cưa lừa xẻ”
1-2P
1P
2P
2p
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
2- Phần cơ bản
+ Cho học sinh tập liên hoàn 8 động tác.
+ Chia tổ ôn luyện 8 động tác bài TD:
- HS thay nhau hô nhịp 
- GV đi đến từng tổ quan sát sửa sai.
- Thi đua giữa các tổ tập 8 động tác bài TD.
+ Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng
- Cả lớp thực hiện do cán sự lớp ĐK, GV quan sát uốn nắm.
+ Trò chơi “ Đua ngựa ”:
- GV giới thiệu cách chơi luật chơi, cho HS chơi thử.
- GV ĐK cho lớp chơi
- GV đánh giá nhận xét, biểu dương. 
10- 12P 
1-2L
7-8P
 x x x x x
 x x x x x
 X
-ĐHC
 xxxx
 xxxx 
3- Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp và tay hát.
-GV cùng HS hệ thống lai bài
- Gv nhận xét giờ học giao bài tập về nhà
2P
1P
2-3P
 x x x x x x 
 x x x x x x 
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2013
THỂ DỤC – LỚP 3
 Tiết 30
- Ôn bài thể dục phát triển chung
 - Trò chơi “ Đua ngựa ”
I- MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra bài thể dục phát trển chung.	
- Chơi trò chơi " Đua ngựa"
2. Kỹ năng:
- Yêu cầu thuộc bài và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- HS biết cách chơi và tham gia chơi được.
3. Thái độ
- HS yêu thích tập luyện thể dục .
II- ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
+ Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh an toàn sân tập.
+ Phương tiện: GV chuẩn bị còi, tranh ảnh 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp
1- Phần mở đầu
* Ổn định: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu phương pháp kiểm tra.
* Khởi động: - chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân
- Ôn bài thể dục PTC
1-2P
1P
1-2L
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
2- Phần cơ bản
+ GV chia nhóm KT bài thể dục PTC.
- Mỗi đợt kiểm tra 3-5 em.
- Sau mỗi đợt GV cho nhóm khác lên bắt thăm. 
+ Đánh giá nhận xét: Gv đánh giá nhân xet theo các mức. 
- Hoàn thành
- Cưa hoàn thành
+ Trò chơi “ Đua ngựa ”:
- GV giới thiệu cách chơi luật chơi, cho HS chơi thử.
- GV ĐK cho lớp chơi
- GV đánh giá nhận xét, biểu dương. 
8-10P 
7-8P
 x x x x x
 X
-ĐHC
 xxxx
 xxxx 
3- Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp và tay hát.
- Gv nhận xét phần kiểm tra xếp loại biểu dương khen ngợi, giao bài tập về nhà ( Ôn bài thể dục).
2P
1P
2-3P
 x x x x x x 
 x x x x x x 
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TUẦN 16
Thứ tư ngày 04 tháng 12 năm 2013
THỂ DỤC – LỚP 3
 Tiết 31
 - Ôn Tập hợp hàng ngang dóng hàng điểm số, 
 đi vượt chướng ngại vật
 - Trò chơi “ Đua ngựa ”
I- MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng, điểm số.
- Ôn đi vượt chướng ngại vật, đi chuyển h\ướng phải trái.	
- Chơi trò chơi " Đua ngựa"
2. Kỹ năng:
- Yêu cầu học sinh thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
3. Thái độ
- Rèn ý thức tính kỷ luật cho học sinh .
II- ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
+ Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh an toàn sân tập.
+ Phương tiện: GV chuẩn bị còi, tranh ảnh 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp
1- Phần mở đầu
* Ổn định: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
* Khởi động: - chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân
- Đứng theo vòng tròn khởi động các khớp.
1-2P
1P
2P
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
2- Phần cơ bản
+ Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng...
- Tập từ 2-3L liên hoàn động tác.
- Chia tổ tập luyện theo khu vực phân công.
+ Ôn đi vượt chướng ngại vật, đỉ chuyển hướng phải trái:
- Cho HS thực hiện theo đội hình hàng dọc.
