Giáo án Tin học 6 - Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành

A.Mục tiêu :

 Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng

1. Về kiến thức:

- Hiểu và trả lời được câu hỏi: Vì sao my tính cần cĩ hệ điều hành dựa trên các ý tưởng đ đưa ra ở hai quan st trong sch gio khoa.

2. Về kỹ năng:

- Củng cố lại kiến thức đ học, nu vấn đề học sinh vận dụng kiến thức giải các bài tập

3. Về thái độ:

- Cĩ tính cẩn thận, bảo quản cơ sở vật chất.

B. Chuẩn bị :

- GV: Giáo án, SGK, phịng my.

- HS : Xem trước bài + SGK

C. Các hoạt động trên lớp:

1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Tiến hành:

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 626Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 10
Tiết: 19 + 20
Ngày soạn: 
CHƯƠNG – HỆ ĐIỀU HÀNH
§9. VÌ SAO CẦN CĨ HỆ ĐIỀU HÀNH
§1. THƠNG TIN VÀ TIN HỌC
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng
1. Về kiến thức: 
- Hiểu và trả lời được câu hỏi: Vì sao máy tính cần cĩ hệ điều hành dựa trên các ý tưởng đã đưa ra ở hai quan sát trong sách giáo khoa.	
2. Về kỹ năng:
- Củng cố lại kiến thức đã học, nêu vấn đề học sinh vận dụng kiến thức giải các bài tập
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận, bảo quản cơ sở vật chất.
B. Chuẩn bị : 
- GV: Giáo án, SGK, phịng máy.
- HS : Xem trước bài + SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
1. Các quan sát
Quan sát 1:
Hệ thống này cĩ nhiệm vụ phân luồng cho các phương tiện, đĩng vai trị điều khiển hoạt động giao thơng.
Quan sát tranh ở Đại hội liên đội trường:
- Người điều khiển cĩ vai trị rất quan trọng trong việc điều khiển mọi hoạt động của Đại hội 
Quan sát 2:
- Thời khố biểu cĩ vai trị rất quan trọng trong việc điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường.
- Nhận xét: Mọi hoạt động trong cuộc sống muốn suơn sẽ cần cĩ một chương trình điều khiển.
- GV: Hãy quan sát tranh ở quan sát 1
- Yêu cầu HS hoạt động nhĩm và trả lời các câu hỏi:
? Nếu khơng cĩ đèn giao thơng và người điều khiển thì điều gì xãy ra? Hệ thống đèn giao thơng cĩ nhiệm vụ gì?
® GV: Kiểm tra các nhĩm hoạt động, chỉnh sửa nội dung các nhĩm trình bày.
- GV: Đưa ra nhận xét và kết luận cuối cùng.
* Quan sát tranh ở Đại hội liên đội trường:
- GV: Giả sử khơng cĩ người điều khiển thì điều gì sẽ xảy ra?
? hãy cho biết vai trị của người điều khiển?
- GV: nhận xét và kết luận cuối cùng.
* Quan sát 2:
? Khơng cĩ thời khố biểu thì điều gì sẽ xãy ra? Vậy thời khố biểu cĩ vai trị như thế nào?
- Yêu cầu HS hoạt động thảo luận nhĩm
- GV: Kiểm tra các nhĩm hoạt động, chỉnh sửa nội dung các nhĩm trình bày.
- GV: Đưa ra nhận xét và kết luận cuối cùng: Từ hai quan sát trên em hãy đưa ra nhận xét về vai trị của các phương tiện điều khiển?
- Các nhĩm hoạt động trả lời, thảo luận giữa các nhĩm với nhau để đưa ra kết luận.
- HS trả lời
- Các nhĩm hoạt động trả lời, thảo luận giữa các nhĩm với nhau để đưa ra kết luận.
- HS tổng hợp kết quả của nhĩm và đưa ra kết luận
Hoạt động 2
2. Cái gì điều khiển máy tính?
- Hệ điều hành tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận của máy tính sao cho nĩ hoạt động nhịp nhàng và chính xác.
- Hệ điều hành thực hiện:
+ Điều khiển các thiết bị (phần cứng).
+ Tổ chức việc thực hiện chương trình.
- GV: Vì sao máy tính cần cĩ hệ điều hành
® GV: nhận xét và đưa ra kết luận
- HS trả lời
- HS phát biểu ý kiến, các học sinh khác nhận xét
4. Củng cố: 
1/ Hãy quan sát các hiện tượng trong xã hội và trong cuộc sống xung quanh tương tự hai quan sát đã nêu và đưa ra nhận xét của mình
HS: Trong cuộc sống và trong xã hội khơng thể thiếu các phương tiện điều khiển 
Ví dụ: Hoạt động thư viện hay đợt tổng vệ sinh trường lớp, một rạp hát
2/ Vì sao nhà trường lại rất cần cĩ một thời khố biểu học tập cho tất cả các lớp?
® Vì Thời khố biểu cĩ vai trị rất quan trọng trong việc điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường.
5- Dặn dị: 
+ Xem lại nội dung đã học tìm thêm những ví dụ về vai trị điểu khiển trong cuộc sống xung quanh. 
+ Xem trước Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6 _T19+20.doc