Giáo án Tin học 3 - Chủ đề 3 - Bài 4: Chọn phông chữ, cõ chữ

BÀI 4 : CHỌN PHÔNG CHỮ, CỠ CHỮ (TIẾT 1 )

I. MỤC TIÊU:

 - Biết cách chọn được phông chữ, cỡ chữ khi soạn thảo văn bản.

II. CHUẨN BỊ:

 - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.

- Học sinh: dụng cụ học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Bài cũ:

- Em hãy khởi động Word và gõ các từ theo mẫu sau: soạn thảo, trình chiếu, cỡ chữ?

à Nhận xét + tuyên dương.

3. Bài mới: Chọn phông chữ, cỡ chữ (tiết 1)

 * Hoạt động 1: Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa hai đoạn văn bản dưới đây.

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 929Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 3 - Chủ đề 3 - Bài 4: Chọn phông chữ, cõ chữ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
BÀI 4 : CHỌN PHÔNG CHỮ, CỠ CHỮ (TIẾT 1 )
I. MỤC TIÊU:
	- Biết cách chọn được phông chữ, cỡ chữ khi soạn thảo văn bản.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy khởi động Word và gõ các từ theo mẫu sau: soạn thảo, trình chiếu, cỡ chữ?
à Nhận xét + tuyên dương.
3. Bài mới: Chọn phông chữ, cỡ chữ (tiết 1)	
	* Hoạt động 1: Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa hai đoạn văn bản dưới đây.
	- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi để tìm ra điểm giống nhau và khác nhau. Quan sát HS. 	- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhóm khác nhận xét.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Hoạt động 2: Chọn phông chữ, cỡ chữ
	a) Em hãy chỉ ra vị trí của các nút lệnh sau trên thẻ Home trong phần mềm Word.
	- Cho HS quan sát các nút lệnh bằng tranh, ảnh.
	- Gọi 2-3 HS chỉ ra vị trí của các nút sau trên thẻ Home. HS khác nhận xét.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	b) Thực hiện các thao tác ở cột "Thao tác", sau đó quan sát thay đổi trên màn hình, điền vào chỗ chấm () để được câu đúng.
Thao tác
Kết quả trên màn hình
Chọn nút lệnh mũi tên bên phải ô phông chữ.
Xuất hiện danh sách các phông chữ để lựa chọn.
Chọn phông chữ Times New Roman, sau đó gõ vài từ.
Chữ hiện ra trên trang soạn thảo có phông là Times New Roman, cỡ chữ là 
Chọn nút lệnh mũi tên bên phải ô cỡ chữ
Xuất hiện danh sách các số thể hiện kích cỡ chữ khác nhau.
Chọn số 20 rồi gõ vài từ.
Chữ hiện lên có cỡ
	- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy quan sát thay đổi trên màn hình.
	* Hoạt động 2: Thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho một phần văn bản
	Đọc thông tin trong hình rồi trao đổi với bạn về cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho phần văn bản theo hướng dẫn
	- Chọn phần văn bản cần điểu chỉnh bằng cách đưa con trỏ đến đầu phần văn bản, nhấn giữ nút trái chuột, kéo đến cuối phần văn bản rồi thả nút chuột.
	- Chọn tiếp phông chữ, cỡ chữ,... Khi đó cả phần văn bản đã chọn được điều chỉnh theo ý muốn.
	- GV cho học sinh soạn thảo một đoạn văn bản ngắn.
	- Yêu cầu HS tiến hành thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho đoạn văn bản vừa soạn.
	- GV cho các bạn quan sát một vài bạn có kết quả làm bài tốt.
	- Nhận xét và tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách chọn phông chữ, cỡ chữ; cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho một phần VB.
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Chọn phông chữ, cỡ chữ (tiết 2)
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Thảo luận theo nhóm đôi để tìm ra điểm giống nhau và khác nhau.
- Trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Quan sát hình ảnh các nút lệnh.
- Chỉ ra vị trí của các nút lệnh sau trên thẻ Home.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.
- Đọc thông tin và làm theo hướng dẫn.
- Soạn thảo một đoạn văn bản ngắn.
- Thực hành thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho đoạn văn bản.
- Quan sát và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tuần:	....................
Tiết:	.....................
Ngày soạn:	.
Ngày dạy:	.
	.
	.	
BÀI 4 : CHỌN PHÔNG CHỮ, CỠ CHỮ (TIẾT 2 )
I. MỤC TIÊU:
	- Biết cách chọn được phông chữ, cỡ chữ khi soạn thảo văn bản.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.
- Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1ph
3ph
33ph
3ph
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 
- Em hãy thay đổi đoạn văn bản sau với phông chữ là Arial và cỡ chữ 18?
à Nhận xét + tuyên dương.
3. Bài mới: Chọn phông chữ, cỡ chữ (tiết 2)	
	* Hoạt động 1: Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa hai đoạn văn bản dưới đây.
	- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi để tìm ra điểm giống nhau và khác nhau. Quan sát HS. 	- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhóm khác nhận xét.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	2. Soạn văn bản theo mẫu và lưu văn bản vào máy tính.
Sa Pa
Sa Pa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, một vùng đất.... có nhiều cảnh sắc thơ mộng, hấp dẫn.
(Nguồn: Internet)
	- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. Quan sát để tuyên dương những HS làm tốt và kịp thời giúp đỡ HS gặp khó khăn.
	- Hiển thị bài làm của một số nhóm cho cả lớp cùng xem nhận xét và rút kinh nghiệm.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	* Lưu ý: Khi soạn thảo văn bản, em nên sử dụng thống nhất loại phông chữ, cỡ chữ để văn bản rõ ràng và dễ đọc.
	* Hoạt động 2: Hoạt động ứng dụng, mở rộng
	1. Gõ một đoạn văn bản (khoảng 5 dòng) về chủ đề giới thiệu các thành viên trong gia đình, sau đó chọn phông chữ, cỡ chữ theo ý thích.
	- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. Quan sát để kịp thời giúp đỡ HS gặp khó khăn.
	- Hiển thị bài làm của một số nhóm.
	- Nhận xét và tuyên dương.
	2. Trao đổi với bạn, tìm hiểu chức năng của các nút lệnh chữ Text Highlight Color; Font Color trong thẻ Home.
	- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm máy, tìm hiểu chức năng các nút lệnh Text Highlight Color; Font Color trong thẻ Home.
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Nhận xét và tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại cách chọn phông chữ, cỡ chữ; cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho một phần VB.
- Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Chọn kiểu chữ, căn lề (tiết 1)
- Thực hiện, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe và nhớ lại.
- Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.
- Quan sát và nhận xét.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.
- Quan sát, nhận xét và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.
- Quan sát và nhận xét.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Thảo luận tìm hiểu chức năng các nút lệnh Text Highlight Color; Font Color trong thẻ Home.
- Trình bày kết quả thảo luận. Nhóm khác lắng nghe và NX.
- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD3 Bai 4 Chon phong chu co chu_12258715.doc