Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính - Nguyễn Thanh Dương

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Cung cấp cho HS cách đặt các phép tính đơn giản trên bảng tính.

- HS hiểu khái niệm ô, Khối ô, địa chỉ ô.

2. Kỹ Năng

- HS biết sử dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, phần trăm trong tính toán trên bảng EXEL đơn giản.

- HS biết cách nhập công thức trong ô tính.

3. Thái độ

- Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.

II. Chuẩn bị:

 1. Chuẩn bị của giỏo viờn:

ỉ Giỏo ỏn, mỏy chiếu, phũng mỏy 2 hs/mỏy.

2. Chuẩn bị của học sinh:

ỉ SGK, vở, bỳt.

III: Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định: Giáo viên kiểm tra sĩ số, ổn định trật tự lớp

2. Kiểm tra bài củ:

? HS1: Mở 1 bảng tính mới - > Lưu lại với tên Baitap1 trong Mydocumen Sau đó lưu lại với tên khác là Baitap2. trong ổ E:>

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1146Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính - Nguyễn Thanh Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 13 Ngày soạn: 1/10/2010
Tuần: 7	Lớp: 7/1
Giáo viên giảng dạy: NGUYỄN THANH DƯƠNG
BÀI 3 
THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRấN TRANG TÍNH
I/ MỤC Tiêu:
1. Kiến thức 
- Cung cấp cho HS cách đặt các phép tính đơn giản trên bảng tính.
- HS hiểu khái niệm ô, Khối ô, địa chỉ ô.
2. Kỹ Năng
- HS biết sử dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, phần trăm trong tính toán trên bảng EXEL đơn giản.
- HS biết cách nhập công thức trong ô tính.
3. Thái độ
- Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.
II. Chuẩn bị:
 1. Chuẩn bị của giỏo viờn: 
Giỏo ỏn, mỏy chiếu, phũng mỏy 2 hs/mỏy.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
SGK, vở, bỳt.
III: Tiến trình lên lớp:
Ổn định: Giáo viên kiểm tra sĩ số, ổn định trật tự lớp
Kiểm tra bài củ:
? HS1: Mở 1 bảng tính mới - > Lưu lại với tên Baitap1 trong Mydocumen Sau đó lưu lại với tên khác là Baitap2. trong ổ E:>
OÂ ủang ủửụùc choùn
Bài mới
- Đặt vấn đề: 
Để giúp các em biết sử dụng các các phép toán, cũng như các công thức để tính toán trên trang tính. Chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay.
- Triển khai bài học
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Bổ sung
Hoạt động 1: Sử dụng công thức để tính toán
GV: Chương trình bảng tính có khả năng rất ưu việt đó là tính toán.
- Trong bảng tính ta có thể dùng các công thức để thực hiện các phép tính.
GV: Lấy VD: 3 + 5
GV: Giới thiệu các phép toán. Mỗi phép toán GV lấy 1 VD và lưu ý cho HS các ký hiệu phép toán.
+ Vị trí của các phép toán trên bàn phím.
? Trong toán học, ta có thứ tự thực hiện các phép tính như thế nào?
GV: Lấy VD: {(12 + 5)-8}*2
Hoạt động II. Nhập công thức
GV: Yêu cầu HS quan sát H22 trong SGK.
GV vẽ hình minh hoạ lên bảng. 
- Yêu cầu HS thực hành:
+ Mở máy
+ Chạy chương trình EXCEL
+ Mở 1 File mới
+ Gõ Công thức sau:
(40 – 12)/7+ ( 58+24)*6
GV: Kiểm tra các bước thực hiện trên máy của HS
1. Sử dụng công thức để tính toán.
- Trong bảng tính có thể sử dụng các phép tính +, - , *, /, ^, % để tính toán.
- Trong bảng tính cũng cần phải thực hiện thứ tự phép tính:
+ Với biểu thức có dấu ngoặc: Ngoặc ( ) à { }à ngoặc nhọn.
+ Các phép toán luỹ thừa -> phép nhân, phép chia à phép cộng, phép trừ.
2. Nhập công thức
- Để nhập công thức vào 1 ô cần làm như sau:
+ Chọn ô cần nhập công thức
+ Gõ dấu =
+ Nhập công thức
+ Nhấn Enter chấp nhận
	4 - Củng cố:
? Để nhập một công thức vào 1 ô ta phải chú ý đến điều gì đầu tiên?
	(Đánh dấu = trước công thức)
? Hãy nhập một công thức gồm các biểu thức có chứa phép toán cộng, trừ, nhân chia vào 1 ô. sau đó nhấn Enter để hoàn tất. Sau đó quan sát trên thanh công thức và so với dữ liệu trong ô vùa nhập.
5. dẶN Dò:
- Đọc thông tin hướng dẫn SGK
- Chú ý các bước GV đã hướng dẫn.
- Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện.
IV: RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính - Nguyễn Thanh Dương.doc