Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

I. Mục tiêu:

 - Biết sơ lược cấu trúc chung của máy tính điện tử và một vài thành phần quan trọng nhất của máy tính cá nhân.

 - Biết khái niệm phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tính.

 - Biết được máy tính hoạt động theo chương trình

 - Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác.

II. Phương pháp:

- Đặt vấn đề học sinh trao đổi

- Học sinh đọc sách giáo khoa và tổng kết

III. Chuẩn bị:

 - Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có) hoặc hình ảnh minh hoạ.

 - Học sinh: sách, tập, viết.

IV. Nội dung:

 1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp

 2- KTBC: Học sinh 1: Nêu một số khả năng to lớn và hạn chế của máy tính

 + Học sinh 2: Hãy cho biết có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?

 3- Bài mới:

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1036Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài 4.	MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH
I. Mục tiêu:
	- Biết sơ lược cấu trúc chung của máy tính điện tử và một vài thành phần quan trọng nhất của máy tính cá nhân.
	- Biết khái niệm phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tính.
	- Biết được máy tính hoạt động theo chương trình
	- Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác.	
II. Phương pháp:
Đặt vấn đề học sinh trao đổi
Học sinh đọc sách giáo khoa và tổng kết
III. Chuẩn bị:
	- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có) hoặc hình ảnh minh hoạ.
	- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
	1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
	2- KTBC: Học sinh 1: Nêu một số khả năng to lớn và hạn chế của máy tính
	 + Học sinh 2: Hãy cho biết có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
	3- Bài mới:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Nội dung
GV nêu vấn đề: Hãy nhắc lại mô hình hoạt động thông tin của con người
GV chia lớp thành các nhóm (mỗi bàn 01 nhóm).
? Các nhóm thảo luận những nội dung sau:
-> Lấy ví dụ trong thực tế quá trình xử lý thông tin.
-> Quá trình đó gồm mấy bước.
-> Các bước đó là gì.
-> Mối liên hệ các bước đó.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có)
GV. Tổng hợp ý kiến
GV. Tổng hợp, nêu sơ đồ. 
- GV. Nêu vấn đề:
- Ngày nay máy tính có mặt ở rất nhiều gia đình, công sở, 
- Các chủng loại máy tính cũng khác nhau. Ví dụ: Máy tính để bàn, xách tay,
*) Vậy cấu trúc của một máy tính gồm những phần nào.
GV. Yêu cầu các nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi sau: 
- Máy tính gồm những phần nào.
HS. Nhận xét nhóm đã trả lời, bổ sung (nếu có).
GV. Cho học sinh quan sát bộ máy vi tính
- GV: Kết luận
GV. Phân biệt rõ cụm từ : thiết bị vào và thiết bị ra với thiết bị vào ra.
-HS. Nêu khái niệm chương trình.
GV. Chúng ta tìm hiểu từng bộ phận của máy tính:
GV. Thế nào gọi là Bộ xử lý trung tâm?
GV. Liên hệ với con người thì CPU tương ứng với phần nào.
GV. Thế nào gọi là bộ nhớ ?
GV. Các nhóm thảo luận cho biết:
-> Thế nào là bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài.
-> Phân biêt sự giống và khác nhau của bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.
GV. Tổng hợp:
GV. Vậy Chiếc đĩa mềm, USB thuộc loại bộ nhớ nào.
GV. Thuyết trình: Ví dụ như để đo cân nặng con người ta đùng đơn vị đo là Kg, gam,..
Vậy trong máy tính để đo dung lượng nhớ người ta dùng đơn vị nào ?
GV. Các nhóm quan sát hình vẽ:
Cho biết thiết bị nào là thiết bị vào, thiết bị ra.
Tiết 2
3. Máy tính là một công cụ xử lý thông tin
GV: Cho học sinh thấy được mô hình hoạt động ba bước của máy tính
4. Phần mềm và phân loại phần mềm
 Ngoài các thiết bị phần cứng thì máy tính cần gì nữa để hoạt động được
Phần mềm máy tính được chia thành mấy loại?
- Học sinh phát biểu lại mô hình hoạt động thông tin của con người.
Nhập
(INPUT)
Xuất
(OUTPUT)
Xử lý
- Các nhóm suy nghĩ và trả lời 
- Một vài nhóm trả lời các nhóm khác nhận xét.
- Học sinh nhìn hình trong sách để phân biệt
- Các nhóm tiến hành thảo luận và chuẩn bị thuyết trình các nhóm còn lại chuẩn bị bổ sung
HS trả lời:
Là bộ não của máy tính, thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển, điều phối mọi hoat động của máy tính.
HS: Trả lời 
HS: Các nhóm thảo luận
HS. Trả lời.
- HS quan sát hình và cho biết các thiết bị vào ra
HS: Trả lời
HS: Trả lời 
Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính
1. Mô hình quá trình ba bước:
Kết luận: Quá trình xử lý thông tin bắt buộc phải có 3 bước, theo trình tự nhất định (sơ đồ trên)
2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử
- Cấu trúc máy tính gồm các khối chứng năng: Bộ xử lý trung tâm, thiết bị vào và thiết bị ra, bộ nhớ. .
Khái niệm chương trình:
Chương trình là tập hợp các câu lệnh, mỗi lệnh hướng dân một thao tác cụ thể cần thực hiện.
a. Bộ xử lý trung tâm - CPU
Là bộ não của máy tính, thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển, điều phối mọi hoat động của máy tính
b. Bộ nhớ của máy tính
Bộ nhớ của máy tính là nơi lưu chương trình và dữ liệu
Bộ nhớ gồm:
 Bộ nhớ trong (RAM, ROM)
 Bô nhớ ngoài
- Bộ nhớ trong của máy tính được dùng để lưu chương trình và dữ liệu trong quá trình máy đang làm việc.
- Bộ nhớ ngoài: Dùng để lưu chương trình và dữ liệu lâu dài.
Đơn vị chính để đo dung lượng nhớ là dùng Byte (B), ngoài ra còn dùng KB, MB, GB.
Học SGK (Tr17)
c. Thiết bị vào/ thiết bị ra.
Thiết bị vào:
Là thiết bị đưa thông tin vào máy tính.
Gồm: Bàn phím, chuột, máy quét, Scan, 
Thiết bị ra:
Là thiết bị đưa thông tin ra.
Gồm: Màn hình, máy in, loa, máy chiếu.
3. Máy tính là một công cụ xử lý thông tin
Mô hình hoạt động ba bước của máy tính
4. Phần mềm và phân loại phần mềm
- Để phân biệt với phần cứng là chính máy tính cùng tất cả các thiết bị vật lí kèm theo, người ta gọi các chương trình máy tính là phần mềm máy tính hay ngắn gọn là phần mềm.
- Phần mềm máy tính có thể được chia thành hai loại chính: Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng
4- Cũng cố: Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumam gồm những bộ phận nào?
- Tại sao CPU có thể được coi như bộ não của máy tính?
- Hãy trình bày tóm tắc chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Máy tính và phần mềm máy tính.doc