Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nhận biết được màn hình làm việc của bảng tính.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được việc khởi động và thoát khỏi phần mềm bảng tính.

- Thực hiện được việc di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

- Thực hiện được thao tác lưu bảng tính.

3. Thái độ: Học tập đúng đắn, nghiêm túc thực hành, có ý thức và yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

- GV: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

- HS: Vở ghi, sách giáo khoa.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1766Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/08/2014
Ngày dạy: 25/08/2014
Tuần: 2
Tiết: 3
Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG 
TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Nhận biết được màn hình làm việc của bảng tính.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được việc khởi động và thoát khỏi phần mềm bảng tính.
- Thực hiện được việc di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
- Thực hiện được thao tác lưu bảng tính.
3. Thái độ: Học tập đúng đắn, nghiêm túc thực hành, có ý thức và yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
- HS: Vở ghi, sách giáo khoa.
 III. Phương pháp: 
- GV hướng dẫn thao tác trên máy, HS thực hành và nhận biết, quan sát, rút ra kết luận.
 IV. Tiến trình bài dạy:
 Ổn định lớp: (1’) 
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (5’) 
	Câu 1: Chương trình bảng tính là gì? Nêu những đặc trưng của chương trình bảng tính?
	Câu 2: Màn hình làm việc của Excel có những công cụ gì đặc trưng?
3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (10’) Tìm hiểu cách khởi động, lưu, thoát khỏi Excel.
+ GV: Nêu các cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản.
+ GV: Tương tự với phần mền soạn thảo văn bản ta có thể khởi động Excel theo những cách nào.
+ GV: Chỉ ra biểu tượng của phần mềm và thực hiện các thao tác cho HS quan sát và nhận biết để thực hiện theo dưới máy.
+ GV: Yêu cầu học sinh khởi động Excel.
+ GV: Ôn lại các lưu tệp tin các bước tương tự như lưu phần mềm soạn thảo văn bản.
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện lưu kết quả với tên “Bài tập 1”.
+ GV: Dựa trên kiến thực đã học hãy nêu cách để thoát khỏi Excel.
+ GV: Cho HS thực hành cá nhân theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Vận dụng kiến thức đã được học trong chương trình Tin học 6.
+ HS: Có thể khởi động Excel theo 2 cách:
- Nháy chuột vào nút Start à All Programs à Microsoft office 2003 à Microsoft excel 2003.
- Kích đúp vào biểu tưởng Excel trên màn hình nền.
+ HS: Khởi động Excel theo một trong 2 cách trên.
+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV, thao tác theo yêu cầu.
+ HS: Thực hiện lưu kết quả theo yêu cầu của giáo viên:
- Chọn menu File à Save.
+ HS: Ta có thể thoát khỏi Excel theo 2 cách.
- Chọn menu File à Exit.
- Nháy vào nút Close trên thanh tiêu đề.
+ HS: Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.
1. Khởi động Excel.
+ Có thể khởi động Excel theo 2 cách:
- Nháy chuột vào nút Start à All Programs à Microsoft office 2003 à Microsoft excel 2003.
- Kích đúp vào biểu tưởng Excel trên màn hình nền.
2. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel
+ Lưu kết quả 
- Chọn menu File à Save.
+ Thoát khỏi Excel theo 2 cách.
- Chọn menu File à Exit.
- Nháy vào nút Close trên thanh tiêu đề.
Hoạt động 2: (26’) Tìm hiểu về chương trình bảng tính Excel.
+ GV: Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel.
+ GV: Cho HS thực hiện theo nhóm thảo luận.
+ GV: Quan sát các em thực hiện.
+ GV: Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận của mình.
+ GV: Nhận xét nội dung, chỉnh sửa cho các nhóm hoàn thiện.
+ GV: Hướng dẫn HS mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong bảng chọn đó.
+ GV: Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím. Quan sát sự thay đổi của nút tên hàng và tên cột
+ GV: Hướng dẫn lại HS thực hiện các thao tác các em còn yếu chưa thực hiện được.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn.
+ GV: Cho HS tự thực hiện theo cá nhân.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện xong lưu bài lại.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Trả lời:
- Giống nhau về bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh.
- Khác: Excel còn có thêm thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính, thanh công thức.
+ HS: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Mở bảng chọn và quan sát các lệnh đó theo các thao táchướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hiện thao tác di chuyển trên trang tính à quan sát sự thay đổi của nút tên hàng và tên cột.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên và thực hiện theo các bước dưới máy.
+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn trên.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Lưu bài lại với tên cũ.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Ghi nhớ kiến thức.
3. Bài tập 1.
- Khởi động Excel.
- Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel.
- Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó.
 4. Củng cố: (2’)
 - Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh.
 5. Hướng dẫn và dặn dò về nhà: (1’)	
 - Xem lại các thao tác khởi động, lưu, thoát khỏi Excel.
 - Xem trước nội dung tiếp theo của bài thực hành. 
 6. Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 1 - Làm quen với chương trình bảng tính Excel - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long.doc