Giáo án Tin học 5 - Tuần 9 - Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản

 Tiết 17 Bài 4: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN,

ĐÁNH SỐ TRANG TRONG VĂN BẢN (Tiết 1)

A. MỤC TIÊU

- Biết cách định dạng trang văn bản, biết cách đánh số trang trong văn bản.

- Định dạng được trang văn bản và đánh được số trang trong văn bản.

- HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức bảo vệ tài sản trong PMáy

B. CHUẨN BỊ

 - SGK, Máy tính, máy chiếu, đồ dùng dạy học, phần mềm soạn thảo văn bản

 - SGK, vở ghi, đồ dùng học tập .

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

I. Khởi động (5’)

 - Ổn định tổ chức

 - Lên mở cửa sổ Word và chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản?

 GV nhận xét khen gợi học sinh

- Giờ trước chúng ta đã làm quen với phần mềm Word hôm nay chúng ta sang bài 4: Định dạng văn bản, đánh số trang trong văn bản

II. Phát triển bài (27’)

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN :

1. Tạo một văn bản mới:

?Nêu cách khởi động phần mềm Word?

- Cho HS khởi động phần mềm Word

?Làm thế nào để có được nhiều trang trắng liên tiếp?

- Cho HS thao tác tạo 5 trang trắng

- Cho 2 nhóm đại diện báo cáo kết quả làm được

2. Tạo đường viền cho trang văn bản:

?Để chọn đường viền cho trang văn bản ta chọn thẻ nào?

- GV thao tác mẫu

?Nêu cách tạođường viền cho trang?

- GV chốt lại.

B1: Chọn thẻ Page Layout → Page Borders → chọn mục Page Borders

B2: - Tại Art → chọn kiểu đường viền → OK

 - Style → chọn kiểu ở khung Preview

- Cho HS thao tác

3. Đánh số trang:

?Nêu cách đánh số trang?

