Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 10 - Thực hành tổng hợp

I. Mục tiêu: Giúp HS:

1. Về kiến thức: Ôn lại các kiến thức đã học.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng:

ỉ Thao tác trên trang tính: nhập dữ liệu, sửa, sao chép, di chuyển,.

ỉ Thực hiện tính toán trên trang tính.

ỉ Định dạng trang tính.

ỉ Trình bày trang tính.

ỉ Sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.

3. Về thái độ: Tạo thói quen làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác.

II. Chuẩn bị:

Tài liệu SGK, phòng máy,

 

doc 8 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1449Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 10 - Thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 1/4/2010
Ngày giảng: 7/4: 7A, 7B; 10/4:7C
Tuaàn 32-Tiết 62 
Bài thực hành 10
thực hành tổng hợp
I. Mục tiêu: Giúp HS:
1. Về kiến thức: Ôn lại các kiến thức đã học.
2. Về kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng:
Thao tác trên trang tính: nhập dữ liệu, sửa, sao chép, di chuyển,...
Thực hiện tính toán trên trang tính.
Định dạng trang tính.
Trình bày trang tính.
Sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.
3. Về thái độ: Tạo thói quen làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác.
II. Chuẩn bị:
Tài liệu SGK, phòng máy, 
III. Tiến trình dạy học:
ổn định tổ chức: 	
Chia nhóm: 4HS/ 1nhóm/ 1 máy.
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: ổn định tổ chức (5 phút)
- Sắp xếp chỗ ngồi thực hành cho HS.
- ổn định trật tự lớp.
GV: nêu nội dung chính của buổi thực hành:
Ôn lại các kiến thức đã học như:
Thao tác trên trang tính: nhập dữ liệu, sửa, sao chép, di chuyển,...
Thực hiện tính toán trên trang tính.
Định dạng trang tính.
Trình bày trang tính.
Sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.
- Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi thực hành và giữ trật tự trong lớp học.
- Lắng nghe nội dung chính của buổi thực hành.
Hoạt động 2: Bài tập 1
Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in
GV: Nêu yêu cầu:
Khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính như H119 (SGK - trang 92).
Bổ sung dữ liệu để có kết quả như hình 120 - trang 92.
Thực hiện các thao tác sao chép, chỉnh sửa dữ liệu, định dạng để có trang tính như hình 121 - SGK trang 93.
Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ các bạn vùng bão lụt vào cột số lượng trong bảng tổng cộng.
Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trước khi in.
Lưu bài với tên Bai tap 1 - Bai thuc hanh 10
(?) Nhắc lại các bước để sao chép dữ liệu?
GV: Thực hiện sao chép hình 20 và chỉnh sửa để có bảng như hình 121.
GV: Yêu cầu HS khởi động máy để thực hiện.
GV: Quan sát hướng dẫn HS thực hiện. Sửa sai cho HS trong qúa trình thực hiện.
GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét cheo bài của nhau trên máy theo thứ tự các máy ngồi gần nhau.
GV: Cho điểm một vài nhóm thực hiện tốt.
HS: Chú ý nghe và ghi bài.
HS: Trả lời
HS: Khởi động máy, mở Excel thực hiện theo các yêu cầu.
HS: Hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV. Kiểm tra nhận xét chéo bài và sửa sai cho nhau.
Hoạt động 3: Dặn dò về nhà
(5 phút)
GV: Trong giờ hôm nay chúng ta đã ôn lại được một số thao tác với bảng tính. Về nhà thực hiện tiếp các thao tác trên cho thành thạo (nếu có máy); 
- Xem trước Bài tập 2 SGK trang 93.
- Giờ sau thực hành tiếp.
HS: Thoát máy, thu dọn vệ sinh chỗ ngồi của nhóm mình.
Tuaàn 33-Tiết 63 
Ngày soạn: 7/4/2010
Ngày giảng: 14/4: 7A, 7B; 17/4:7C
Bài thực hành 10
thực hành tổng hợp
I. Mục tiêu: Giúp HS:
