Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính - Nguyễn Thanh Dương

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Kiến thức

- Hướng dẫn cho HS cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng, đồng thời giới thiệu khi nào thì thêm cột, thêm hàng hoặc xoá cột, xoá hàng.

2. Kỹ Năng

- HS biết cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng và biết thêm cột, thêm hàng hoặc xoá cột, xoá hàng.

3. Thái độ

- Thấy được tác dụng của của bảng tính trong trong cuộc sống.

II. Chuẩn bị:

 GV: Nghiên cứu nội dung bài dạy, đồ dùng dạy học

 HS: Xem bài trứơc, đồ dùng học tập

III. Quy trình lên lớp:

1. Ổn định lớp:

a. Giữ trật tự.

b. Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ: kết hợp bài mới

3. Bài mới: Thao tác với bảng tính

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 1636Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 5: Thao tác với bảng tính - Nguyễn Thanh Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khối 7
GV: Nguyễn Thanh Dương
TUẦN 12
Bài 5: Thao tác với bảng tính
Ngày soạn: 05/11/2010 Ngày dạy: 06/11/2010 Tiết: 23
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức
- Hướng dẫn cho HS cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng, đồng thời giới thiệu khi nào thì thêm cột, thêm hàng hoặc xoá cột, xoá hàng.
2. Kỹ Năng
- HS biết cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng và biết thêm cột, thêm hàng hoặc xoá cột, xoá hàng.
3. Thái độ
- Thấy được tác dụng của của bảng tính trong trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị:
GV: Nghiên cứu nội dung bài dạy, đồ dùng dạy học
HS: Xem bài trứơc, đồ dùng học tập
III. Quy trình lên lớp:
Ổn định lớp:
Giữ trật tự.
Kiểm tra sĩ số
Kiểm tra bài cũ: kết hợp bài mới
Bài mới: Thao tác với bảng tính
Hoạt động GV- HS
Nội dung
Bổ sung
Hoạt động 1
GV: Đưa tình huống: khi nhập vào trang tính xuất hiện các trường hợp như hình minh hoạ. (GV treo bảng phụ).
 + Cột Họ Tên và cột điểm trung bình quá hẹp.
+ Dòng quá hẹp
- GV thao tác các tình huống vừa đưa ra và cách giải quyết.
- Yêu cầu HS tự tạo ra tình huống và thao tác nhiều lần.
GV: đưa ra bài tập trắc nghiệm:
Nếu trong một ô tính có các kí hiệu ####, điều đó có nghĩa là gì?
a) Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;
b) Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiện thị hết các chữ số;
c) Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiện thị hết các chữ số;
d) Hoặc b hoặc c.
GV: nhận xét câu trả lời của HS và tổng kết lại
GV: Vậy để khắc phục lỗi trên thì chúng ta phải làm gì?
GV: nhận xét câu trả lời của HS và tổng kết lại
Hoạt động 2
- GV đưa ra tình huống cần phải chèn thêm cột hoặc hàng trên màn chiếu. (Chèn thêm cột Giới tính bên cạnh cột Họ tên)
- Chèn thêm một hành để tạo khoảng cách như hình minh hoạ.
- GV giới thiệu cách làm bằng menu lệnh hoặc dùng chuột, hoặc dùng bàn phím.
- Chú ý: Khi xoá cột hoặc xoá hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.
GV: yêu cầu HS quan sát hai trang tính minh hoạ như hình 38 SGK
GV: yêu cầu HS nhận xét về hai trang tính
GV: trang tính nào được trình bày rõ ràng hơn?
GV: trong quá trình lập trang tính ta thường chèn thêm các cột và các hàng vào vùng để nhập dữ liệu hoặc xoá bớt các cột hay các hàng không cần thiết. 
GV: giới thiệu cách chèn thêm một cột/hàng trong trang tính:
- Nháy chọn một cột/hàng
- Mở bảng chọn Insert và chọn Columns/Rows
HS: quan sát 
HS: Hai trang tính có dữ liệu giống nhau
HS: trang tính hình 38b được trình bày rõ hơn
HS: lắng nghe
GV: sau bước chọn Insert à Columns thì một cột trống sẽ được chèn ở bên phải hay bên trái cột được chọn?
GV: Giới thiệu cách xoá cột hoặc hàng:
- Chọn các cột/hàng cần xoá
- Chọn Edit à Delete
Khi xoá một cột hay hàng, ở chế độ ngầm định các cột bên phải được đẩy sang bên trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên
1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng
- Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách 2 cột hoặc hai dòng.
- Kéo thả sang phải, trái/lên, xuống để mở rộng hoặc thu hẹp độ rộng hoặc chiều cao theo ý muốn.
* Chú ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.
2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng
a) Chèn thêm cột hoặc hàng
+ Để chèn thêm cột:
- Chọn một cột
- InsertàColumns
+ Để chèn thêm hàng:
- Chọn một hàng
- Insertà Rows
b) Xoá cột hoặc hàng
- Chọn cột hoặc hàng cần xoá
- Chuột phải à Delete
Củng cố:
Yêu cầu học sinh tự tạo một danh sách học sinh gồm 15 em, với các cột Stt, Họ tên, ngày sinh, điểm toán, điểm văn.
Thêm một cột điểm lý bên cạnh điểm toán.
Thêm một hàng để tạo khoảng cách từ HS thứ nhất với phần phía trên.
Dặn dò:
- Thực hành trên máy nếu có điều kiện
- Làm bài tập 1, 2 SGK/Tr.44
IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Thao tác với bảng tính - Nguyễn Thanh Dương.doc