Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính

1. MỤC TIÊU

1.1/ Kiến thức

 - Học sinh biết: Biết các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu và công thức

 - Học sinh hiểu: Được sự thay đổi địa chỉ ô tính trong công thức khi sao chép công thức sang ô tính khác

1.2/Kỹ năng

- Thực hiện được: Các thao tác sao chép, di chuyển dữ liệu và công thức trên bảng tính

- Thực hiện thành thạo: Vận dụng các thao tác sao chép và di chuyển thích hợp

1.3/ Thái độ

 - Thói quen: Nhận thức được lợi ích của việc sao chép và di chuyển công thức

- Tính cách: Hình thành cho học sinh tính nghiêm túc, tích cực học tập.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Sao chép và di chuyển dữ liệu

- Sao chép công thức

3. CHUẨN BỊ

 3.1/ Giáo viên

 - Máy tính, máy chiếu

 3.2/ Học sinh

 - Xem trước bài mới

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1102Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 12 - Tiết: 24
Ngày dạy: 
BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
1. MỤC TIÊU
1.1/ Kiến thức
 	 - Học sinh biết: Biết các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu và công thức
 - Học sinh hiểu: Được sự thay đổi địa chỉ ô tính trong công thức khi sao chép công thức sang ô tính khác
1.2/Kỹ năng
- Thực hiện được: Các thao tác sao chép, di chuyển dữ liệu và công thức trên bảng tính
- Thực hiện thành thạo: Vận dụng các thao tác sao chép và di chuyển thích hợp
1.3/ Thái độ
 - Thói quen: Nhận thức được lợi ích của việc sao chép và di chuyển công thức
- Tính cách: Hình thành cho học sinh tính nghiêm túc, tích cực học tập.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Sao chép và di chuyển dữ liệu
- Sao chép công thức
3. CHUẨN BỊ 
	3.1/ Giáo viên
	- Máy tính, máy chiếu
	3.2/ Học sinh
	- Xem trước bài mới	
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
	7.1: ....................... 	7.2:.................... 7.3:........................ 7.4:.....................
	4.2/ Kiểm tra miệng: 
Câu 1: (Câu hỏi bài cũ) Em hãy nêu cách điều chỉnh độ cao của hàng? HS lên máy thực hiện
Câu 2: (Câu hỏi bài mới) Nêu các bước sao chép dữ liệu? HS lên máy thực hiện
Đáp án:
Câu 1: *Cách điều chỉnh độ cao của hàng:
+ Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách giữa 2 tên hàng (2.5đ)
+ Kéo thả lên trên để mở rộng hay xuống dưới để thu hẹp độ cao của hàng (2.5đ)
* HS thực hiện đúng.(5đ)
Câu 2: * Các bước sao chép dữ liệu:
+ B1: Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu em muốn sao chép (1đ)
+ B2: Nháy nút Copy trên thanh công cụ(1đ)
+B3: Chọn ô em muốn đưa dữ liệu được sao chép vào(1đ)
+B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ (1đ)
* HS thực hiện đúng.(6đ)
4.3/ Tiến trình bài học
Các em đã được làm quen với việc sao chép và di chuyển khi soạn thảo văn bản bằng các nút lệnh Copy, Cut, Paste. Chương trình bảng tính cũng có các nút lệnh tương tự như vậy. Tiết này chúng ta cùng tìm hiểu.
 Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Sao chép và di chuyển dữ liệu.(19p’)
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: hiểu được sự thay đổi địa chỉ ô tính trong công thức khi sao chép công thức sang ô tính khác
 + Kỹ năng: Các thao tác sao chép, di chuyển dữ liệu trên bảng tính
