Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 29, 30

BÀI THỰC HÀNH 3:

 CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết và hiểu được mục đích và yêu cầu của tiết thực hành để nhận được kết quả tốt sau tiết thực hành.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết cách sử dụng My Computer, xem nôi dung đĩa, nội dung thư mục và các thao tác đối với thư mục (tạo mới, đổi tên, xóa thư mục).

 - Học sinh hiểu được việc tổ chức thông tin, dữ liệu của máy tính qua tiết thực hành.

1.2 Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được việc sử dụng My Computer, xem nôi dung đĩa, nội dung thư mục và các thao tác đối với thư mục (tạo mới, đổi tên, xóa thư mục).

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác việc sử dụng My Computer, xem nôi dung đĩa, nội dung thư mục và các thao tác đối với thư mục (tạo mới, đổi tên, xóa thư mục).

 

doc 6 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 633Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 29, 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 18 
 Tiết 29
 BÀI THỰC HÀNH 3:
 CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết và hiểu được mục đích và yêu cầu của tiết thực hành để nhận được kết quả tốt sau tiết thực hành.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết cách sử dụng My Computer, xem nôi dung đĩa, nội dung thư mục và các thao tác đối với thư mục (tạo mới, đổi tên, xóa thư mục).
 - Học sinh hiểu được việc tổ chức thông tin, dữ liệu của máy tính qua tiết thực hành.
Kĩ năng: 
- Học sinh thực hiện được việc sử dụng My Computer, xem nôi dung đĩa, nội dung thư mục và các thao tác đối với thư mục (tạo mới, đổi tên, xóa thư mục).
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác việc sử dụng My Computer, xem nôi dung đĩa, nội dung thư mục và các thao tác đối với thư mục (tạo mới, đổi tên, xóa thư mục).
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Sử dụng My Computer.
- Các thao tác đối với thư mục.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. 
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước nội dung bài bài thực hành.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: ( 3 phút)
 Em hãy nêu các thao tác chính đối với tệp và thư mục ?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động 1: Mục đích – Yêu cầu: (5’)
Gv: Giới thiệu về mục đích và yêu cầu của bài thực hành số 3.
Hs: Lắng nghe Gv giới thiệu và đọc lại mục đích – yêu cầu bài thực hành.
Hoạt động 2. Nội dung: (30 phút)
a. Sử dụng My Computer:
Gv: sắp xếp HS ngồi vào máy tính.
 3 HS/ 1 máy
Hs: Khởi động máy tính theo hướng dẫn của GV.
Gv: Hướng dẫn HS thực hành.
Hs: Thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của GV.
Hs: Tiến hành mở cửa sổ My Computer.
- Khi cửa sổ My Computer được mở ra cho thấy biểu tượng các ổ đĩa (A:, C:, D:) và thư mục bên trong.
b. Xem nội dung đĩa:
Gv: Hướng dẫn học sinh thực hiện và cho HS mở một ổ đĩa bất kì.
Hs: Nháy đúp vào ổ đĩa C: (hoặc D: ) để xem nội dung đĩa.
- Nếu cửa sổ không đủ lớn để chứa hết nội dung thư mục, ta có thể kéo các thanh cuốn dọc hoặc thanh cuốn ngang để xem phần còn lại
c. Xem nội dung thư mục:
Gv: Hãy mở một ổ đĩa bất kì và xem nội dung cacthư mục bên tong ổ đĩa đó.
- Nội dung của thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng, ta chọn biểu tượng trên thanh công cụ, ta có thể chọn các dnạg hiển thị khác nhau.
Hs:Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
d. Tạo mới thư mục:
Gv: Hướng dẫn HS cách tạo thư mục mới.
Hs: Làm theo hướng dẫn của GV.
Chú ý: tên của thư mục dài tối đa 215 kí tự, kể cả dấu cách, không chứa các kí tự \ / ? : * “, không chứa dấu, không phân biệt chữ hoa, chữ thường.
e. Đổi tên thư mục:
Gv: Hướng dẫn HS các thao tác để đổi tên thư mục.
- Có thể thực hiện đổi tên theo cách sau:
­ Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên.
­ Nháy chuột 1 lần nữa -> nhập tên mới -> ấn phím Enter.
g. Xóa thư mục:
Gv: Hướng dẫn HS cách tạo thư mục mới.
Hs: Làm theo hướng dẫn của GV.
- Thư mục sau khi bị xoá sẽ được đưa vào thùng rác Recycle Bin.
