Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm lớp em - Nguyễn Thanh Dương

I. PHẦN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. Kiến thức:

 - Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính

 2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng định dạng văn bảng.

 3. Thái độ:

 - Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập

II. PHẦN CHUẨN BỊ

- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.

III. PHẦN QUY TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định lớp

- Giữ trật tự.

- Kiểm tra sĩ số.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1212Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm lớp em - Nguyễn Thanh Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khối 7
GIÁO ÁN
Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THANH DƯƠNG
Tên bài: Bài TH 6: TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM.
Ngày soạn: 22/02/2011
Ngày dạy: 23/02/2011
Tiết: 45
Tuần: 23
I. PHẦN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	1. Kiến thức:
	- Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính
 2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng định dạng văn bảng.
	3. Thái độ:
	- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập
II. PHẦN CHUẨN BỊ
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.
III. PHẦN QUY TRÌNH LÊN LỚP
Ổn định lớp
- Giữ trật tự.
- Kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ
- Nêu thao tác tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính.
- 1 HS lên bảng trả lời.
- GV cho nhận xét và cho điểm.
Tiến hành bài mới
- Hoạt động dạy - học bài mới:
Hoạt động giáo viên - học sinh
Nội dung
Bổ sung
-Giáo viên yêu cầu học sinh ghi bài.
-Học sinh ghi bài.
Bài tập 1 :
- GV cho HS đọc bài
- GV cho HS mở bài Bang diem cua lop em đã lưu trong máy
? Mục tiêu của bài tập này là gì
- HS : Chỉnh sửa trang tính như hình của SGK
? Cách trình bày nào có ưu điểm hơn và ưu điểm ở điểm nào 
? Các yếu tố định dạng theo SGK khác biệt gì so với bảng tính đã có trong máy
- HS : Phông chữ, màu chữ hàng tiêu đề bảng và hàng tiêu đề các cột ; phông chữ và màu chữ các hàng khác nhau ; hàng tiêu đề các cột căn giữa ô tính; màu và nền đường biên; 
? Để có được các kết quả như vậy ta cần thực hiện các thao tác gì
? Để có được các kết quả đó cần thực hiện các thao tác định dạng gì?
- Nhân xét và ghi lên bảng trình tự thao tác cần định dạng theo phân tích yêu cầu của bài toán.
- HS trả lời và GV ghi các thao tác cần làm đó lên bảng
 - HS làm bài theo yêu cầu trong SGK và GV trả lời các thao tác mà HS cần hỏi.
Bài TH 7: TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM.
- Tô màu nền của các ô tính :
+ Chọn các ô tính cần tô màu nền
+ Nháy chuột vào nút màu nền và chọn màu cần tô
- Kẻ đường biên của các ô tính
+ Chọn các ô tính cần kẻ đường biên
+ Nháy chuột vào nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên
+ Nháy chuột chọn kiểu kẻ đường biên 
Bài tập 1 :
- Mở bảng tính Bang diem cua lop em đã lưu trong bài thực hành 4
- Điều chỉnh và định dạng như hình sau :
- Lưu bảng tính.
Củng cố
GV: Kiểm tra kết quả bài tập thực hành của học sinh.
	- Thu phiếu bài tập, kết hợp hỏi thêm học sinh.
	- Chấm điểm – nhận xét giờ thực hành.
Dặn dò
- Ôn lại các thao tác đã học.
- Chuẩn bị phần thực hành tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 6. Trình bày bảng điểm lớp em - Nguyễn Thanh Dương.doc