- GV quan sát sửa và khắc phục động tác sai.
+ Trò chơi “ Đua ngựa ”:
- GV giới thiệu cách chơi luật chơi, cho HS chơi thử.
- GV ĐK cho lớp chơi
- GV đánh giá nhận xét, biểu dương. 
6-8P 
6-8P
6-8P
 x x x x x
 x x x x x
 X
- ĐHC
 xxxx
 xxxx 
3. Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp và tay hát.
- GV cùng HS hệ thống lai bài
- GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà
2P
1P
2-3P
 x x x x x x 
 x x x x x x 
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Thứ năm ngày 05 tháng 12 năm 2013
THỂ DỤC – LỚP 3
 Tiết 32
 - Ôn Tập hợp hàng ngang dóng hàng điểm số, 
 đi vượt chướng ngại vật
 - Trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời ”
I- MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng, điểm số.
- Ôn đi vượt chướng ngại vật, đi chuyển h\ướng phải trái.	
- Chơi trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời”
2. Kỹ năng:
- Yêu cầu học sinh thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
3. Thái độ
- Rèn ý thức tính kỷ luật cho học sinh .
II- ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
+ Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh an toàn sân tập.
+ Phương tiện: GV chuẩn bị còi, tranh ảnh 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp
1- Phần mở đầu
* Ổn định: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
* Khởi động: - chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân
- Đứng theo vòng tròn khởi động các khớp.
1-2P
1P
2P
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
2- Phần cơ bản
+ Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng...
- Tập từ 2-3L liên hoàn động tác.
- Chia tổ tập luyện theo khu vực phân công.
+ Ôn đi vượt chướng ngại vật, đỉ chuyển hướng phải trái:
- Cho HS thực hiện theo đội hình hàng dọc.
- GV quan sát sửa và khắc phục động tác sai.
+ Trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời ”:
- GV giới thiệu cách chơi luật chơi, cho HS chơi thử.
- GV ĐK cho lớp chơi
- GV đánh giá nhận xét, biểu dương. 
6-8P 
6-8P
6-8P
 x x x x x
 x x x x x
 X
- ĐHC
 xxxx
 xxxx 
3. Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp và tay hát.
- GV cùng HS hệ thống lai bài
- GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà
2P
1P
2-3P
 x x x x x x 
 x x x x x x 
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT ĐẠY.
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TUẦN 17
 Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Bài 33 : - Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. 
 - Trò chơi : Chim về tổ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
	- Tiếp tục ôn các động tác ĐHĐN và RLTTCB đã học. 	
- Chơi trò chơi " Chim về tổ ". 
2. Kỹ năng:
- Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- Yêu cầu biết tham gia chơi tương đối chủ động.
3. Thái độ:
- Rèn ý thức và tinh thần tập thể cho học sinh.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
	Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.
	Phương tiện : Còi, dụng cụ, kẻ sẵn các vạch cho trò chơi 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LEN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu
* GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV điều khiển lớp
- Chơi trò chơi : Làm theo hiệu lệnh
- Ôn bài thể dục phát triển chung
1-2P
1P
1L
 x x x x x x
 x x x x x x
 X
2. Phần cơ bản
* Tiếp tục ôn các động tác ĐHĐN và 
RLTTCB đã học
- HS ôn bài thể dục 1 lần
+ HS tập phối hợp các động tác : tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải quay trái, đi đều 1 - 4 hàng dọc, đi chuyển hướng phải, trái
- HS tập theo tổ như đã phân công khu vực
- Thi biểu diễn giữa các tổ
+ Chơi trò chơi : Chim về tổ "
- GV nêu tên tò chơi, nhắc lại cách chơi và nội quy chơi
- HS chơi thử 1 lần sau đó chơi thật
- Sau vài lần chơi GV đổi vị tí em làm tổ thành vị tí em làm chim
8-10P
6-8P
 x x x x x
 x x x x x
 X
ĐHC
3. Phần kết thúc
* GV cùng HS hệ thống bài
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà ôn bài
1P
2-3P
 x x x x x
 x x x x x
 X
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2013
Bài 34 : Ôn đội hình đội ngũ và thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I. MỤC TIÊU:
1, Kiến thức:
	- Ôn tập hợp hàng ngang. Dóng hàng, đi đều theo 1 - 4 hàng dọc. 	
