Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông

1. MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

- HS biết:

 - Hoạt động 1: Biết các hàm tính toán: AVERAGE, SUM, MAX và MIN.

- HS hiểu:

 - Hoạt động 1: Hiểu cách sử dụng các hàm AVERAGE, SUM, MAX và MIN trên trang tính.

1.2 Kỹ năng

 - Thực hiện được các thao tác nhập hàm hàm AVERAGE, SUM, MAX và MIN trên trang tính.

 - Thực hiện thành thạo tác nhập hàm hàm AVERAGE, SUM, MAX và MIN trên trang tính.

1.3 Thái độ:

 - Thói quen: Hăng say phát biểu xây dựng bài.

 - Tính cách: Chăm ngoan.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1072Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 11 - Tiết: 22 
Ngày dạy: /10/2014
Bài thực hành 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM(tt)
1. MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
	- Hoạt động 1: Biết các hàm tính toán: AVERAGE, SUM, MAX và MIN.
- HS hiểu:
	- Hoạt động 1: Hiểu cách sử dụng các hàm AVERAGE, SUM, MAX và MIN trên trang tính.
1.2 Kỹ năng
	- Thực hiện được các thao tác nhập hàm hàm AVERAGE, SUM, MAX và MIN trên trang tính.
	- Thực hiện thành thạo tác nhập hàm hàm AVERAGE, SUM, MAX và MIN trên trang tính.
1.3 Thái độ: 
	- Thói quen: Hăng say phát biểu xây dựng bài.
	- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG
- Sử dụng các hàm Average, Max, Min và Sum
3. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy tính, máy chiếu.
- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.
4.	TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện 
Lớp 7A1:	
Lớp 7A2: 	
Lớp 7A3:	
Lớp 7A4: 	
Lớp 7A5:	
Lớp 7A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng 
Câu 1: Em hãy nêu các bước để nhập hàm vào 1 ô tính?(5đ)
	- Trả lời: 
	+Chọn ô cần nhập hàm.
	+Gõ dấu =
	+Gõ tên hàm theo cú pháp của hàm.
	+Nhấn Enter.
Câu 2: Nêu cú pháp hàm tính trung bình cộng 3 số a, b, c.(5đ)
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1:(30’) Thực hành sử dụng các hàm Average, Max, Min và Sum
GV: Nhấn mạnh những kiến thức trọng tâm để học sinh vận dụng vào bài tập.
HS: Lắng nghe, quan sát.
GV: Phát cho HS nội dung thực hành.
HS: Thảo luận nhóm, thực hành.
GV: hướng dẫn, sửa chữa những sai sót mà HS mắc phải.
GV: Tổng kết lại: 
Chỉ rõ những lỗi mà các em thường mắc phải và cách khắc phục.
1. Bài tập 3: Sử dụng các hàm Average, Max, Min:
a. Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong bài tập 1, so sánh với cách tính bằng công thức.
 Hàm: AVERAGE
b. Sử dụng hàm Average để tính điểm TB
F3=AVERAGE(C3, E3, D3)
Tương tự: F4, , F13.
c. Hãy sử dụng hàm Max, Min để xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất.
= MAX(F3:F13)
=MIN(F3:F13)
GV: Hướng dẫn cho HS vận dụng kiến thực ở bài tập 1
HS: Lắng nghe, thực hành.
GV: Kiểm tra và chấm điểm cho các nhóm.
GV: Tổng kết lại: Những cái HS làm được và những hạn chế trong giờ thực hành.
Bài tập 4:Lập trang tính và sử dụng hàm sum:
Sử dụng hàm thích hợp tính:
Tổng giá trị sản xuất của vùng đó theo từng năm vào cột bên phải.
E4=SUM(B4, C4, D4)
Tương tự: E5, . E9
Tính giá trị sản xuất trung bình trong sáu năm theo từng ngành sản xuất.
E10=AVERAGE(E4:E9)
Lưu bảng tính với tên “Gia tri san xuat”.
4.4 Tổng kết 
- Nhập công thức và hàm vào ô tính: 
	+Chọn ô cần nhập hàm.
	+Gõ dấu =
	+Gõ tên hàm theo cú pháp của hàm.
	+Nhấn Enter
	- Sử dụng được các công thức
	- Sử dụng thành thạo các hàm: Sum, Average, max, min: 
 + Sum (a,b, c ), Average ( a, b, c ), Max (a,b, c ), Min ( a, b, c ).
4.5. Hướng dẫn học tập 
+ Đối với bài học tiết này:
- Ôn tập các cú pháp của hàm: Sum, Max, Min.
+ Đối với bài học tiết tiếp theo:
- Đọc bài: Thao tác với bảng tính.
5. PHỤ LỤC
- Sách tin học quyển 2.
- Giáo trình Excel
 	Tân Đông, ngày .. tháng . năm 2014
	 Duyệt của TTCM
	 Lê Văn Giảng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông.doc