Gv: Các em đã làm quen với việc sao chép dữ liệu ở trong word với các lệnh và các nút lệnh
Gv: thao tác cụ thể cách sao chép nhiều lần cho HS quan sát.
Hs: quan sát, và rút ra các bước sao chép nội dung ô tính?
Gv: Yêu cầu hs nêu các thao tác để thực hiện sao chép nội dung ô tính?
Hs: trả lời
Gv: Mời lần lượt 3 bạn hs lên thực hiện thao tác sao chép nội dung ô tính.
Gv: chú ý: khi sao chép các em nên chú ý đến những điều sau đây để tránh đè lên dữ liệu đã có:
+Khi chọn một ô đích, nội dung của các ô trong khối được sao chép vào các ô bên dưới và bên phải các ô được chọn, bắt đầu từ ô đó.
+Nếu sao chép nội dung của một ô và chọn một khối làm đích (không chỉ là một ô), nội dung ô đó sẽ được sao chép vào mọi ô trong khối đích.
Gv: Yêu cầu hs quan sát cách di chuyển nội dung ô tính
Hs: Quan sát
Gv: Nêu các bước để thực hiện thao tác di chuyển nội dung ô tính?
Hs: trả lời
Gv: Di chuyển nội dung của ô tính khác với sao chép nội dung của ô tính như thế nào?
Hs: Trả lời( GV lấy VD cho HS quan sát sự khác nhau) à Khi di chuyển nội dung thì đến ô tính khác thì nội dung ở ô ban đầu sẽ bị xoá
Gv: yêu cầu HS thao tác nhiều lần việc sao chép và di chuyển trên bảng tính.
*Hoạt động 2: Sao chép công thức (17p’)
- Mục tiêu:
 + Kiến thức: Biết các thao tác sao chép và di chuyển công thức
+ Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác sao chép, di chuyển công thức trên bảng tính
GV: Các em quan sát hình trên:
Ô A5 có số 200
Ô D1 có số 150
B3 có công thức = A5+D1
-> Nếu sao chép công thức ở ô B3 và dán vào ô C6 ta thấy trong ô C6 có công thưc = B8+E4 ( Tức là công thức đã bị điều chỉnh)
HS: Thực hành theo hướng dẫn của GV.
Như vậy: 
+ ở hình 1, A1 và D5 được xác định quan hệ tương đối về vị trí của các địa chỉ trong công thức so với ô B3
+ Trong hình 2, ở ô đích C6, sau khi sao chép, quan hệ tương đối về vị trí này được giữ nguyên bằng việc điều chỉnh A5 thành B8 và D1 thành E4.
-GV: Hướng dẫn HS thực hiện thao tác di chuyển những ô có công thức cho HS xem
-HS: Chú ý quan sát
-HS: Lên máy thực hiện lại
3. sao chép và di chuyển dữ liệu.
a) Sao chép nội dung ô tính
(Sử dụng các nút lệnh: Copy, Cut, Paste)
- Chọn ô hoặc khối ô có thông tin cần sao chép.
- Nháy nút Copy trên thanh công cụ.
- Chọn ô cần đưa thông tin được sao chép vào.
- Nháy nút Paste trên thanh công cụ.
b) Di chuyển nội dung ô tính
- Chọn ô hoặc các ô thông tin cần chuyển.
- Nháy nút Cut trên thanh công cụ
- Chọn ô cần đưa thông tin di chuyển đến.
- Nháy nút Paste trên thanh công cụ.
4. Sao chép công thức
a) sao chép nội dung các ô có công thức
- Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối giưữa ô chứa công thức và ô có chứa địa chỉ trong công thức
b) Di chuyển nội dung các ô có công thức
- Ta có thể di chuyển bằng các nút lệnh Cut và Paste và các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh (công thức được sao chép y nguyên).
4.4 Tổng kết 
- GV gọi HS nhắc lại kiến thức đã học và yêu cầu học sinh lên máy tính thực hiện lại các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu và công thức
4.5 Hướng dẫn học tập
- Đối với tiết học này: Học bài và làm bài tập 1,2,3 SGK
 - Chuẩn bị bài mới: Xem trước bài thực hành 5” Chỉnh sửa trang tính của em” để tiết sau thực hành
5. PHỤ LỤC : 
- Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Thao tác với bảng tính.doc