Giáo án Tin học khối 7 năm 2017 - Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Làm quen với chương trình bảng tính, trang tính và các thành phần chính và các đối tượng trên trang tính.

- Mở và lưu bảng tính.

2. Kỹ năng:

- Phân biệt được các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.

- Chọn thành thạo các đối tượng trên trang tính.

3. Thái độ:

- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.

- Hoàn thành tốt nội dung thực hành.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, bài thực hành.

- Phòng máy vi tính.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách giáo khoa, vở ghi chép.

- Chuẩn bị kỹ kiến thức để thực hành.

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 267Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 năm 2017 - Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần:04
Ngày soạn: 25/09/2017
Tiết: 07
Ngày dạy: 28/09/2017
BÀI THỰC HÀNH 2.
LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Làm quen với chương trình bảng tính, trang tính và các thành phần chính và các đối tượng trên trang tính.
- Mở và lưu bảng tính.
2. Kỹ năng:
- Phân biệt được các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.
- Chọn thành thạo các đối tượng trên trang tính.
3. Thái độ: 
- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.
- Hoàn thành tốt nội dung thực hành.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án, sách giáo khoa, bài thực hành.
- Phòng máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách giáo khoa, vở ghi chép.
- Chuẩn bị kỹ kiến thức để thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (2’)
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:
- Phân nhóm thực hành.
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi: - Khởi động chương trình Excel, Chọn phông chữ VNI-TIMES, cỡ chữ 13
* Đáp án: - Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình.
- Chọn toàn bộ trang tính	+ Vào Format à Cells à Xuất hiện hộp thoại
	+ Trong thẻ Font:
	- Font : VNI-TIMES
	- Size : 13
	+ Nháy OK kết thúc.	
3. Giảng bài mới: 
* Giới thiệu bài mới (1’)
Để củng cố hơn toàn bộ kiến thức đã được tìm hiểu trong tiết học trước. Hôm nay ta đi vào nội dung thực hành.
* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nôi dung
15’
Hoạt động 1:Tìm hiểu các thành phần chính trên trang tính.
Mục tiêu: Qua tiết thực hành, học sinh biết được các thành phần chính trên tran tính
1.Bài tập 1.
- Xác định vị trí ô, hàng, cột, hộp tên và thanh công thức.
- Quan sát sự thay đổi về nội dung khi nháy chuột vào các ô khác. Và nhập dữ liệu.
- Hướng dẫn học sinh mở bảng tính mới và lưu bảng tính với một tên khác.
- Hướng dẫn học sinh nhận biết các thành phần chính trên trang tính.
- Làm theo hướng dẫn.
- Thực hành.
15’
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chọn đối tượng trên trang tính.
Mục tiêu: Chọn được các đối tượng trên trang tính
2. Bài tập 2.
- Thao tác chọn ô, hàng, cột và một khối.
- Thực hiện thao tác chọn cả 3 cột.
- Nhận xét kết quả thực hành.
- Hướng dẫn HS thao tác chọn các đối tượng trên trang tính.
- Theo dõi, quan sát .
- Hướng dẫn học sinh thực hành.
- Thực hành theo nội dung.
- Quan sát kết quả thực hiện và cho nhận xét.
5’
Hoạt động 4: củng cố
Mục tiêu: hệ thống lại các thao tác vừa thực hành
? – Yêu cầu một học sinh lên thực hiện lại một số thao tác cơ bản.
- Hướng dẫn lại một số thiếu sót mà học sinh mắc phải.
- Thực hiện theo yêu cầu.
4. Dặn dò: (2’)
- Tiết sau tiếp tục thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
GIÁO ÁN
Tuần:04
Ngày soạn: 25/09/2017
Tiết: 08
Ngày dạy: 28/09/2017
BÀI THỰC HÀNH 2.
LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (TT)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Làm quen với chương trình bảng tính, trang tính và các thành phần chính và các đối tượng trên trang tính.
- Mở và lưu bảng tính.
2. Kỹ năng:
- Phân biệt được các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.
- Chọn thành thạo các đối tượng trên trang tính.
3. Thái độ: 
- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.
- Hoàn thành tốt nội dung thực hành.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án, sách giáo khoa, bài thực hành.
- Phòng máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách giáo khoa, vở ghi chép.
- Chuẩn bị kỹ kiến thức để thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (2’)
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:
- Phân nhóm thực hành.
2. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành	
3. Giảng bài mới: 
* Giới thiệu bài mới (1’)
Để củng cố hơn toàn bộ kiến thức đã được tìm hiểu trong tiết học trước. Hôm nay ta đi vào nội dung thực hành.* Tiến trình bài dạy :
TG
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nôi dung
37’
Hoạt động 3:Mở và nhập dữ liệu vào trang tính .
Mục tiêu: Nhập được dữ liệu vào tranh tính, luyện gõ phím
3. Bài tập 3.
- Khởi động bảng tính.
- Vào FilềOpen
4. Bài tập 4
- Có mẫu kèm theo.
- Hướng dẫn học sinh mở bảng tính đã có và lưu bảng tính với một tên khác.
- Hướng dẫn học sinh nhập dữ liệu vào trang tính.
- Làm theo hướng dẫn.
- Thực hành nhập nội dung theo mẫu.
3’
Hoạt động 4: củng cố
? – Yêu cầu một học sinh lên thực hiện lại một số thao tác cơ bản.
- Hướng dẫn lại một số thiếu sót mà học sinh mắc phải.
- Thực hiện theo yêu cầu.
4. Dặn dò: (2’)
- Xem trước bài tập 3 và bài tập 4 và nội dung cuối cùng trong sách bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 7+8.doc