1. Về kiến thức: Ôn lại các kiến thức đã học.
2. Về kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng:
Lập trang tính.
Định dạng.
Sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán.
Sắp xếp và lọc dữ liệu.
3. Về thái độ: Tạo thói quen làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác.
II. Chuẩn bị:
Tài liệu SGK, phòng máy, 
III. Tiến trình dạy học:
ổn định tổ chức: 
- Chia nhóm: 4HS/ 1nhóm/ 1 máy.
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: ổn định tổ chức (5 phút)
- Sắp xếp chỗ ngồi thực hành cho HS.
- ổn định trật tự lớp.
GV: nêu nội dung chính của buổi thực hành:
Ôn lại các kiến thức đã học như:
Lập trang tính.
Định dạng.
Sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán.
Sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi thực hành và giữ trật tự trong lớp học.
- Lắng nghe nội dung chính của buổi thực hành.
Hoạt động 2: Bài tập 2 (35 phút)
Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu. 
GV: Nêu yêu cầu:
a. Khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính như H122 (SGK - trang 94).
b. Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện các thao tác sao chép công thức để tính:
Tổng thu nhập bình quan theo đầu người của từng xã trong cột Tổng cộng.
Thu nhập bình quan theo từng ngành vào dòng Trung bình chung.
Tổng thu nhập trung bình của cả vùng.
c. Chỉnh sửa và chèn thêm các hàng, định dạng văn bản và số để có trang tính như hình 123.
d. Sắp xếp các xã theo 4 yêu cầu trong SGK - trang 95.
e. Lọc ra các xã theo 4 yêu cầu trong SGK - trang 95.
f. Lưu bài với tên Bai tap 2 - Bai thuc hanh 10
GV: Yêu cầu HS khởi động máy để thực hiện.
GV: Quan sát hướng dẫn HS thực hiện. Sửa sai cho HS trong qúa trình thực hiện.
GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét cheo bài của nhau trên máy theo thứ tự các máy ngồi gần nhau.
GV: Cho điểm một vài nhóm thực hiện tốt.
HS: Chú ý nghe và ghi bài.
HS: Khởi động máy, mở Excel thực hiện theo các yêu cầu.
HS: Hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV. Kiểm tra nhận xét chéo bài và sửa sai cho nhau.
Hoạt động 3: Dặn dò về nhà
(5 phút)
GV: Trong giờ hôm nay chúng ta đã ôn lại được một số thao tác với bảng tính. Về nhà thực hiện tiếp các thao tác trên cho thành thạo (nếu có máy); 
- Xem trước Bài tập 3 SGK trang 95.
- Giờ sau thực hành tiếp.
HS: Thoát máy, thu dọn vệ sinh chỗ ngồi của nhóm mình.
Tuaàn 33-Tiết 64 
Ngày soạn: 7/4/2010
Ngày giảng: 14/4: 7A, 7B; 17/4:7C
Bài thực hành 10
thực hành tổng hợp
I. Mục tiêu: Giúp HS:
1. Về kiến thức: Ôn lại các kiến thức đã học.
2. Về kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng:
Lập trang tính.
Tạo biểu đồ và trình bày trang in.
3. Về thái độ: Tạo thói quen làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác.
II. Chuẩn bị:
Tài liệu SGK, phòng máy, 
III. Tiến trình dạy học:
ổn định tổ chức: 	
Chia nhóm: 4HS/ 1nhóm/ 1 máy.
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: ổn định tổ chức (5 phút)
- Sắp xếp chỗ ngồi thực hành cho HS.
- ổn định trật tự lớp.
GV: nêu nội dung chính của buổi thực hành:
Ôn lại các kiến thức đã học như:
Lập trang tính.
Tạo biểu đồ và trình bày trang in.
- Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi thực hành và giữ trật tự trong lớp học.
- Lắng nghe nội dung chính của buổi thực hành.
Hoạt động 2: Bài tập 3 (35 phút)
Tạo biểu đồ và trình bày trang in.
GV: Gọi HS đọc đầu bài.
(?) Đầu bài yêu cầu gì?
GV: chốt lại và nêu yêu cầu:
a. Mở trang tính Thong ke đã lưu trong Bai tap 2
b. Sao chép cột B và cột G sang vùng khác của trang tính và tạo biểu đồ minh hoạ.