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái. 	
- Chơi trò chơi " Mèo đuổi chuột ". 
2, Kỹ Năng:
- Yêu cầu HS thực hiện được độngt ác tương đối chính xác.
- Yêu cầu HS thực hiện được động tác thuần thục.
- yêu cầu biết tham gia chơi tương đối chủ động.
3, Thái độ: HS yêu thích tập luyện TD.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ
	Phương tiện : Còi, dụng cụ, kẻ sẵn vạch cho tập đi vượt chướng ngại vật và đi chuyển hướng phải trái
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu
* GV nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- GV điểu khiển lớp
+ Cả lớp chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập
1-2P
1P
1P
 x x x x x x
 x x x x x x
 X
2. Phần cơ bản
+ Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1 - 4 hàng dọc
+ HS tập theo tổ
- Mỗi HS được tập làm chỉ huy ít nhất 1 lần.
- Cả lớp cùng tập luyện theo đội hình hàng dọc
- Từng tổ trình diễn đi đều theo 1 - 4 hàng dọc và đi chuyển hướng phải, trái.
- GV đi đến từng tổ QS, nhắc nhở, giúp đỡ HS.
+ Ôn đi vượt chướng ngại vật. đi chuyển hướng phải, trái.
- Chơi trò chơi : Mèo đuổi chuột
- HS chơi tò chơi
6-8P
5-7P
 x x x x x
 x x x x x
 X
ĐHC
3. Phần kết thúc
* GV cùng HS hệ thống bài học
- GV nhận xét chung giờ học
- Dặn HS về nhà ôn bài
2-3P
1P
 x x x x x
 x x x x x
 X
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TUẦN 18
 Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2013
Bài 35 : Đội hình đội ngũ và thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I. MỤC TIÊU:
1, Kiến thức:
	- Tiếp tục ôn đội hình đội ngũ : tập hợp hàng ngang, quay phải, quay trái, đi chuyển hướng phải trái, đi vượt chướng ngại vật thấp. 	
- Chơi trò chơi : Mèo đuổi chuột
2, Kỹ Năng:
- Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.
3, Thái độ. 
Yêu thích tập luyện thể dục.
II. ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN
	Địa điểm : trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ
	Phương tiện : Còi, kẻ sẵn vạch chơi trò chơi
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu
* GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
+ Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập
- Chơi trò chơi : Có chúng em
- Tập bài TD phát triển chung
 x x x x x x
 x x x x x x
 X
2. Phần cơ bản
* Ôn tập đội hình đội ngũ và bài tập rèn luyện tư thế cơ bản
- HS chơi trò chơi
- HS tập bài thể dục 1 lần
+ HS tập phối hợp các động tác : tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải quay trái, đi đều 1 - 4 hàng dọc, đi chuyển hướng phải, trái
- HS tập theo tổ như đã phân công khu vực
- Thi biểu diễn giữa các tổ
+ Chơi trò chơi : Mèo đuổi chuột 
- GV nêu tên trò chơi hường dấn chơi, ĐK cho HS chơi
- HS chơi trò chơi
- 
 x x x x x
 x x x x x
 X
ĐHC
3. Phần kết thúc
* GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét chung giờ học
- Dặn HS về nhà ôn bài
1P
2-3P
 x x x x x
 x x x x x
 X
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 Thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2013
Bài 36 : Sơ kết học kì I
I. MỤC TIÊU:
	- Sơ kết học kì I. Yêu cầu HS hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học, những ưu khuyết điểm trong học tập từ đó cố gắng tập luyện tốt hơn nữa.