1. Mục đích – Yêu cầu:
 (Sgk)
2. Nội dung:
a. Sử dụng My Computer:
- Ta có thể sử dụng cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer để xem những gì có trong máy tính.
- My Computer hoặc Windows Explorer hiển thị các biểu tượng của ổ đĩa, thư mục và tệp trên các ổ đĩa đó.
- Để mở cửa sổ My Computer ta có thể nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình nền.
- Nháy chọn Folders trên thanh công cụ để cửa sổ hiển thị dưới dạng 2 ngăn, trong đó ngăn bên trái cho biết cấu trúc các ổ đĩa và thư mục
b. Xem nội dung đĩa:
Để xem nội dung đĩa ta thực hiện:
- Nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa cần xem.
- Trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa cần xem, bao gồm các tệp và các thư mục con.
c. Xem nội dung thư mục:
Để xem nội dung thư mục ta thực hiện:
- Nháy chuột vào tên của thư mục ở ngăn bên trái hoặc nháy đúp chuột vào tên của thư mục ở ngăn bên phải.
- Nếu thư mục có chứa thư mục con, bên cạnh biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái có dấu +, nháy vào dấu này để hiển thị các thư mục con, lúc này dấu cộng sẽ chuyển thành dấu trừ
d. Tạo mới thư mục:
Để tạo thư mục mới ta thực hiện:
- B1: Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục cần tạo.
- B2: Nháy chuột phải vào khoảng trống bên trong cửa sổ -> xuất hiện bảng chọn.
- B3: Chọn New -> xuất hiện bảng chọn dọc -> chọn Folder.
- B4: Nhập tên cho thư mục cần tạo -> ấn phím Enter trên bàn phím.
e. Đổi tên thư mục:
- Nháy chuột vào thư mục cần đổi tên.
- Nháy chuột phải -> xuất hiện bảng chọn -> Chọn Rename.
- Nhập tên mới cho thư mục.
- ấn phím Enter trên bàn phím.
g. Xóa thư mục:
- Nháy chuột vào thư mục cần xoá.
- Thực hiện 1 trong 2 cách sau:
* ấn phím Delete trên bàn phím.
* Nháy chuột phải -> chọn Delete.
5. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
5.1 Tổng kết : ( 2 phút )
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem lại các kiến thức đã học trong tiết hôm nay để tiết sau chúng ta thực hành tổng hợp.
Rút kinh nghiệm:
6. PHỤ LỤC.
 Tuần 18 
 Tiết 30
 BÀI THỰC HÀNH 3:
 CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. MỤC TIÊU:
1.1Kiến thức:
 * Hoạt động : - Học sinh biết cách sử dụng My Computer, xem nôi dung đĩa, nội dung thư mục và các thao tác đối với thư mục (tạo mới, đổi tên, xóa thư mục).
 - Học sinh hiểu được việc tổ chức thông tin, dữ liệu của máy tính qua tiết thực hành.
1.2Kĩ năng: 
- Học sinh thực hiện được việc sử dụng My Computer, xem nôi dung đĩa, nội dung thư mục và các thao tác đối với thư mục (tạo mới, đổi tên, xóa thư mục).
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác việc sử dụng My Computer, xem nôi dung đĩa, nội dung thư mục và các thao tác đối với thư mục (tạo mới, đổi tên, xóa thư mục).
1.3Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Thực hành với các thao tác đối với thư mục.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phiếu bài tập.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước nội dung bài bài thực hành.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
4.2Kiểm tra miệng:
Kiểm tra thông qua phiếu bài tập.
4.3Tiến trình bài học: 
THỰC HÀNH
Hoạt động: Bài tập: (35 phút)
Gv: Phát phiếu bài tập cho HS.
Hs: Thực hành theo nội dung phiếu bài tập.
BÀI TẬP
1. Khởi động máy.
2. Mở My Computer và quan sát các ổ đĩa và thư mục bên trong (ghi lại có mấy ổ đĩa).
3. Mở thư mục Mario và cho biết có bao nhiêu tệp và thư mục bên trong nó.
4. Viết lại đường dẫn đến tệp Mario.exe:
5. Tạo thư mục mới có tên là LQD trong ổ đĩa D (ghi lại cách làm).
6. Tạo thư mục mới có tên là Lop6A trong LQD (ghi lại cách làm).
7. Đổi tên thư mục Lop6A thành tên là Hocsinh.doc (ghi lại cách làm).
8. Xoá thư mục LQD (ghi lại cách làm).
.
9. Tắt máy.
5. Tổng kết và hướng dẫn học tập
5.1Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
5.2Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem lại trước nội dung của bài thực hành số 4 để chuẩn bị cho tiết sau thực hành tốt hơn .
6. PHỤ LỤC.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_3_Cac_thao_tac_voi_thu_muc.doc