Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

1. MỤC TIÊU

1.1/ Kiến thức

 - Học sinh biết: + Biết khái niệm về hàm

 + Biết cách nhập hàm trong ô tính

- Học sinh hiểu: 2 cách nhập hàm vào ô tính

1.2/Kỹ năng

- Thực hiện được: sử dụng được các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính

- Thực hiện thành thạo: cách nhập hàm tương tự như nhập công thức

1.3/ Thái độ

 - Thói quen: nhận thức được sự tiện lợi khi sử dụng hàm để tính toán

- Tính cách: Học sinh ngày càng yêu thích môn học

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Hàm trong chương trình bảng tính

- Cách sử dụng hàm

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 10 - Tiết: 19
Ngày dạy: 
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. MỤC TIÊU
1.1/ Kiến thức
 	 - Học sinh biết: + Biết khái niệm về hàm 
 + Biết cách nhập hàm trong ô tính
- Học sinh hiểu: 2 cách nhập hàm vào ô tính
1.2/Kỹ năng
- Thực hiện được: sử dụng được các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính
- Thực hiện thành thạo: cách nhập hàm tương tự như nhập công thức
1.3/ Thái độ
 - Thói quen: nhận thức được sự tiện lợi khi sử dụng hàm để tính toán
- Tính cách: Học sinh ngày càng yêu thích môn học
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Hàm trong chương trình bảng tính
- Cách sử dụng hàm
3. CHUẨN BỊ 
	3.1/ Giáo viên
	- Máy tính, máy chiếu
	3.2/ Học sinh
	- Xem trước bài mới	
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
	7.1: ....................... 	7.2:.................... 7.3:........................ 7.4:.......................
	4.2/ Kiểm tra miệng: 
Câu 1: (Câu hỏi bài cũ)Cho bảng tính:
Tại ô B6 viết công thức tính tổng các giá trị các ô từ B1 đến B5? HS lên máy thực hiện?
Câu 2: (Câu hỏi bài mới) Để nhập hàm vào một ô ta thực hiện các bước nào?
Đáp án:
Câu 1: *Tại ô B6: (5đ)
=B1+B2+B3+B4+B5
*HS thực hiện đúng.(5đ)
Câu 2: Để nhập hàm vào một ô: (10đ)
-Chọn ô cần nhập 
-Gõ dấu =
-Gõ hàm 
-Nhấn Enter
4.3/ Tiến trình bài học
Trong bài học làm quen với Excel, các em đã được biết đến hàm, trong chương trình bảng tính có rất nhiều các loại hàm khác nhau để phục vụ cho tính toán. Vậy cách sử dụng hàm như thế nào? Lợi ích các hàm mang lại ra làm sao? Bài học hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu
 Hoạt động của Giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Hàm trong chương trình bảng tính ( 17p’)
- Mục tiêu: 
+Kiến thức:Biết khái niệm về hàm 
+ Kỹ năng: Sử dụng được các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính
Gv : Các em đã biết cách tính toán các công thức rất đơn giản, nhưng cũng có nhiều công thức phức tạp. Việc lập các công thức phức tạp và nhập vào ô tính không đơn giản.
Hs : lắng nghe.
Gv : Chương trình bảng tính, hàm là công thức đã được định nghĩa từ trước. 
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng nhanh chóng.
Hs : Lắng nghe và ghi bài.
Gv : 
VD: Cần tính trung bình cộng của 3 số : 3,10,12 em có thể sử dụng công thức?
Hs : =(3+10+12)/3
Gv : nhận xét. đó là cách tính bằng cách dùng công thức. Còn dùng hàm thì như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu.
Chương trình bảng tính có hàm Average để tính trung bình cộng thay công thức trên bằng cách nhập vào ô tính nội dung sau đây:
=Average(3,10,12)
Hs : Lắng nghe.
Gv : Thực hiện thao tác nhập hàm vào để tính toán.
Hs : Quan sát.
Gv: Đối với việc sử dụng công thức thì các em có thể sử dụng địa chỉ của ô tính để nhập vào. Đối với cách dùng hàm địa chỉ ô tính cũng đóng vai trò là biến trong các hàm. Hàm sẽ tính giá trị cụ thể là nội dung dữ liệu trong ô tính.
Hs: Lắng nghe
Gv: Lấy ví dụ : Các em nhập vào hàm sau
=Average(A1,A2,A3) : tính trung bình cộng của dữ liệu có trong ô A1, A2, A3.
Hoạt động 2 : Cách sử dụng hàm (15p’)
+Kiến thức:Biết cách nhập hàm trong ô tính
+ Kỹ năng: Thực hiện thành thạo cách nhập hàm tương tự như nhập công thức 
Gv : Nêu các bước nhập công thức vào ô tính.
hs : Trả lời
gv : Quan sát và rút ra cách nhập hàm
Gv : thực hiện thao tác nhập vào một hàm.
=Average(3,10,12)
Hs: Rút ra các bước và trả lời
Gv : Chốt lại.
Qua 4 bước :
- Bước 1 :Chọn ô tính cần nhập
- Bước 2 : gõ dấu « = »
- Bước 3 : Nhập cú pháp của hàm
- Bước 4 : Nhấn enter hoặc dấu 
Hs : Ghi bài
Gv : Yêu cầu hs lên thực hiện thao tác nhập một số hàm.
- Xác định dữ liệu chứa trong các ô tính : A1, A2, A3.
= Average(A1,A2,A3) 
= Sum(A1,A2,A3) 
hs : Lên thực hiện
Gv : Yêu cầu hs quan sát và nhận xét kết quả bạn làm
Hs: Nhận xét.
Gv: Chốt lại.
1. Hàm trong chương trình bảng tính
- Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
- Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. 
Ví dụ:
- Cần tính trung bình cộng của 3 số : 3,10,12 em có thể sử dụng công thức?
=Average(3,10,12)
2. Cách sử dụng hàm
a. Cú pháp nhập hàm
= tên hàm (các tham số)
b. Cách nhập hàm
- Nhập hàm vào chương trình bảng tính gồm 2 cách
* Cách nhập hàm trực tiếp từ ô tính:
B1: Chọn ô
B2: Gõ dấu « = »
B3: Nhập hàm theo đúng cú pháp
B4: Nhấn phím enter
* Cách nhập từ bảng chọn insert.
B1: Chọn ô
B2: Gõ dấu =
B3: Mở bảng chọn Insert à Function (hoặc nháy nút lệnh Insert Function ở bên trái thanh công thức). Hộp thoại xuất hiện à Chọn hàm trong bảng chọn/ Ok
- Hộp thoại thứ 2 xuất hiện, nhập giá trị hoặc địa chỉ ô chứa dữ liệu số vào
B4: nhấn enter hoặc nháy ok
 	4.4 Tổng kết 
Trong bài học hôm nay các em cần nắm vững một số điểm sau
Khái niệm về hàm
Hai cách nhập hàm trong chương trình bảng tính
4.5 Hướng dẫn học tập
- Đối với tiết học này: Học bài
Chuẩn bị bài mới: Đọc trước phần 3: một số hàm trong chương trình bảng tính. Tìm hiểu có những hàm thông dụng nào?
5. PHỤ LỤC : 
- SGK, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Sử dụng các hàm để tính toán (2).doc