	- Chơi trò chơi : Đua ngựa hoặc trò chơi HS ưa thích. Yêu cầu biết tham gia chơi tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN
	Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ
	Phương tiện : Còi, dụng cụ, kẻ sẵn vạch chơi trò chơi
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu
* GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV điều khiển lớp
- Chơi trò chơi : Kết bạn
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung
1-2p
1-2p
 x x x x x x
 x x x x x x
 X
2. Phần cơ bản
* GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
- Bài thể dục phát triển chung 8 động tác.
- Thể dục rèn luyện tư thế kĩ năng vận động cơ bản : Đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải trái.
- Trò chơi vận động : Tìm người chỉ huy, Thi đua xếp hàng, Mèo đuổi chuột, Chim về tổ, Đua ngựa
+ Chơi trò chơi : Đua ngựa
- GV nêu tên trò chơi hướng dẫn chơi.
10-13P
4-5P
 x x x x x
 x x x x x
 X
3. Phần kết thúc
* GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà ôn bài
2-3P
1P
 x x x x x
 x x x x x
 X
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TUẦN 19
 Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2013
Bài 37 : Trò chơi : Thỏ nhảy.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
	- Ôn các bài tập RLTTCB. 	
- Học trò chơi : Thỏ nhảy. 
2. Kĩ năng:
- Yêu cầu thực hiện được ở mức tơng đối chính xác.
- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được ở mức ban đầu.
3, Thái độ:
 	- Học sinh yêu thích môn học.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN
	Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.
	Phương tiện : Còi, dụng cụ, kẻ sẵn vạch.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu
* GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV điều khiển lớp
- Chơi trò chơi : Bịt mắt bắt dê.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp
1-2P
2P
1P
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
2. Phần cơ bản.
* Ôn các bài tập RLTTCB
* HS thực hiện 2 x 3 lần, Tập theo đội hình hàng dọc, theo dòng nước chảy.
- GV cho HS ôn lại các động tác đi theo vạch kẻ thẳng, đi hai tay chống hông, đi kiếng gót, đi vượt chướng ngại vật, đi chuyển hướng phải trái.
- GV cho HS ôn theo từng tổ
- GV bao quát lớp khi HS tập.
+ Làm quen với TC : Thỏ nhảy
- GV nêu tên trò chơi
- GV làm mẫu
- Trước khi tập GV cho HS khởi động kĩ khớp cổ chân, đầu gối
12-14P
10-12P
 x x x x x
 x x x x x
 X
- ĐHC
 xxxx
 xxxx 
3. Phần kết thúc
* Đứng vỗ tay, hát.
- Đi thành vòng tròn xung quanh sân tập hít thở sâu
- Gv hệ thống bài 
- GV nhận xét giao bài tập VN
 x x x x x x 
 x x x x x x 
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 Thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2013
Bài 38 : ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ. TRÒ CHƠI: “THỎ NHẢY”.
I. MỤC TIÊU:
1, Kiến thức:
	- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, tiển khai đội hình để tập bài thể dục phát triển chung. 
	- Chơi trò chơi : Thỏ nhảy. 
2, Kỹ Năng:
- Yêu cầu thực hiện thuần thục kĩ năng ở mức tương đối chủ động.
- Yêu cầu biết cách chơi và chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động.
3, Thái độ:
- Học sinh yêu thích môn học.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN
	Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.
	Phương tiện : Còi, dụng cụ.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu
* GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
* HS chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập theo nhịp hô của GV.
- GV điều khiển lớp
- Trò chơi " Chui qua hầm "
1-2P
2P
1P
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
2. Phần cơ bản.
* Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
+ Cả lớp cùng thực hiện, mỗi động tác 2, 3 lần.
- HS tập luyện theo tổ ( HS thay nhau điều khiển cho các bạn tập luyện ) 
- GV đi đến từng tổ sửa sai cho HS
+ Cả lớp tập liên hoàn các động tác theo lệnh.
+ Chơi trò chơi " Thỏ nhảy "
- GV nêu tên trò chơi và tóm tắt lại cách chơi
- Trước khi chơi GV cho HS khởi động các k

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an the duc_12253055.doc