c. Sao chép hàng 4 và hàng 13 sang vùng khác của trang tính và tạo biểu đồ hình tròn minh hoạ như Hình 125.
d. Di chuyển biểu đồ xuống dưới vùng dữ liệu để có trang tính như Hình 126.
e. Lưu bảng tính.
GV: Yêu cầu HS khởi động máy để thực hiện.
GV: Quan sát hướng dẫn HS thực hiện. Sửa sai cho HS trong qúa trình thực hiện.
GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét cheo bài của nhau trên máy và đánh giá điểm theo thứ tự các máy ngồi gần nhau.
Thang điểm
Tạo biểu đồ đúng như Hình 124. (3 điểm)
Tạo biểu đồ đúng như Hình 125. (3 điểm)
Chỉnh sửa để có bảng như Hình 126. 
(4 điểm)
GV: Kiểm tra kết quả một vài nhóm và đánh giá cho điểm.
HS: Đứng tại chỗ đọc đầu bài.
HS: Trả lời.
HS: Chú ý nghe và ghi bài.
HS: Khởi động máy, mở Excel thực hiện theo các yêu cầu.
HS: Hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV. Kiểm tra nhận xét chéo bài, sửa sai và chấm điểm cho nhau.
Hoạt động 3: Dặn dò về nhà
(5 phút)
GV: Trong giờ hôm nay chúng ta đã ôn lại được cách tạo và chỉnh sửa biểu đồ. Về nhà thực hiện tiếp các thao tác trên cho thành thạo (nếu có máy); 
- Xem lại toàn bộ nội dung kiến thức.
- Giờ sau thực hành tiếp.
HS: Thoát máy, thu dọn vệ sinh chỗ ngồi của nhóm mình.
*************************
Tuaàn 34-Tiết 65 
Ngày soạn: 13/4/2010
Ngày giảng: 21/4: 7A, 7B; 24/4:7C
Bài thực hành 10
thực hành tổng hợp
I. Mục tiêu: Giúp HS:
1. Về kiến thức: Ôn lại các kiến thức đã học.
2. Về kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng:
Lập trang tính.
Tạo biểu đồ và trình bày trang in.
3. Về thái độ: Tạo thói quen làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác.
II. Chuẩn bị:
Tài liệu SGK, phòng máy, 
III. Tiến trình dạy học:
ổn định tổ chức: 	Chia nhóm: 4HS/ 1nhóm/ 1 máy.
Hoạt động 1: ổn định tổ chức (5 phút)
GV:
- Sắp xếp chỗ ngồi thực hành cho HS.
- ổn định trật tự lớp.
GV: nêu nội dung chính của buổi thực hành:
Ôn lại các kiến thức đã học như: tạo bảng tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để tính toán, tạo biểu đồ.
HS:
- Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi thực hành và giữ trật tự trong lớp học.
- Lắng nghe nội dung chính của buổi thực hành.
Hoạt động 2: Bài tập (30 phút)
GV: Phát phiếu thực hành cho HS.
HS: Khởi động máy, mở Excel thực hiện theo yêu cầu của phiếu học tập.
GV: Quan sát hướng dẫn HS thực hiện.
GV: Yêu cầu HS nhận xét chéo bài của nhau và cho điểm.
HS: Các nhóm hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV.
Hoạt động 3: Dặn dò về nhà (5 phút)
- Ôn tập các kiến thức đã học, tiếp tục thực hành trên máy cho thành thạo (nếu có máy).
- Giờ sau kiểm tra thực hành 1 tiết.
Phiếu học tập
Bảng doanh số bán hàng của một công ty máy tính được cho như sau:
(đơn vị triệu đồng)
Người bán
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tổng theo người bán
Lê Minh Nghĩa
120
7
163
Hoàng Lan Anh
80
85
115
Nguyễn Vũ Hoà
143
96
127
Trần Anh Đức
192
59
138
Phạm Trung Hiếu
78
104
190
Tổng theo tháng
Doanh số cao nhất
Doanh số thấp nhất
Yêu cầu:
1. Hãy lập bảng tính theo dữ liệu trên. (1 điểm)
2. Đặt công thức tính tổng theo tháng tương ứng. (2 điểm)
3. Trong cột tổng theo người bán đặt các công thức tính tổng các tháng theo từng người bán hàng. (2 điểm)
4. Thực hiện các thống kê sau:
Tháng nào công ty có doanh số cao nhất? (1 điểm)
Tháng nào công ty có doanh số thấp nhất? (1 điểm)
5. Tạo biểu đồ hình tròn minh hoạ tổng doanh số theo tháng của tháng 1, tháng 2, tháng 3. (2 điểm)
6. Lưu bài với tên: Bai tap tong hop. (1 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 10 - Thực hành tổng hợp (2).doc