Giáo án Tiếng việt 5 - Tuần 18 - Tiết 7: Luyện tập

Tiếng Việt

Tiết 7 : LUYỆN TẬP

I . MỤC TIÊU :

1 . Kiến thức :

- HS đọc hiểu bài văn miêu tả dòng sông , cánh buồm

2 . Kỹ năng :

- Biết là bài tập lựa chọn câu trả lời đúng .

- Biết đặt tên cho bài văn , biết tìm từ đồng nghĩa , trái nghĩa , quan hệ từ , .

3 . Thái độ :

- Giáo dục HS tính cẩn thận , trung thực .

* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)

II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1 . KN giao tiếp – tự nhận thức :

- Trao đổi với bạn về nội dung bài văn , biết sử dụng các từ ngữ trong giao tiếp .

2 . KN ra quyết định :

- Biết tìm từ đồng nghĩa , trái nghĩa, quan hệ từ để thực hiện bài tập cho đúng .

3 . KN kiên định :

- Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập .

III . CHUẨN BỊ :

· GV : bảng phụ ghi các bài tập .

· HS : bút , giấy nháp .

IV . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 387Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng việt 5 - Tuần 18 - Tiết 7: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiếng Việt
Tiết 7 : LUYỆN TẬP 
I . MỤC TIÊU : 
1 . Kiến thức : 
- HS đọc hiểu bài văn miêu tả dòng sông , cánh buồm 
2 . Kỹ năng : 
- Biết là bài tập lựa chọn câu trả lời đúng . 
- Biết đặt tên cho bài văn , biết tìm từ đồng nghĩa , trái nghĩa , quan hệ từ ,.
3 . Thái độ : 
- Giáo dục HS tính cẩn thận , trung thực .
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1 . KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Trao đổi với bạn về nội dung bài văn , biết sử dụng các từ ngữ trong giao tiếp .
2 . KN ra quyết định : 
- Biết tìm từ đồng nghĩa , trái nghĩa, quan hệ từ để thực hiện bài tập cho đúng .
3 . KN kiên định : 
- Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập .
III . CHUẨN BỊ : 
GV : bảng phụ ghi các bài tập .
HS : bút , giấy nháp .
IV . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
PHƯƠNG
PHÁP 
1. Khởi động : 
2. Bài cũ : Ôn tập 
- Yêu cầu HS tìm từ đồng nghĩa với từ : biên cương .
- Yêu cầu HS đặt câu có từ đầu ( hay từ ngọn ) được dùng với nghĩa chuyển .
- GV nhận xét.
3. Bài mới : 
4. Phát triển các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS
làm bài tập từ câu 1 à câu 6 .
Mục tiêu : HS thực hành làm bài tập 
- Yêu cầu HS đọc thầm bài những cánh buồm và tự trả lời các câu hỏi từ 1 à 6 .
- GV lưu ý HS : cần chú ý đến đặc điểm của dòng sông cả 4 mùa ; màu sắc của cánh buồm .
- Lưu ý những từ đồng nghĩa có trong bài .
- Yêu cầu HS trình bày kết quả .
- GV nhận xét – chốt ý đúng .
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm các câu còn lại .
Mục tiêu : HS xác định đúng theo yêu cầu đề bài .
- Yêu cầu HS làm câu 7 à câu 10 .
- Yêu cầu HS sửa bài .
- GV nhận xét – chốt ý đúng .
5 . Củng cố – Dặn dò : 
- Chuẩn bị : Luyện tập .
- Nhận xét tiết học .
- Hát .
- HS làm bảng con .
- HS lần lượt đặt câu .
- Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp 
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV 
- HS lần lượt trình bày .
- Lớp nhận xét .
- Câu 1 : B 
- Câu 2 : A 
- Câu 3 : C 
- Câu 4 : C 
- Câu 5 : B 
- Câu 6 : B .
Hoạt động lớp 
- HS làm, sửa bài 
– Lớp theo dõi, nhận xét .
- Các từ đồng nghĩa với từ to lớn : khổng lồ - lớn .
- Câu 8 : Cặp từ trái nghĩa : lên – về ; ngược – xuôi .
- Câu 9 : là từ đồng âm .
- Câu 10 : các quan hệ từ là còn , thì , như .
Kiểm tra
KNS
Thực hành
KNS
Luyện tập
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docKE CHUYEN.doc