Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sch lớp em

1. MỤC TIÊU

1.1/ Kiến thức

- Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã được học trong bài 6 và 7 để làm bài tập thực hành.

- Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc trình bày, định dạng một trang tính phù hợp.

1.2/Kỹ năng

 - Học sinh thực hiện được các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền; trình bày trang tính hợp lí trước khi in.

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền; trình bày trang tính hợp lí trước khi in

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1071Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sch lớp em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần : 23 - Tiết: 43
 Ngày dạy:
Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM(tt)
1. MỤC TIÊU 
1.1/ Kiến thức
- Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã được học trong bài 6 và 7 để làm bài tập thực hành.
- Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc trình bày, định dạng một trang tính phù hợp. 
1.2/Kỹ năng
 - Học sinh thực hiện được các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền; trình bày trang tính hợp lí trước khi in.
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền; trình bày trang tính hợp lí trước khi in
1.3/ Thái độ
 - Thói quen: Hình thành cho học sinh tính cẩn thận, nghiêm túc, khoa học, nhanh nhẹn
- Tính cách: Học sinh ngày càng yêu thích môn học
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Định dạng và trình bày trang tính
3. CHUẨN BỊ 
	3.1/ Giáo viên
	- Máy tính, máy chiếu
3.2/ Học sinh
	- Xem trước bài mới
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
	7.1: ....................... 	7.2:.................... 7.3:........................ 7.4:...................
	4.2/ Kiểm tra miệng: 
 	Lồng trong tiết học
4.3/ Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
* Hoạt động 1: Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính. (35’)
-Mục tiêu: 
+Kiến thức: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã được học trong bài 6 và 7 để làm bài tập thực hành.
+Kỹ năng: Học sinh thực hiện được các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền; trình bày trang tính hợp lí trước khi in
Gv: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài toán.
Hs: Đọc yêu cầu bài toán.
GV: Chia học sinh thành các nhóm, theo số lượng máy.
Hs: Ngồi theo nhóm đã phân công.
Gv: Hướng dẫn các em thực hành.
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn.
Gv: Yêu cầu học sinh khởi động Excel và làm bài tập .
Hs: Khởi động Excel và làm bài tập 3.
Gv: Quan sát các nhóm thực hành. Hướng dẫn những em chưa thực hiện được.
Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính. (35’)
a) Thực hiện các định dạng cần thiết để có trang tính tượng tự như hình 81.
 Lưu ý : (Sgk)
 Yêu cầu :
 Thực hiện theo các yêu cầu đề bài đưa ra (Trang 69)
b) Xem trước các trang in, kiểm tra các dấu ngắt trang và thiết đặt hướng trang ngang để in hết các cột trên một trang, thiết đặt lề thích hợp và lựa chọn để in nội dung giữa trang giấy theo chiều ngang. 
c) Lưu bảng tính và thực hiện lệnh in dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
4.4 Tổng kết 
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
4.5 Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học ở tiết này: Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo đã được thực hành trong 2 tiết thực hành (nếu có điều kiện).
- Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Xem trước bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu để chuẩn bị cho tiết sau:
 + Thế nào là sắp xếp dữ liệu?
 + Tìm hiểu các thao tác sắp xếp dữ liệu.
5. PHỤ LỤC :
 - Sách giáo khoa, sách bài tập	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7 - In danh sách lớp em (2).doc