Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

- HS hiểu được các thao tác, trình tự định dạng trang tính.

- HS biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ.

- HS biết căn lề trong ô tính.

1.2. Kỹ năng:

- HS thực hiện được định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ.

- HS thực hiện được căn lề trong ô tính.

1.3. Thái độ:

- Thái độ học tập nghiêm túc.

2. TRỌNG TÂM:

- Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ.

- Căn lề trong ô tính.

3. CHUẨN BỊ:

3.1. Giáo viên: Phòng máy

3.2. Học sinh: SGK Tin học + chuẩn bị bài trước ở nhà.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: Kiểm diện.

4.2. Kiểm tra miệng: Lớp trưởng báo cáo sỉ số.

4.3. Giảng bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 927Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần dạy: 20BÀI 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
Tiết: 37
Ngày dạy: 30/12/2014
1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
- HS hiểu được các thao tác, trình tự định dạng trang tính.
- HS biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ.
- HS biết căn lề trong ô tính.
1.2. Kỹ năng:
- HS thực hiện được định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ.
- HS thực hiện được căn lề trong ô tính.
1.3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc.
2. TRỌNG TÂM:
- Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ.
- Căn lề trong ô tính.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy
3.2. Học sinh: SGK Tin học + chuẩn bị bài trước ở nhà.
4. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: Kiểm diện.
4.2. Kiểm tra miệng: Lớp trưởng báo cáo sỉ số.
4.3. Giảng bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ.
GV: Em có thể định dạng văn bản hoặc số trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ khác nhau.
HS: Chú ý.
GV: Cho HS quan sát hình 52.
HS: Quan sát.
GV: Hãy nhắc lại các cách định dạng trong chương trình soạn thảo văn bản Word?
HS: Trả lời.
a. Thay đổi phông chữ
GV: Cho HS quan sát hình 53 và cho biết cách thay đổi phông chữ.
HS: Quan sát và trả lời cách thực hiện và phông chữ thường dùng.
GV: Hướng dẫn HS cách thay đổi phông chữ và thực hiện minh hoạ.
b. Thay đổi cỡ chữ
GV: Cho HS quan sát hình 54 và cho biết cách thay đổi cỡ chữ.
HS: Quan sát và trả lời.
GV: Hướng dẫn HS cách thay đổi cỡ chữ và thực hiện minh hoạ.
c. Thay đổi kiểu chữ
GV: Cho HS quan sát hình 55 và cho biết cách để định dạng các kiểu chữ.
HS: Quan sát và trả lời.
GV: Hướng dẫn và minh hoạ cho HS cách định dạng các kiểu chữ đậm, nghiêng và gạch chân.
Hoạt động 2: Định dạng màu chữ.
GV: Ở chế độ ngầm định văn bản và số được hiển thị màu gì?
HS: Màu đen.
GV: Tuy nhiên ta có thể chọn màu khác nhau cho chữ. Cho HS quan sát hình 56.
HS: Quan sát.
GV: Hướng dẫn và minh hoạ cho HS cách chọn màu phông chữ.
HS: Chú ý và trả lời.
Hoạt động 3: Căn lề trong ô tính.
GV: Ở chế độ ngầm định chữ và số được căn lề như thế nào?
HS: Chữ: trái, Số: phải.
GV: Ta có thể thay đổi cách căn lề bằng các nút lệnh. Cho học sinh quan sát hình 58, 59.
HS: Quan sát.
GV: Hướng dẫn HS cách căn lề.
HS: Quan sát.
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ: 
- Định dạng không làm thay đổi nội dung ô tính.
a. Thay đổi phông chữ (Font): Arial, TimeNewsRoman
B1: Chọn ô, các ô cần định dạng.
B2: Nháy mũi tên ở ô Font.
B3: Chọn Font thích hợp.
b. Thay đổi cỡ chữ (Font Size):
B1: Chọn ô, các ô cần định dạng.
B2: Chọn cỡ chữ thích hợp.
B3: Nháy mũi tên ở ô Font Size (Nhấn Enter).
c. Thay đổi kiểu chữ:
B1: Chọn ô, các ô cần định dạng.
B2: Nháy vào nút B (Bold), I (Italic) và U (Underline).
2. Định dạng màu chữ:
B1: Chọn ô, các ô cần định dạng.
B2: Nháy mũi tên ở ô Font Color.
B3: Nháy chọn màu.
3. Căn lề trong ô tính:
B1: Chọn ô, các ô cần định dạng.
B2: Nháy vào nút lệnh để thay đổi cách căn lề.
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
Câu hỏi 1: Hãy nêu các bước để thực hiện việc định dạng phông chữ trong ô tính?
Trả lời: Các bước định dạng phông chữ trong ô tính:
B1: Chọn ô, các ô cần định dạng.
B2: Nháy mũi tên ở ô Font.
B3: Chọn Font thích hợp.
Câu hỏi 2: Hãy nêu các bước để thực hiện việc căn lề trong ô tính?
Trả lời: Các bước căn lề trong ô tính:
B1: Chọn ô, các ô cần định dạng.
B2: Nháy vào nút lệnh để thay đổi cách căn lề.
4.5. Hướng dẫn HS tự học:
- Đối với bài học ở tiết học này:
+ Học lại các kiến thức đã học.
+ Thực hiện lại các thao tác đã học.
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
+ Chuẩn bị bài thực hành 6.
5. RÚT KINH NGHIỆM:
- Nội dung:	
- Phương pháp:	
- Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Định dạng trang tính (3).doc