- GV chốt lại. Chọn thẻ Insert → → chọn vị trí đặt số

- GV thao tác mẫu

- Cho HS thao tác

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 546Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 5 - Tuần 9 - Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9:	 
Ngày giảng: Thứ 3 ngày 31/10/2017 lớp 5A tiết 1 buổi chiều 
 Tiết 17 Bài 4: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN,
ĐÁNH SỐ TRANG TRONG VĂN BẢN (Tiết 1)
A. MỤC TIÊU
- Biết cách định dạng trang văn bản, biết cách đánh số trang trong văn bản.
- Định dạng được trang văn bản và đánh được số trang trong văn bản.
- HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức bảo vệ tài sản trong PMáy
B. CHUẨN BỊ
 - SGK, Máy tính, máy chiếu, đồ dùng dạy học, phần mềm soạn thảo văn bản
 - SGK, vở ghi, đồ dùng học tập	.	
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
I. Khởi động (5’)
 - Ổn định tổ chức 
 - Lên mở cửa sổ Word và chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản?
 GV nhận xét khen gợi học sinh 
- Giờ trước chúng ta đã làm quen với phần mềm Word hôm nay chúng ta sang bài 4: Định dạng văn bản, đánh số trang trong văn bản 
- HS hát
- HS lên thao tác trên máy 
- HS viết bài vào vở
II. Phát triển bài (27’)
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN : 
1. Tạo một văn bản mới: 
?Nêu cách khởi động phần mềm Word?
- Cho HS khởi động phần mềm Word
?Làm thế nào để có được nhiều trang trắng liên tiếp?
- Cho HS thao tác tạo 5 trang trắng
- Cho 2 nhóm đại diện báo cáo kết quả làm được 
2. Tạo đường viền cho trang văn bản:
?Để chọn đường viền cho trang văn bản ta chọn thẻ nào?
- GV thao tác mẫu
?Nêu cách tạođường viền cho trang?
- GV chốt lại.
B1: Chọn thẻ Page Layout → Page Borders → chọn mục Page Borders
B2: - Tại Art → chọn kiểu đường viền → OK
 - Style → chọn kiểu ở khung Preview
- Cho HS thao tác
3. Đánh số trang:
?Nêu cách đánh số trang?
- GV chốt lại. Chọn thẻ Insert → → chọn vị trí đặt số 
- GV thao tác mẫu 
- Cho HS thao tác
Tạo một văn bản mới
- HS nêu
- HS khởi động phần mềm Word
- HS trả lời. Để tạo được nhiều trang trắng liên tiếp em giữ phím Ctrl + gõ phím Enter
- HS thao tác tạo 5 trang trắng
- 2 nhóm đại diện báo cáo kết quả làm được
Tạo đường viền cho trang văn bản
- HS trả lời. chọn thẻ 
- HS quan sát
- HS trả lời
- HS ghi bài
- HS thao tác
Đánh số trang
- HS nêu
- HS ghi bài
- HS quan sát
- HS thao tác
III. Kết thúc (3’)
- GV khái quát lại kiến thức trong tiết dạy
- Về nhà tập tạo đường viền cho trang văn bản và đánh số trang cho thành thạo và đọc trước phần hoạt động ứng dụng, mở rộng
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe 
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 1/11/2017 lớp 5A tiết 1 buổi chiều 
Tiết 18 : Bài 4: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN,
ĐÁNH SỐ TRANG TRONG VĂN BẢN (Tiết 2)
A. MỤC TIÊU
- Biết cách định dạng trang văn bản, biết cách đánh số trang trong văn bản.
- Định dạng được trang văn bản và đánh được số trang trong văn bản.
- HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức bảo vệ tài sản trong PMáy
B. CHUẨN BỊ
 - SGK, Máy tính, máy chiếu, đồ dùng dạy học, phần mềm soạn thảo văn bản
 - SGK, vở ghi, đồ dùng học tập	
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
I. Khởi động (5’)
 - Ổn định tổ chức 
 - Lên mở cửa số Word chọn kiểu trình bày có sẵn và gõ vào 1 dòng bài “Quốc Ca”
 GV nhận xét khen gợi học sinh 
- Hôm nay chúng ta sang bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản 
- HS hát
- HS lên thao tác trên máy 
- HS viết bài vào vở
II. Phát triển bài (27’)
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 
- A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH : 
- Cho HS thực hành theo SGK trang 49
- GV hướng dẫn các em tạo một bảng gồm 5 cột 6 hàng
 Nháy chọn thẻ Insert → Table
→ lựa chọn số cột cần
- GV các em chỉ cần chọn đủ số cột cần, còn số hàng thì chỉ việc nháy chuột vào ô cuối của cột cuối và gõ phím Tab là sẽ được thêm hàng
- Cho HS tạo một bảng gồm 6 cột và 5 hàng
- GV hướng dẫn cách chen hình ảnh vào văn bản.
Chọn thẻ Insert → Picture hoặc ClipArt
- GV thao tác mẫu
- Cho HS chèn một ảnh từ Clip Art
?Nêu cách lưu tệp tin?
- Các em lưu tệp với tên “BÀI 4 ĐỊNH DẠNG”
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG MỞ RỘNG:
- Cho HS thực hiện các yêu cầu theo SGK trang 49 và 50
- GV hướng dẫn HS tạo tiêu đề đầu và cuối trang
* Tạo tiêu đề đầu trang.
Chọn thẻ Insert → chọn lệnh Header
→ chọn kiểu 
- Cho HS thao tác tạo tiêu đề với tên
“Trường tiểu học”
* Tạo tiêu đề cuối trang.
Chọn thẻ Insert → Footer → chọn kiểu
- Cho HS tạo tiêu đề cuối trang và ghi họ tên của em
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
- Cho HS đọc phần ghi nhớ
-HS thực hành theo SGK trang 49
- HS lắng nghe và quan sát
- HS tạo một bảng gồm 6 cột và 5 hàng
- HS quan sát
- HS chèn một ảnh từ Clip Art
- HS nêu
- lưu tệp với tên “BÀI 4 ĐỊNH DẠNG” - HS báo cáo kết quả đã làm được
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG MỞ RỘNG
- HS thực hiện các yêu cầu theo SGK trang 49 và 50
- HS quan sát
- HS thao tác tạo tiêu đề với tên
“Trường tiểu học”
- HS quan sát
HS tạo tiêu đề cuối trang và ghi họ tên của em
- HS báo cáo kết quả đã làm được
- HS đọc phần ghi nhớ
III. Kết thúc (3’)
- GV khái quát lại kiến thức trong tiết dạy
- Về nhà tập tạo đường viền cho trang, tạo bảng, chèn hình ảnh, đánh số trang và tạo tiêu đề đầu, cuối trang. đọc trước bài 5: Thực hành tổng hợp SGK Tr51.52
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe 
NHẬN XÉT CỦA BGH

Tài liệu đính kèm:

  • docCD2 Bai 4 Dinh dang van ban danh so trang trong van ban_12171405.doc