Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 7 - Cùng học, cùng chơi (tiết 2)

Thực hành kỹ năng sống

Bài 7: CÙNG HỌC, CÙNG CHƠI (Tiết 2)

I/ Mục tiêu:

- Hiểu được tầm quan trọng của việc cùng học, cùng chơi.

- Biết cùng học, cùng chơi, tham gia tích cực các hoạt động của trường.

II/ Phương tiện dạy học:

- GV: SGV thực hành kỹ năng sống.

- HS: SGK thực hành kỹ năng sống.

III/ Tiến trình dạy:

I/ Ổn định:

II/ Bài cũ:

- Em hãy những việc nên làm để việc cùng học, cùng chơi tốt hơn?

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

III/ Bài mới:

a) Khám phá:

- Ở tiết 1, Các em đã biết được một số việc làm để cho việc cùng học, cùng chơi được tốt hơn. Bài học ngày hôm nay, sẽ giúp chúng ta tiếp tục biết thêm những cách giúp việc cùng học, cùng chơi tốt hơn và những hành động nên tránh khi cùng học, cùng chơi. Đó là bài: Cùng học, cùng chơi (Tiết 2)

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 736Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 7 - Cùng học, cùng chơi (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực hành kỹ năng sống
Bài 7: CÙNG HỌC, CÙNG CHƠI (Tiết 2)
I/ Mục tiêu:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc cùng học, cùng chơi.
- Biết cùng học, cùng chơi, tham gia tích cực các hoạt động của trường.
II/ Phương tiện dạy học:
- GV: SGV thực hành kỹ năng sống.
- HS: SGK thực hành kỹ năng sống.
III/ Tiến trình dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
I/ Ổn định:
II/ Bài cũ:
- Em hãy những việc nên làm để việc cùng học, cùng chơi tốt hơn?
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét
III/ Bài mới:
a) Khám phá: 
- Ở tiết 1, Các em đã biết được một số việc làm để cho việc cùng học, cùng chơi được tốt hơn. Bài học ngày hôm nay, sẽ giúp chúng ta tiếp tục biết thêm những cách giúp việc cùng học, cùng chơi tốt hơn và những hành động nên tránh khi cùng học, cùng chơi. Đó là bài: Cùng học, cùng chơi (Tiết 2)
b) Kết nối: nêu miệng
Mục tiêu: HS nhận biết được những việc làm giúp em cùng học, cùng chơi tốt hơn.
- GV cho HS quan sát hình
- GV cho các nhóm trình bày: 
- Các em hãy nêu những việc làm giúp em cùng học, cùng chơi tốt hơn:
- Em đã làm được những việc nào đã nêu trên.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: những việc làm giúp em cùng học, cùng chơi tốt hơn:
{ Ghi nhận ý kiến
{ Đóng góp ý kiến
{ Giúp đỡ nhau
{ Đoàn kết, hòa đồng
{ Trao đổi với bạn bè.
{ Nhiệt tình tham gia
c. Thực hành:
*Hoạt động 2: Nhóm đôi
Mục tiêu: Biết được những hành động nên tránh khi cùng học, cùng chơi.
GV hỏi:
+ Em nêu những hành động nên tránh khi cùng học, cùng chơi.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: Ở trên là những hành động không nên làm khi cùng học, cùng chơi. Các em cần hết sức tránh.
*Hoạt động 3: Tập thể
Mục tiêu: Biết được lợi ích khi cùng học, cùng chơi
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu các lợi ích khi cùng học, cùng chơi:
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét
c/ Vận dụng:
- Hôm nay, chúng ta học bài gì?
4. Củng cố:
- Em hãy kể những việc giúp em cùng học cùng chơi tốt hơn.
5. Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Năng khiếu của em
- HS hát.
- HS trả lời: Nhiệt tình tham gia, động viên bạn bè,
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và nhắc lại tên tựa bài:
Cùng học, cùng chơi (Tiết 2)
- HS quan sát hình
- Các nhóm trình bày:
- HS nêu:
{ Hình 1: Ghi nhận ý kiến
{ Hình 2: Đóng góp ý kiến
{ Hình 3: Giúp đỡ nhau
{ Hình 4: Đoàn kết, hòa đồng
{ Hình 5: Trao đổi với bạn bè.
{ Hình 6: Nhiệt tình tham gia
- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
HS trả lời:
+ Những hành động nên tránh khi cùng học, cùng chơi:
l Chê bai bạn bè
l Đỗ lỗi cho người khác
l Chia bè cánh
l Bắt nạt nhau
l Không có trật tự
l Trốn học đi chơi
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và nhắc lại.
- HS trả lời:
+ Công việc hoàn thành nhanh
+ Nhiều ý tưởng hay
+ Tinh thần vui vẻ, thoải mái
+ Học tập hiệu quả
+ Hiểu bạn bè hơn
+ Có kĩ năng làm việc nhóm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- Hôm nay, chúng ta học bài: Cùng học, cùng chơi (tiết 2)
- Những cách giúp em giải quyết vấn đề trong học tập:
{ Ghi nhận ý kiến
{ Đóng góp ý kiến
{ Giúp đỡ nhau
{ Đoàn kết, hòa đồng
{ Trao đổi với bạn bè.
{ Nhiệt tình tham gia
- HS lắng nghe
An Tây, ngày tháng năm
GV soạn giảng
An Tây, ngày tháng năm
Khối trưởng
Trịnh Thị Hoàng Loan

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 7 Cùng học cùng chơi (tiết 2).doc