Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

1./ MỤC TIÊU:

1.1/ Kiến thức:

 - Học sinh biết: Sao chép và di chuyển văn bản

 - Học sinh hiểu: Được cách sao chép và di chuyển khác nhau như thế nào?

1.2/ Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được: Sao chép và di chuyển1 phần văn bản

- Học sinh thực hiện thành thạo: Các thao tác chọn phần văn bản

1.3/ Thái độ:

 - Thói quen : HS có thái độ nghiêm túc, tập trung

 - Tính cách: Thể hiện năng lực tự học, tư duy và sáng tạo của học sinh.

2./ NỘI DUNG HỌC TẬP

 - Sao chép

 - Di chuyển

3./ CHUẨN BỊ:

 3.1/ Giáo viên:

 - Máy tính, máy chiếu.

 3.2/ Học sinh:

 - Học bài, xem trước bài mới

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1067Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 23 – Tiết : 44
Ngày dạy:
Bài 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN(tt)
1./ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
 - Học sinh biết: Sao chép và di chuyển văn bản
 - Học sinh hiểu: Được cách sao chép và di chuyển khác nhau như thế nào?
1.2/ Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được: Sao chép và di chuyển1 phần văn bản
- Học sinh thực hiện thành thạo: Các thao tác chọn phần văn bản
1.3/ Thái độ:
 - Thói quen : HS có thái độ nghiêm túc, tập trung
 - Tính cách: Thể hiện năng lực tự học, tư duy và sáng tạo của học sinh.
2./ NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Sao chép
 - Di chuyển
3./ CHUẨN BỊ:
	3.1/ Giáo viên:
	 - Máy tính, máy chiếu.
	3.2/ Học sinh: 
 - Học bài, xem trước bài mới
4./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1./ Ổn định tổ chức và kiểm diện
 6.1:.................... 6.2:... 6.4: ..
4.2./ Kiểm tra miệng: 
Câu 1: (Câu hỏi bài cũ) Sử dụng phím Bacspace để xóa từ ONE, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu? (6đ)
a. Ngay trước chữ E	b. Ngay trước chữ O
c. Ngay cuối chữ ONE	d. Ngay trước chữ N
Câu 2: (Câu hỏi bài cũ) Sao chép phần văn bản có tác dụng giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, sao chép nội dung phần văn bản đó đến vị trí khác?(4đ)
a. Đúng	b. Sai
Đáp án:
Câu 1: c
Câu 2: a
4.3./ Tiến trình bài học
Các em đã từng được làm quen với thao tác sao chép và di chuyển thư mục. Vậy sao chép và di chuyển văn bản có gì khác so với thao tác sao chép và di chuyển thư mục bài học hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Sao chép(20p’)
- Kiến thức: Biết sao chép 1 phần văn bản
-Kỹ năng: Thực hiện được sao chép 1 phần văn bản
-GV: Khi các em gõ một văn bản mà có nhiều phần giống nhau lặp lại ở những vị trí khác nhau, để không phải gõ lại nhiều phần giống nhau lặp đi lặp lại ở những vị trí khác nhau, để không phải gõ lại nhiều lần, Word cung cấp cho các em một kĩ thuật gọi là sao chép
Gv: yêu cầu hs thực hiện thao tác sao chép thư mục.
Hs: Thực hiện
Gv: Quan sát hs thực hiện.
Gv: Khi thực hiện thao tác sao chép thì thư mục ở vị trí gốc có bị mất không?
Hs: trả lời
Gv: thực hiện thao tác sao chép văn bản.
Hs: quan sát và nhận xét
Gv: Vậy theo em thế nào là sao chép văn bản?
Hs: trả lời
Gv: chốt lại
- sao chép văn bản là giữa nguyên văn bản đó ở vị trí gốc đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác.
Gv: Thực hiện thao tác sao chép phần văn bản và yêu cầu hs quan sát để rút ra các bước?
Hs: quan sát và trả lời
Gv: Bước đầu tiên phải thực hiện thao tác gì trước khi sao chép.
Hs: Chọn phần văn bản cần sao chép.
Gv: chốt lại các bước:
Bước 1: Chọn phần văn bản cần sao chép(copy), nháy nút lệnh Copy trên thanh công cụ.
Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và nháy nút Paste trên thanh công cụ.
Gv: chú ý: có thể nháy nút copy một lần và nháy nút paste nhiều lần để sao chép cùng một nội dung và nhiều vị trí khác nhau.
Gv: Yêu cầu hs lên thực hiện thao tác sao chép văn bản.
Hs: Thực hành.
Hoạt động 2: Di chuyển(19p’)
*Mục tiêu: 
- Kiến thức: Biết di chuyển 1 phần văn bản
- Kỹ năng: Thực hiện được các bước di chuyển 1 phần văn bản
- Trong thực tế khi di chuyển một vật nào đó từ vị trí này đến vị trí khác chính là việc chúng ta di chuyển vật đó khỏi vị trí cũ và mang để vào vị trí mới.
- Tương tự như vậy em hãy cho biết di chuyển phần văn bản là gì? 
- Là việc di chuyển khối văn bản từ vị trí này đến vị trí khác, khi đó khối văn bản được di chuyển sẽ không còn ở vị trí cũ và xuất hiện tại vị trí di chuyển tới.
Giới thiệu cách di chuyển văn bản.
- Yêu cầu HS lên thực hiện thao tác di chuyển câu thơ. 
Hs: Thực hiện
- Yêu cầu học sinh cho biết sự khác nhau của sao chép và di chuyển văn bản?
Hs:
+ Di chuyển thì khối văn bản được di chuyển sẽ không còn ở vị trí cũ và xuất hiện tại vị trí di chuyển tới.
+ Sao chép: giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao chép nội dung đó vào vị trí khác.
- Nhận xét.
1. Sao chép.
- sao chép văn bản là giữa nguyên văn bản đó ở vị trí gốc đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác.
Bước 1: Chọn phần văn bản cần sao chép(copy), nháy nút lệnh Copy trên thanh công cụ.
Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và nháy nút Paste trên thanh công cụ.
có thể nháy nút copy một lần và nháy nút paste nhiều lần để sao chép cùng một nội dung và nhiều vị trí khác nhau.
2. Di chuyển.
Có 2 cách di chuyển văn bản:
Cách 1: Thực hiện thao tác sao chép và xóa phần văn bản gốc.
Cách 2:
Bước 1: Chọn phần văn bản cần di chuyển, nháy nút lệnh Cut trên thanh công cụ.
Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và nháy nút Paste trên thanh công cụ.
* Chú ý: Khi muốn di chuyển hay Copy toàn bộ văn bản thì chúng ta chọn toàn bộ phần văn bản bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl - A.
4.4./ Tổng kết
Câu 1: Liệt kê các nút lệnh được nhắc đến khi thực hiện các thao tác trong bài?
Câu 2: Các nút lệnh nêu trên nằm trên tanh công cụ nào của chương trình soạn thảo văn bản Word? Làm thế nào để hiện ẩn công cụ này?
Đáp án:
Câu 1: Nút lệnh Copy, Cut, Undo, Paste
Câu 2: Thanh công cụ chuẩn Standard. Để hiện ẩn thanh này, ta chọn View->Toolbars->Standard
	4.5./ Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học tiết này : Học bài và trả lời câu hỏi T81,82-SGK
- Chuẩn bị bài mới : Xem trước bài thực hành 6: Tìm hiểu chế độ gõ chèn và chế độ gõ chèn như thế nào?
5./ PHỤ LỤC :
 - Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 15. Chỉnh sửa văn bản (2).doc