Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

Cấu trúc chung của máy tính gồm ba khối chức năng chủ yếu: bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra Chương trình còn được gọi là phần mềm để phân biệt với phần cứng là chính máy tính và các thiết bị vật lý kèm theo. Phần mềm máy tính có thể được chia thành hai loại chính: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng Máy tính là một công cụ xử ly thông tin. Quá trình xử lý thông tin trên máy tính được tiến hành một cách tự động theo sử chỉ dẫn của các chương trình.