Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính

1- MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- HS biết: Biết được các bước định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và tô màu chữ, căn lề trong ô tính.

- HS hiểu: mục đích của việc định dạng trang tính

1.2 Kỹ năng:

- HS thực hiện được: Biết thực hiện các thao tác định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ trong Excel.

- HS thực hiện thành thạo: nhận biết ý nghĩa các nút lệnh định dạng của Excel hoàn toàn giống với các nút lệnh tương ứng trong Word

1.3 Thái độ:

 - Tính cách: Tập trung, nghiêm túc, có ý thức tự học.

- Thói quen: tác phong làm viêc khoa học chính xác

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1425Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 20	Tiết: 37
Ngày dạy: 3/1/2013
Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
1- MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức:
- HS biết: Biết được các bước định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và tô màu chữ, căn lề trong ô tính.
- HS hiểu: mục đích của việc định dạng trang tính
1.2 Kỹ năng:
- HS thực hiện được: Biết thực hiện các thao tác định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ trong Excel.
- HS thực hiện thành thạo: nhận biết ý nghĩa các nút lệnh định dạng của Excel hoàn toàn giống với các nút lệnh tương ứng trong Word
1.3 Thái độ: 
	- Tính cách: Tập trung, nghiêm túc, có ý thức tự học.
- Thói quen: tác phong làm viêc khoa học chính xác
2- NỘI DUNG HỌC TẬP
- Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
- Chọn màu phông. 
- Căn lề trong ô tính 
3- CHUẨN BỊ:
	3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.
	3.2 Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, chuẩn bị bài mới
4- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện
 7/1:..................... 7/2:.................	7/3:................. 7/4:................ 
4.2 Kiểm tra miệng
Câu 1: Hãy nêu cách chọn ô tính, hàng, cột, khối?
Câu 2: yêu cầu hs thực hiện thao tác chèn hàng, chèn cột và xóa hàng,cột trên máy tính.
4.3 Tiến trình bài học
 Đặt vấn đề 	
GV:Em hãy nhắc lại cách thay đổi phông chữ trong Microsoft Word ?
HS: Trả lời
GV: Vậy trong chương trình bảng tính có sử dụng định dạng phông chữ như trong Word hay không chúng ta đi vào tìm hiểu.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.
Mục tiêu: Giúp HS hiếu mục đích của việc định dạng trang tính
Gv: Để định dạng nội dung của một văn bản việc đầu tiên phải làm gì?
Hs: trả lời.
Gv: Định dạng có làm thay đổi nội dung của văn bản không?
Hs: Trả lời
Gv: Nhận xét lại
- Đối với trang tính cũng như với trang văn bảng:
+ Muốn định dạng nội dung của một ô tính (hoặc nhiều ô tính) cần phải chọn các ô tính đó.
+ Định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô tính
Gv: Một em hãy nêu các bước để định dạng phông chữ trong word?
Hs: Nêu các bước
Gv: Các bước định dạng phông chữ trong trang tính cũng giống như các bước định dạng nội dung văn bản. Gv thực hiện trên máy tính cho HS quan sát.
Hs: Quan sát và rút ra các bước.
Gv: Ngoài cách này ra còn có cách nào nữa không?
Hs: Trả lời theo sự hiểu biết
Gv: Bổ sung và mô tả trên máy cho HS quan sát
Gv: Cho HS nghiên cứu hình 54 SGK và hãy nêu các bước để thay đổi cỡ chữ.
Hs: Nêu cách thay đổi cỡ chữ
Gv: Nhận xét và mô ta trên máy tính
Gv: Còn có cách nào mà em biết
Hs: Suy nghĩ và trả lời theo sự hiểu biết
Gv: Bổ sung
Gv: Ở Microsoft Word em đã được học những kiểu chữ nào?
Hs: Trả lời
Gv: Bổ sung
Gv: Hãy nêu các kiểu chữ được sử dụng trong chương trình bảng tính
Hs: Nêu các kiểu chữ
Gv: Nêu các bước để chọn kiểu chữ trong ô tính?
Hs: trả lời
Gv: Chốt lại
Chú ý: Ta có thể sử dụng nhiều nút lệnh cùng một lúc
Hoạt động 2: Định dạng màu chữ 
Mục tiêu: Giúp HS biết định dạng màu chữ 
Gv: Để trình bày trang tính đẹp hơn ta có thể chọn màu cho phông chữ.
Gv: Để chọn màu cho phông chữ ta phải thực hiện những thao tác nào?
Hs: Nghiên cứu SGK hình 56 và trả lời
Gv: Thực hiện các thao tác trên máy cho hs quan sát. 
Hoạt động 3: Căn lề trong ô tính 
Mục tiêu: Giúp HS biết căn lề trong ô tính 
Gv: Bài trước chúng ta đã học ngầm định, văn bản được căn lề trái hay phải?
Hs: Trả lời
Gv: Hãy nêu các bước căn lề mà em đã được học trong chương trình word.
Hs: Trả lời
Gv: Vậy trong chương trình bảng tính sử dụng những bước nào để căn lề?
Hs: Trả lời
Gv: Nhận xét và thao tác trên MT cho HS quan sát
Gv: Ta có thể sử dụng tổ hợp phím nóng trong chương trình bảng tính được không?
Hs: Trả lời 
Gv: Bổ sung
Gv: Ngoài ra ta có thể căn lề dữ liệu vào giữa 
 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
a. Thay đổi phông chữ.
- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
- Nháy mũi tên ở ô Font
- Chọn chữ thích hợp
b. Thay đổi cỡ chữ
- Chọn ô hoặc (các ô) cần định dạng
- Chọn cở chữ thích hợp
- Nháy mũi tên ở ô size
c. Thay đổi kiểu chữ 
- Bold Kiểu chữ in đậm
- Italic Kiểu chữ nghiêng
- Underline Kiểu chữ gạch chân
* Các bước
- Chọn ô hoặc các ô cần định dạng
- Nháy chuột vào nút Bold để chọn chữ đậm.
Chú ý: Ta có thể sử dụng nhiều nút lệnh cùng một lúc
2. Định dạng màu chữ 
Các bước thực hiện chọn màu chữ
- Chon ô (hoặc các ô) cần định dạng
- Nháy vào nút Font color 
- Nháy chọn màu
3: Căn lề trong ô tính 
 Căn lề trái
 Căn lề giữa
 Căn lề phải
VD: Để căn nội dung vào giữa ô tính ta thực hiện các bước như sau:
- Chọn ô( hoặc các ô )cần định dạng.
- Nháy vào nút Center
 Chú ý: Ngoài ra ta có thể sử dụng nút lệnh để căn lề dữ liệu vào giữa 
4.4 Tổng kết: Nêu lại các kiến thức đã học trong bài
4.5 Hướng dẫn học tập
 Về nhà học bài cũ và tìm hiểu phần 4 và phần 5 của bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Định dạng trang tính.doc