Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 14 - Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 * Hoạt động: - Học sinh biết địa chỉ của một ô là cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên; biết cách sử dụng địa chỉ trong công thức.

 - Học sinh hiểu lợi ích của việc sử dụng địa chi ô tính trong công thức và nhận thức rõ việc việc cần thiết sử dụng địa chỉ trong công thức.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Xác định đúng địa chỉ ô tính và sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

• Hs thực hiện thành thạo:

- Xác định đúng địa chỉ ô tính và sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 726Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 14 - Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 7 - Tiết 14
 Ngày dạy: 29/09/2014
BÀI 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động: - Học sinh biết địa chỉ của một ô là cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên; biết cách sử dụng địa chỉ trong công thức.
 - Học sinh hiểu lợi ích của việc sử dụng địa chi ô tính trong công thức và nhận thức rõ việc việc cần thiết sử dụng địa chỉ trong công thức.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Xác định đúng địa chỉ ô tính và sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức
Hs thực hiện thành thạo:
- Xác định đúng địa chỉ ô tính và sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Sử dụng địa chỉ trong ô công thức
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2p)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. (5p)
Câu 1: Nêu các bước nhập công thức? Thực hiện nhập công thức thực hiện phép tính sau: (40 – 12) : 7 + ( 58+24)2
Câu 2: Địa chỉ của một ô là gì?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động: Sử dụng địa chỉ trong công thức (30p)
Gv: Trên thanh công thức hiển thị ô C5, điều đó có nghĩa là gì?
Hs: Suy nghĩ trả lời.
Gv: Em hãy cho thầy biết địa chỉ của một ô là gì?
Hs: Địa chỉ của một ô là cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên.
Gv: Mở bảng tính Excel thực hành cho HS quan sát:
 Nhập dữ liệu A1=25;B2=15. Tính trung bình cộng tại ô C3= (A1 + B2) / 2 và ô C4=(25+15)/2.
Hs: Quan sát.
Gv: Theo em nếu thay đổi dữ liệu trong ô B2 thì kết quả trong ô C3 có tự động thay đổi không?
Hs: Suy nghĩ trả lời.
Gv: Có một cách thay cho công thức =(25+15)/2 ta chỉ cần nhập công thức =(A1+B2)/2 vào ô C3. Thì dữ liệu trong ô C3 sẽ tự động cập nhật khi mỗi lần ta thay đổi dữ liệu của ô A1, B2.
Hs: Chú ý nghe giảng và ghi vở.
Gv: Vậy sử dụng công thức chứa địa chỉ có tiện lợi gì?
Hs: Trả lời.
Gv: Thao tác 1 vài lần trên máy. Ra một số bài tập và gọi Hs thực hiện.
Hs: Quan sát và lần lượt thực hiện các bài tập.
3. Sử dụng địa chỉ trong công thức 
Ví dụ: 
 A1 = 25
 B2 = 15
Trung bình cộng tại C3 là (A1 + B2) / 2.
* Chú ý: Nếu giá trị của A1 hoặc B2 thay đổi thì ô C3 cũng thay đổi theo.
- Vậy sử dụng công thức chứa địa chỉ thì nội dung của ô công thức sẽ được tự động được cập nhật nếu nội dung các ô được sử dụng trong công thức bị thay đổi.
Tổng kết. (10p)
Gọi Hs thực hiện lại các thao tác được học trong tiết.
Đưa ra bài tập để học sinh thực hiện.
Hướng dẫn học tập. (3p)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại các kiến thức đã học của bài học hôm nay.
- Thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
- Làm các bài tập 3 và bài tập 4 trong Sgk.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem lại tất cả các nội dung kiến thức, thao tác đã được học từ trước đến nay để chuẩn bị cho tiết bài tập.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docT14.doc