Giáo án môn Tin học lớp 7 - Tiết 7, 8: Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - HS biết: Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính, chọn các đối tượng trên trang tính, mở và lưu bảng tính trn my tính

 -HS hiểu: Mở và lưu bảng tính trên máy tính

1.2 Kỹ năng:

 - HS thực hiện được: Cch chọn ơ, cc hng, cc cột, khối trn trang tính.

- HS thực hiện thnh thạo: Nhập một số dữ liệu khc nhau vo trang tính

1.3 Thái độ

- Thĩi quen: Nghim tc khi sử dụng phịng my

- Tính cch: Tự gic, ham học hỏi.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP: - Biết được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính, chọn các đối tượng trên trang tính, mở và lưu bảng tính trên máy tính

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 633Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 7 - Tiết 7, 8: Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:4 Tiết: 7-8 Bài thực hành 2:
LÀM QUEN VỚI CÁC DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
ND: 15/09/2015 
1. MỤC TIÊU: 
1.1. Kiến thức: 
 - HS biết: Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính, chọn các đối tượng trên trang tính, mở và lưu bảng tính trên máy tính
 -HS hiểu: Mở và lưu bảng tính trên máy tính
1.2 Kỹ năng:
 - HS thực hiện được: Cách chọn ơ, các hàng, các cột, khối trên trang tính.
- HS thực hiện thành thạo: Nhập một số dữ liệu khác nhau vào trang tính
1.3 Thái độ 
- Thĩi quen: Nghiêm túc khi sử dụng phịng máy
- Tính cách: Tự giác, ham học hỏi.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP: - Biết được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính, chọn các đối tượng trên trang tính, mở và lưu bảng tính trên máy tính
3. CHUẨN BỊ :
3.1- Giáo viên: phòng máy 
3.2- Học Sinh: Chuẩn bị bài mới
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện
 - Kiểm diện học sinh
 	4.2. Kiểm tra miệng
Câu hỏi 1: Thế nào được gọi là một trang tính được kích hoạt.
Đáp án: Trang tính được kích hoạt cĩ nhãn màu trắng, tên trang viết chữ đậm
Câu hỏi : Các thành phần chính của một trang tính.
Đáp án: Hộp tên: là ơ ở gĩc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ của ơ dược chọn.
Khối: Là một nhĩm các ơ liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối cĩ thể là một ơ, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc cột.
Thanh cơng thức: Cho biết nội dung của ơ đang được chọn.
4.3.Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Tìm hiểu Mở và lưu bảng tính (40’)
Mục tiêu: Tìm hiểu Mở và lưu bảng tính với một tên khác
GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các thao tác để mở một bảng tính.
HS: Thực hiện theo yêu cầu.
GV: Em cĩ thể mở một bảng tính mới hoặc bảng tính đã lưu trên máy.
- Hướng dẫn học sinh thao tác trên máy tính.
HS: Nghe hướng dẫn và làm theo.
GV: Giới thiệu cách lưu lại trang tính với một tên khác mà vẫn cịn trang tính ban đầu.
HS: Quan sát thao tác và làm theo.
- Ghi chép nội dung.
GV: Củng cố lại một số thao tác 
HS: Nghe và ghi chép nội dung.
Hoạt động 2: Tìm hiểu chọn đối tượng trên trang tính
(40’)
Mục tiêu: Bảng tính, chọn đối tượng trên trang tính
GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1: tìm hiểu các thành phần chính của trang tính.
HS: Chú ý lắng nghe và quan sát trên màn hình
GV: Hướng dẫn học sinh cách thực hành với các bài tập cịn lại trong SGK.
HS: Chú ý lắng nghe hướng dẫn của giáo viên và làm bài thực hành 
GV: Hướng dẫn học sinh cách thực hành với các bài tập cịn lại trong SGK.
HS: Chú ý lắng nghe hướng dẫn của giáo viên và làm bài thực hành
Tiết 7
1. Mở và lưu bảng tính với một tên khác
a) Mở một bảng tính
- Mở bảng tính mới:
Nháy nút lệnh New trên thanh cơng cơ trong chương trình bảng tính.
- Mở bảng tính đã lưu:
Mở thư mơc chứa tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.
b) Lưu bảng tính với một tên khác
Ta cĩ thể lưu một bảng tính đã được lưu trước đĩ với một tên khác mà khơng mất đi bảng tính ban đầu:
- File - > Save as
Tiết 8
2. Bài tập
a) Bài tập 1
- Khởi động Excel, nhận biết các thànhphần chính.
- Kích hoạt các ơ khác nhau, quan sát sự thay đổi nội dung trong ơ.
- Nhập dữ liệu vào ơ, quan sát sự thay đổi nội dung trên thanh cơng thức.
- Gõ = 5 + 7 và 1 ơ và nhấn Enter. Chọn lại ơ đĩ và so sánh nội dung dữ liệu trong ơ đĩ và trên thanh cơng thức.
b) Bài tập 2
Chọn các đối tượng trên trang tính.
SGK trang 20.
c) Bài tập 3
Mở bảng tính
SGK trang 21
d) Bài tập 4
Nhập dữ liệu vào trang tính
SGK trang 21.
4.4.Tổng kết
- Nhắc lại các thao tác đã học.
4.5. Hướng dẫn học tập.
 Đối với bài học ở tiết này:
- Thực hành lại các thao tác nếu cĩ điều kiện.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
	- Chuẩn bị bài mới: Luyện gõ phím bằng Typing Test
5.PHỤC LỤC:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_thuc_hanh_2_Lam_quen_voi_cac_kieu_du_lieu_tren_trang_tinh.doc